Ta fram och skicka nyhetsbrev – checklista med tips

Ta fram och skicka nyhetsbrev – checklista med tips

Du som ansvarar för att ta fram och skicka nyhetsbrev har här en checklista med tips. Har du ett haltande nyhetsbrev med trevande innehåll, halvdan layout och en utskicksfrekvens som är sisådär? Eller har du överhuvudtaget inte kommit igång med att skicka än? Checklistan hjälper dig att ta itu med den saken. De fyra avsnitten täcker innehåll och utformning, mottagarlista, utskick och sist men inte minst uppföljning och utveckling. Använd tipsen för att ta fram och skicka riktigt bra nyhetsbrev.

 1. Innehåll och utformning
 2. Mottagarlista 
 3. Utskick 
 4. Uppföljning och utveckling

Bland tipsen hittar du också länkar till fördjupningsartiklar.

Innehåll och utformning

Bli på det klara med syfte, mål och målgrupp

Det övergripande syftet kan exempelvis vara att öka försäljningen, skapa större kundlojalitet, eller få fler besökare till din webbplats.

När du sätter ett mål ska du vara noggrann med att det är mätbart. Det kan handla om antal klick på en länk, antal ordrar, konverteringar, registreringar eller liknande.

Din målgrupp kan vara befintliga kunder inom en viss bransch, eller kanske potentiella kunder inom ett visst geografiskt område. Definiera målgruppen och ta reda på så mycket som möjligt om den.

Planera kommunikation och innehåll

Hur ska tonläget vara? Inspirerande, berättande, säljande eller informativt? Vad ska ni ha för olika typer av innehåll? Hur ska era råd och tips se ut? Hur kan ni bjuda på en maximal upplevelse?

Kan du använda dig av produktens/tjänstens livscykel? Påminn om specifika egenskaper under specifika årstider, regelbunden service, uppdateringar, tillbehör eller liknande.

Tänk löpsedel och jämför nyhetsbrevet med förstasidan på en dagstidning eller ett magasin. Fyll varje brev med intressanta, dagsfärska, iögonfallande och för målgruppen relevanta och läsvärda rubriker och artiklar. Var generös med din kunskap, du är expert inom ditt område, dra nytta av det.

Tänk långsiktigt – du måste leverera något värdefullt varje gång, annars kommer prenumeranterna snabbt att tröttna och sluta läsa. Ha alltid ett relevant innehåll – ge mottagaren det innehåll hen förväntar sig. Pratar du om något annat är risken för avregistrering stor.

TIPS: Skapa innehåll för e-postmarknadsföring

Skriv tillgängligt

Använd dig av korta texter med länkar som ger läsaren möjlighet att kunna få djupare och mer detaljerad information, delge konkreta erbjudanden och tips. Skriv inte för generellt eller för luddigt – det orkar man oftast inte läsa!

Använd gärna punktlistor och mellanrubriker som gör det lättare att ta till sig brevet.

Uppmana till dialog

Kundkommunikation och marknadsföring handlar till stor del om om att bygga och vårda relationer. Var därför tydlig med att du gärna vill interagera med mottagaren. Hänvisa till kontaktvägar där personen kan lämna sina synpunkter.

Skapa en snygg och strukturerad layout

Du har inte många sekunder på dig att väcka intresse. Om det visuella intrycket är rörigt flyttas fokus från det du faktiskt vill säga. Gör inte ditt nyhetsbrev för mastigt utan låt det finnas vita utrymmen som är bra för att lätta upp. På så sätt blir ditt nyhetsbrev visuellt attraktivt och tillgängligt. Det gör det enklare för mottagaren att ta in budskapet, och gynnar såväl öppningsfrekvens som klickfrekvens.

Väck intresse med bilder

Människor är visuella varelser och en bild kan ofta säga mer än tusen ord. Använd inte bara text för att beskriva ditt erbjudande. Låt även bilder och illustrationer tala för produkten/tjänsten. Och glöm inte att göra bilderna klickbara, så att de leder direkt in till webben och erbjudandet.

TIPS: Bilder i din marknadsföring

Använd en grundmall

Genom att använda en grundmall för ditt nyhetsbrev kan du hålla kommunikationen konsekvent och genomtänkt. Det underlättar också det kontinuerliga arbetet med ditt nyhetsbrev då du snabbt kommer igång istället för att skapa en ny struktur för varje utskick.

Se våra mallar för nyhetsbrev

Se till att varje nyhetsbrev är relevant

Innehållet måste alltid relatera till din verksamhet, dina mål eller nyhetsbrevets tema. Fyll inte ut tomrum med roligheter eller trivial fakta. Sätt alltid fokus på vad syftet med just det här nyhetsbrevet ska vara.

Håll det kort

Till och med dina favoritkunder och trognaste läsare kan ha ont om tid. Håll nyhetsbrevet kort. Ju tätare utskick desto viktigare att hålla nyhetsbreven korta. Nyhetsbrev som går ut mer sällan kan bära mer innehåll. Men bara om innehållet är relevant.

Håll fokus – ett huvudbudskap räcker

Har du två budskap som är lika viktiga? Vänta med det andra till nästa utskick, då slipper du konkurrens om utrymmet och gör det också lättare för läsaren att ta in.

Väck intresse redan i ämnesraden

Ämnesrad och avsändare är det första mottagaren ser. Det finns de facto stor risk att ditt utskick raderas redan innan det är öppnat. Försök att få till en rubrik som är relevant och skapar nyfikenhet.

TIPS: Skapa effektiva ämnesrader

Checklista för ditt nyhetsbrev

Låt det viktigaste komma först

Låt även den viktigaste informationen synas först. Utnyttja också möjligheten att välja vad det ska stå i förhandsvisningsfältet i mottagarnas inbox.

Gör det enkelt för mottagaren att agera

Utskicket bör tydligt länka mottagaren direkt till den detaljinformation som utlovas, eller direkt till en beställningssida om det gäller ett erbjudande.

Visa vägen med en tydlig Call-to-Action

Vad vill du att mottagaren ska göra när den har öppnat och läst ditt nyhetsbrev? Klicka sig vidare för att utföra ett köp? Registrera sig för någon av dina tjänster? Skicka in en intresseanmälan eller anmäla sig till någon kurs eller webbinarium? Var tydlig med vad du förväntar dig av läsaren. Använd gärna uttryck som ”Anmäl dig här” eller ”Läs mer” som tydligt leder vidare.

TIPS: Så skapar du en CTA (Call-to-Action)

Puffa för mer kontakt och spridning

Era sociala medier är ovärderliga kanaler för dialog med era kunder och andra intressenter. Se till att det är enkelt att följa er på exempelvis Facebook och Twitter med en väl synlig ikon i nyhetsbrevet. Se också till att det är enkelt att dela nyhetsbrevets innehåll.

Mottagarlista

Tänk kvalitet framför kvantitet

Det är lätt att stirra sig på blind på antalet e-postadresser i adresslistan. Möjligheten att lyckas med e-postmarknadsföring är snarare beroende av kvaliteten på din adresslista. Det gäller att hitta de rätta mottagarna, som verkligen vill prenumerera på ditt nyhetsbrev!

Be om lov

Vi vill kunna bestämma själva vad vi får för typ av marknadsföring, och därför tar vi oftast bara emot det som vi uttryckligen har bett om att få. Undvik att stöta dig med någon och begå lagbrott genom att skicka ut brev till personer som inte har bett om det. Var noggrann med att samla in dina e-postadresser och använda dem med mottagarnas tillstånd.

TIPS: Guide om e-postmarknadsföring och GDPR

Var tydlig och öppen

När du ber någon att prenumerera på ditt nyhetsbrev, berätta vem avsändaren är, vad breven kommer att innehålla och gärna hur ofta de kommer. När spelreglerna är tydliga känner sig mottagarna trygga. Det bygger upp förtroendet mellan dig och kunden, och underlättar framtida kommunikation.

Checklista nyhetsbrev

Samla e-postadresser

Det är av naturliga skäl bäst att börja på webben när du vill locka e-postprenumeranter. Att göra själva anmälningsproceduren så enkel och smidig som möjligt är ett stort steg på vägen, liksom att tidigt klargöra kundnyttan.

Uppmana både befintliga och potentiella kunder att anmäla sig till ditt nyhetsbrev. Det kan du göra via formulär på din webbplats i sidfoten, på startsidan, via blogginlägg, via sociala medier och så vidare. Ta också alltid vara på tillfället att erbjuda registrering i samband med interaktioner; när kunden gör en beställning eller en betalning via din webbplats, direkt i din fysiska butik och så vidare. Erbjud möjligheten att tacka ja till framtida e-postkommunikation.

Ett tips för att öka chanserna till fler prenumeranter är också att ge dem något i utbyte mot registreringen. En e-bok, ett erbjudande eller en gåva.Sortera och hantera felmeddelanden

De flesta system för e-postutskick har en funktion som gör det möjligt att samla in all data som erhålls från felaktiga adresser. Oftast får du information i felmeddelandet om vad som har orsakat studsen. Sortera felmeddelanden efter vilket typ av fel som anges. Ligger felet hos mottagaren, eller är det något du själv kan åtgärda?

Kategorisera informationen i mjuka studsar, hårda studsar och blockerade. Hårda studsar är adresser som inte finns kvar. Mjuka studsar kan vara överfulla e-postboxar eller autosvar om att mottagaren är på semester. Blockerad innebär att mottagaren har svartlistat dig i sitt eget e-postprogram. När studsarna är sorterade är det lättare att åtgärda dem. (Paloma nyhetsbrevsverktyg kan automatiskt tvätta bort de hårda studsarna, i annat fall kan man hantera detta själv.)

Underhåll din mottagarlista

Att hantera studsarna är ett viktigt första steg. Men det finns mer du kan göra för att upprätthålla en effektiv sändlista med hög leveransbarhet:

 • Undersök hur felaktiga adresser hamnade i din lista från början. Se till att formuläret är tydligt så att mottagaren fyller i sin e-post korrekt från början.
 • Var försiktigt med generella adresser som till exempel info@, support@ och andra liknande adresser. Ett nyhetsbrev bör gå till en särskild person.
 • Ta bort dubbletter. Inte nog med att din lista blir onödigt lång, det irriterar också mottagaren att få två identiska meddelanden.
 • Jämför din mottagarlista mot kända spamdomäner och ta bort e-postadresser med dåliga domäner.
 • Flytta inaktiva adresser till en separat lista. Till dem kan du skicka anpassade utskick för möjlig aktivering.
 • Var noga med att avanmälda adresser raderas.
 • Låt mottagaren verifiera sin e-postadress och säkerställ på så sätt att adressen och samtycket är äkta. Ett bra sätt är att skicka ett bekräftelsemeddelande där mottagaren får verifiera sin adress – så kallad Double Opt-in.

TIPS: Leveransbarhet för nyhetsbrev

Utskick

Ordna ett automatiskt välkomstutskick

Tacka för mottagarens registrering genom ett första välkomstbrev. Fråga gärna om personliga data som gör det möjligt för mer individuella budskap.

Hitta bästa frekvensen och håll kontinuiteten

Planera en rimlig frekvens för dina nyhetsbrev, både med hänsyn till din verksamhet och mottagarna. Det finns inget enkelt svar på vad som är den bästa frekvensen. Du bör bara kommunicera när du har något att säga – men ändå tillräckligt ofta för att du ska bli ihågkommen. Om man skickar för sällan kan mottagaren bedöma utskicken som mindre värdefulla, eller värre, glömma varför de ville ha dem.

En bra tumregel är att utgå från hur du själv skulle vilja ha det. Prova dig sedan fram till den bästa frekvensen för just din målgrupp och håll ett öga på avanmälningar eller klagomål. Eller fråga dina mottagare om önskad frekvens och innehåll med en enkel undersökning – det ökar garanterat din öppningsgrad.

Hitta bästa tidpunkten

Fundera på hur din målgrupps vardag ser ut och när de kan tänkas ha tid och fokus för att öppna och ta del av ditt brev. Det är bra om du kan testa olika tider för utskick och utvärdera när du fick bäst respons.

Låt företaget stå som avsändare

En rekommendation är att utskickets avsändare är företaget, inte en specifik medarbetare. Mottagaren kanske inte känner igen namnet och uppfattar det som skräppost. Och vad händer om din avsändare slutar på företaget?

Tala om till vilken adress nyhetsbrevet skickats och varför

Mottagaren kan mycket väl ha glömt att den är prenumerant, och varför den har börjat prenumerera. Att berätta varför de får utskicket ökar er trovärdighet och ökar chansen att fånga in mottagaren med innehållet.

Kommunicera er integritetspolicy

Alla är vi måna om att skydda våra e-postadresser. Inkludera en kort text om eller länk till företagets integritetspolicy som standard i all utskick.

TIPS: Guide om e-postmarknadsföring och GDPR

Se till att avsändaren är tydlig

Mottagaren vill veta vem som står bakom informationen, och ska också ha möjlighet att kontakta avsändaren. Var noga med att avsändar- och kontaktinformation finns lättillgängligt i nyhetsbrevet.

Inkludera alltid en länk till avregistrering

I varje utskick ska det finnas tydlig information om hur man avregistrerar sig, med avregistreringlänk.

Erbjud mottagaren att reglera sin prenumeration

Erbjud gärna fler alternativ än bara att avsluta prenumerationen. Till exempel möjlighet att välja mellan olika typer av innehåll och frekvenser, ändra mottagaradress eller addera flera adresser. Det visar att ni är flexibla och inlyssnande.

Checklista nyhetsbrev

Uppföljning och utveckling

Följ upp ditt nyhetsbrev

Det finns alltid rum för utveckling och förbättring! Får dina läsare det de vill ha? Är de nöjda med den produkt du erbjuder? Genom att mäta och undersöka hur nyhetsbrevet används kan du rikta nyhetsbreven och göra dem mer effektiva.

Uppmana till dialog och spridning

Hänvisa till kanaler och kontaktvägar där mottagarna kan lämna sina synpunkter.

Håll koll på nyckeltalen

Genom att föra noteringar på antalet klagomål, avanmälningar och leveranssiffror kan du uppmärksamma och åtgärda problem. Drastiska förändringar i något av nyckeltalen kan indikera specifika problem och blir då lättare att åtgärda.

Undersök ditt eget rykte

Det finns en webbtjänst för att kontrollera sitt rykte som avsändare: Sender Score. Genom att skapa ett konto och lägga till din domän eller IP-adress får du tillgång till ett betyg som baseras på faktorer som avgör din kvalitet som avsändare.

Analysera utskicken

Analysera dina tidigare utskick; hur många klick får du inom ett specifikt ämne? Genererar vissa områden många klick är det förmodligen dem du bör fokusera i framtida utskick.

Testa innehållet – särskilt inför förändringar

Det är bra att alltid testa innehållet på en testgrupp. Detta gäller särskilt om du vill göra en förändring i innehåll eller design. Testa och testa igen innan du gör några större förändringar i ditt nyhetsbrev. Genomför en undersökning på en grupp prenumeranter för att få in reaktioner och förslag. Handen på hjärtat, vill läsarna ha en förändring? Är den till det bättre eller till det sämre? Se till att du vet var dina läsare står innan du ändrar.

TIPS: A/B-testning av ditt nyhetsbrev

Lär dig mer!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, fullmatat med kunskap, tomt på sälj. Vi använder endast din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev. Det kommer ut ungefär en gång i månaden.
Lämna följande fält tomt