Kundresan

GDPR & marknadsföring via e-post – vad gäller?

Funderar du på att börja med e-postmarknadsföring? Undrar du vad som egentligen gäller när det kommer till dataskyddsförordningen? I den här artikeln tar vi upp hur du kan skicka marknadsföring via e-post på ett godkänt sätt, vad GDPR kräver och hur vårt verktyg kan vara till hjälp.

Letar du efter en plattform som kan göra det enklare att skapa och skicka dina e-postutskick? Kom igång med Paloma idag och spara värdefull tid!

Att samla in e-postadresser GDPR-vänligt

Be om samtycke

GDPR handlar mycket om aktivt samtycke. Innan du skickar ett nyhetsbrev behöver personen själv tacka ja till det. Det räknas inte som ett aktivt samtycke om mottagaren varken tackar ja eller nej, eller om förifyllda boxar används. Personen måste göra ett aktivt val att tacka ja för att du ska ha rättslig grund till dina utskick.

håll dig till det som tackats ja till

Samtycket du frågar om är även specifikt till det ämne du nämnt. Du kan bara skicka nyhetsbrev eller annan typ av e-postmarknadsföring om det ämne som mottagaren har godkänt. Annars går du utöver det de godkänt.

ge tillräckligt med information

Personen behöver också kunna göra ett fullt informerat beslut gällande deras personuppgifter. När du ber om ett samtycke behöver du ge mottagaren information om hur deras uppgifter kommer att hanteras eller lagras.

För mer information om vad för information du behöver ge mottagaren, läs vår guide om GDPR.

Att följa GDPR på ett enkelt sätt

Våra smarta funktioner hjälper dig att lyckas. Med Palomas smidiga prenumerationsformulär kan du utan problem lägga till din egen anpassade text om samtycke, där du kan få med allt som GDPR kräver och samla in aktiva samtycken.

Vi har också en funktion som raderar onödvändiga adresslistor på tid, helt automatiskt, så att du inte har kvar personuppgifter som du inte behöver eller får ha lagrade. En person som är registrerad kan också enkelt välja att bli glömda, så att alla deras sparade personuppgifter blir raderade.

Med vår plattforms automatiska funktioner och användarvänliga design kan du vara tidseffektiv och lägga tiden på annat viktigt. Vi gör det enklare för dig att lyckas med din marknadsföring och följa GDPR.

Vad är syftet med GDPR när det gäller e-post?

Dataskyddsförordningen ger ett ökat skydd för individer. Kraven som finns gör att de får en större inblick i hur deras personuppgifter samlas in, hanteras eller sparas. Kravet på ett samtycke gör att de har rätt att själva välja om en verksamhet exempelvis får spara deras uppgifter eller inte. Det här gör att de har kontroll över deras egen säkerhet.

Generellt ställer GDPR högre krav på hur olika typer av verksamheter hanterar människors personuppgifter och ger individen fler rättigheter. Företag kan på ett annat sätt ställas till svars för deras behandling av personuppgifter.

Vad innebär personuppgifter egentligen?

All information som går att koppla till en specifik individ är egentligen en personuppgift. Alltså, en uppgift som ger information om en person klassas som en personuppgift. Det här kan exempelvis vara en e-postadress, ett namn, en IP-adress, ett personnummer, eller något helt annat. Det är därför du behöver fråga om samtycke innan du samlar in något av det här till din e-postmarknadsföring.

Hur GDPR påverkar din e-postmarknadsföring

förbättrad organisering

Kraven från GDPR gör att dina register behöver vara mer organiserade. Du behöver ha full koll på vad exakt du har sparat och vilka personuppgifter du samlar in. Du måste också ha en ordentlig anledning till varför du lagrar de uppgifter som du har, är det inte nödvändigt så är det heller inte lagligt.

Det måste finnas struktur i dina olika processer och uppgifterna får inte bara hanteras på rutin, det du gör ska vara motiverat och säkert. Dina olika register behöver vara relevanta och uppdaterade, gamla saker som du inte behöver, ska raderas. Denna ordning och reda som krävs gör också att ditt arbete blir mer effektivt.

förbättrad säkerhet

När du har en förbättrad generell säkerhet i din verksamhet kommer det att vara positivt för hur dina kunder ser dig. De kommer få ett större förtroende för dig när de ser att du tar GDPR på allvar och hanterar deras personuppgifter på ett säkert sätt. Den här ökade säkerheten är också positivt för din verksamhets säkerhet mot konkurrenter och andra som inte har behörighet till information om eran verksamhet. Att du har ordentlig kunskap om GDPR och hanterar dina utskick via e-post på ett korrekt sätt, kan även vara en konkurrensfördel.

Att komma ihåg

Se till att ditt e-postutskick har en avregistreringslänk som är synlig och fungerar som den ska. Det är viktigt att dina mottagare lätt kan välja att sluta få marknadsföring på e-post. Om det finns en risk att personuppgifterna du har lagrade har hamnat hos någon obehörig behöver du meddela dataskyddsinspektionen inom 72 timmar.

Till dig som har en verksamhet som påverkas av GDPR

Det är en smart idé att se till att alla dina medarbetare har grundläggande kunskaper kring GDPR och hur det här påverkar verksamheten. Det är mycket bra om alla inom verksamheten har koll på hur era processer kring personuppgifter fungerar, även om det inte är något som direkt påverkar deras arbetsuppgifter.

Hjälpsamma funktioner från Paloma:

  • Använd våra gratis mallar till dina e-postutskick
  • Ställ in automatiska utskick för effektivitet
  • Samarbeta med dina medarbetare direkt i plattformen
  • Designa snygga nyhetsbrev
  • Använd en enkel uppföljning för att öka sannolikheten till försäljning
  • Skapa en sammanhängande stil genom att låsa vissa delar av din design
  • Segmentera utskicken till din verksamhets målgrupp

Testa Paloma redan idag

Paloma är anpassad för att göra det enkelt för dig att följa GDPR och skicka nyhetsbrev som gör intryck. Med automatiserade funktioner och smart design hjälper vi dig att vara effektiv. Vår plattform gör att du kan ha en smidig överblick och kontroll över alla delar kring din marknadsföring via e-post.

Börja använda Paloma idag och ta dina utskick till nästa nivå!

Jag vill veta mer!

Kontakta mig, jag vill veta mer om er plattform för nyhetsbrev och Marketing Automation.
Namn måste anges
Lämna följande fält tomt
En giltig e-postadress måste anges
Telefonnummer måste anges med minst 5 siffor och inga bokstäver
Meddelande måste anges med minst 10 tecken
  • {{ errorLine }}
{{ slotProps.errorMessage }}