I denna del av utbildningen tar du del av några enkla metoder för att säkra leveransbarheten och undvika att hamna i dessa svårigheter.

Så undviker du klagomål på ditt utskick

En viktig måttstock på hur ditt e-postutskick går hem hos dina mottagare är de klagomål, på fackspråk Complaint rate, du får som avsändare. Använd denna information. Det är viktigt att du har en strategi för hur du undviker att mottagaren flaggar ditt meddelande som spam och hur du hanterar adresser som har blockerats. Det påverkar också ditt rykte positivt och du ger intryck av att vara en seriös avsändare.

Skicka endast relevant information

Ofta tycker mottagaren att oönskad eller ointressant information är lika med spam. Det finns också en tendens att man istället för att avsluta sin prenumeration trycker på "Klassa som Spam" knappen i stället. Se därför till att innehållet i ditt utskick är relevant och efterfrågat för just dina mottagare.

Skicka "lagom" mängd utskick

Det är viktigt att utskicken kommer i den takt som mottagare finner behagligt. Det finns inget enkelt svar på den rätta utgivningsfrekvensen. Om man skickar för sällan kan mottagaren bedöma utskicken som mindre värdefulla, eller värre, glömma varför de ville ha dem.

Prova dig fram till den bästa frekvensen för just din målgrupp och håll ett öga på avanmälningar eller klagomål. Eller fråga dina mottagare om önskad frekvens och innehåll, du ökar garanterat din öppningsgrad på en enkel undersökning.

Skriv en bra rubrikrad

Undvik att använda specialtecken. Till specialtecken räknas även "smarta" citationstecken, som MS Word automatiskt ersätter raka citationstecken med.

Felstavningar, stora bokstäver och utropstecken är andra faktorer som gör att rubrikraden kan se misstänkt ut.

Skriv bra html-kod

Det är lika viktigt att html-koden är snygg som att texten är "snygg". Rensa bort onödiga html-taggar, och se till att de har en "slut-tag."

Vanliga spam-tricks är att gömma information i bilder eller genom att ha samma färg på texten som på bakgrunden. Se därför till att du har en bra jämvikt mellan text- och bildmängd i ditt nyhetsbrev.

Rensa adresslistan

Om du har en "smutsig" lista som genererar många studsar, så löper du högre risk att bli svartlistad.

Man kan skilja på mjuka och hårda studsar. Mjuka studsar innebär att meddelandet blir igenkänt på mottagarens mailserver, men inte når inboxen. Det kan bero på att inboxen är full, att servern är överbelastad eller annat tillfälligt fel.

Hårda studsar innebär att ditt brev inte är möjligt att leverera, och kan bero på att e-postadressen är ogiltig, felstavad, att e-postadressen upphört eller liknande. Adresser som studsar "hårt" ska rensas ur listan så fort som möjligt.

En fot inne - hamna i läsarens adresslista

Det enda sättet att vara säker på att nå fram är att stå på läsarens adresslista. Det är alltid bra att be läsaren att lägga till avsändaradressen i sin adresslista i varje nyhetsbrev.

Ett tips är att be om det när läsaren är som mest villig att få ditt nyhetsbrev, det vill säga just när hon eller han börjar prenumerera på nyhetsbrevet. Påminn gärna om det igen vid ett välkomstmeddelande.

Autentisering för nyhetsbrev

Det finns olika protokoll som gör det möjligt för ISP:n (Internetleverantören) att vem som är avsändare för nyhetsbrevet. Genom att ange din IP-adress i någon eller flera av autentiseringstjänsterna Sender ID, SPF eller Domain Keys, visar du att dina utskick är lagliga och önskade av mottagaren.

Underhåll ditt goda rykte som avsändare

Ett gott rykte som avsändare har du mycket att vinna på. De åtgärder vi beskrivit hittills är grundläggande för att bibehålla ett gott rykte. Men det finns fler åtgärder som ytterligare kan förstärka din avsändarprofil.

Kontrollera om du är svartlistad

Det finns sätt att kontrollera om din IP-adress har hamnat på någon av de kända listorna med blockerade adresser, så kallade "blacklists" och "blocklists". På nedanstående adresser kan du kolla upp detta.

Spamhaus: http://www.spamhaus.org

 

Spamcop: http://www.spamcop.net

 

Maps: http://www.mailabuse.org

NANAE - en nyhetsgrupp mot missbruk av e-post

"News Admin Net-Abuse Email" är en nyhetsgrupp rörande spam och dålig e-post. Det är en mycket populär community vars medlemmar regelbundet spårar användare som missbrukar e-postsystem på olika sätt.

https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/news.admin.net-abuse.email

Undersök ditt eget rykte

Det finns en webbtjänst för att kontrollera vilket rykte man har. Genom att skapa ett konto och lägga till sin domän eller IP-adress så får man ett betyg som baseras faktorer som avgör din kvalitet som avsändare. Du kan kolla upp din egen avsändarkvalitet via denna länk. https://www.senderscore.org/

Håll koll på dina "nyckeltal"

Genom att föra noteringar på antalet klagomål, avanmälningar och leveranssiffror kan man enkelt och överskådligt uppmärksamma vissa problem. Drastiska förändringar i något av nyckeltalen kan indikera specifika problem och blir då lättare att åtgärda.

Undvik samarbete med oseriösa partners

Det spelar ingen roll hur seriös eller hur bra leverantören verkar om den har dåligt rykte som avsändare. Använder du en dålig leverantör för att sköta era e-postutskick så kan det påverka utfallet av din e-postkampanj.

Om du länkar till en webbplats i ett utskick och den visar sig vara blockerad av en ISP-leverantör så kan det påverka er leveransbarhet. Därför bör du alltid kontrollera din blivande samarbetspartners rykte som e-postanvändare. Det kan du göra på samma sätt som du kan göra för din egen domän.

Om du av någon anledning vill hyra e-postadresser, så separera dem från era vanliga e-postadresser så undviker du risken att ditt rykte som avsändare påverkas.

Ett bra rykte är en värdefull tillgång

Det är ingen självklarhet att uppnå bra rykte som e-postsändare. Att bygga, utveckla och skydda sitt värde som en bra avsändare innebär att man måste arbeta aktivt, använda rätt teknologi, att vara förutseende och att man tar sig an problemen på rätt sätt.

Ett bra rykte som avsändare gör att du har större chanser att lyckas med din e-postkampanj och du bör hantera ryktet varsamt.

Du bör noga utvärdera den leverantör du använder för e-postutskick då du får svårare att själv kunna påverka ditt rykte. Med större kunskap om leveransbarhet har du lättare att utvärdera din leverantör för att känna trygghet i din roll som avsändare.

Spam-kriterier

Alla arbetar efter olika tekniker, men om ditt nyhetsbrev blir misstolkat som spam, beror det antagligen på något av följande:

  • Nyckelord i ditt nyhetsbrev, till exempel "gratis", "viagra", "Klicka här så får du pengar" – kort sagt, saker som verkar vara av orimlig fördel för mottagaren. Givetvis fastnar också olika sex-ord.
  • Bilagor som verkar misstänka; många virus ligger med som bilagor.
  • IP-adress som är felaktig eller på något sätt misstänkt.
  • Svartlistning kan också hända; det innebär att din ISP har uppfattat dina utskick som spam, till exempel genom sin utformning, eller att många mottagare har rapporterat ditt nyhetsbrev som spam (vi säger det igen: Håll din avregistrering tydlig och enkel!).
  • Felaktig avsändare, eller ogiltig, eller otydlig. Stå för ditt nyhetsbrev och skriv ut ett riktigt namn eller företagsnamn.

En definition av spam enligt en av de största databaserna för svarta listor är

  • att brevet använder standardiserade fraser; dvs. där innehållet kan appliceras på flera mottagare oberoende av mottagare,
  • att mottagaren inte medvetet har godkänt att ta emot brevet; det duger inte att man har missat att klicka i rutan för "Jag vill inte ta emot marknadsinformation via e-post", och
  • att sändaren verkar vilja ge en oproportionerlig fördel för mottagaren genom att ta emot och läsa brevet.

Punkt 1 kan man undvika genom dynamiska funktioner, personaliserade hälsningsfraser och liknande. Punkt 2 har att göra med medgivande; mottagaren kan blockera nyhetsbrevet och rapportera det som spam om medgivandet är för svagt. Punkt 3 undviks ganska enkelt om man har ett seriöst utformat nyhetsbrev.

Det finns sätt att undvika att bli svartlistad, och att bevaka om man blir det. Till exempel kan man övervaka de vanligaste domänerna och titta på mottagningsfrekvens. Avvikelser eller studsar kan innebära att du blivit svartlistad.