GDPR och Paloma

Vi får många frågor om GDPR och flera har uttryckt en oro kring vad det innebär för dig som använder Palomas tjänster för att till exempel skicka nyhetsbrev. GDPR ersätter PUL den 25 maj 2018. I korta drag handlar det om hur företag, organisationer och myndigheter hanterar personuppgifter, hur de lagras och varför. Det personliga skyddet stärks och du har rätt att bli glömd, det vill säga att inte finnas med i något register. Som person har du också rätt att få ut din data, så kallad Dataportabilitet.

Det är också viktigt att påpeka att det inte finns någon praxis än, eftersom lagen inte trätt i kraft. Därmed vet ingen vad lagen kommer att innebära riktigt, bedömningarna är att praxis kommer att finnas om omkring tre till fyra år.

Paloma är ett svenskt företag och en så kallad Molntjänst eller SAAS, med all vår lagring i Sverige, hos vår hostingpartner: Cygate (Ett 
Telia-bolag) Vilket underlättar för dig som kund då du inte inte behöver ta hänsyn till eller undersöka lagligheten att lagra din data i ett tredjeland (land utanför EU)

Jag var med som konsult under milleniumskiftet och då arbetades det frenetiskt med den s.k. Milleniumbuggen, som innan beskrevs som en smärre katastrof för världen, som bekant hände i stort sett ingenting. Vi får se vad GDPR tar vägen, glädjande är dock att det personliga skyddet stärks. Sunt förnuft och ordning och reda kommer hjälpa dig långt på vägen.

Vi på Paloma jobbar för fullt med den utveckling och förändring som krävs av oss för att du som kund ska kunna tillämpa GDPR på ett korrekt sätt.

Vi kommer att bl.a att förstärka och GDPR-säkra våra produkter med dessa funktioner i god tid innan den nya lagen träder i kraft:

  • Bygga helt nytt prenumerationsformulär, för dig som samlar in e-postadresser för ditt nyhetsbrev. Där ska du kunna lägga till din egen samtyckestext och inga checkboxar kommer vara för ifyllda
  • När du säljer biljetter eller platser i Magnet kommer köparen behöva ge samtycke till lagringen av personuppgifter.
  • Radering av adresslistor automatiskt. Tidsinställt. Så du inte lagrar uppgifter i onödan.
  • Blockering av SMS-utskick
  • Funktion för att bli glömd.

 

Peter Berg, vd Paloma