• Effektivt och snabbt utskick till obegränsat antal prenumeranter
  • Låg kostnad
  • Miljövänligt
  • Responsen är lätt att mäta
  • Din webbplats får fler besökare
  • Lätt att göra mätningar och undersökningar hos dina prenumeranter
  • Lätt att målgruppsanpassa ditt innehåll
  • Du bygger lojalitet med kunder
  • Varumärkesbyggandet underlättas
  • Valmöjligheten ger engagerade prenumeranter
  • En utmärkt säljkanal

Du har koll på vad prenumeranterna läser

Utskicket via mejl har naturligtvis bidragit till enorma rationaliseringar med sin tidsvinst och portofria försändelser. Men ett digitalt nyhetsbrev är också ett ypperligt mätverktyg för dig som avsändare. I vårt nyhetsbrevsverktyg kan du mycket enkelt hålla exakt koll på vilka prenumeranter som har öppnat vilken länk i ditt e-brev. Därmed blir det lättare att målgruppsanpassa ditt budskap och förfina innehållet för varje nummer.

Lätt att nå önskad målgrupp

Du kan lätt placera delar av din läsekrets i olika kategorier och strukturera och anpassa dina budskap till rätt målgrupper. Därefter kan du filtrera dina utskick så att en viss typ av budskap når en önskad målgrupp, grundat på den särskilda målgruppens intressen och preferenser. Du kommunicerar alltså i större grad med individer och inte med en folkmassa. Genom att dela upp ditt utskick demografiskt, åldersmässigt, intressemässigt och för män eller kvinnor har du möjlighet att bygga kundkontakter där varje mottagare känner sig exklusivt utvald.

Mätbar respons

Till skillnad från andra medier ger e-postmarknadsföring direkt en tydlig indikation på hur kampanjen gick eller hur många som läste nyhetsbrevet. I samma ögonblick en mottagare öppnar e-brevet eller klickar på en länk kommer detta till avsändarens kännedom. Du kan i realtid följa hur antalet klick ökar och dra slutsatser kring vad som gick hem och vad som inte fungerade lika bra. Rätt använd hjälper denna information dig att i framtiden erbjuda en bättre och bättre e-posttjänst.

Bygg ditt varumärke

Till skillnad från varumärkesbyggande enbart genom din webbplats, så får du en emotionell respons från dina prenumeranter. Brevet skapar ett starkare band till dina kunder, bygger lojalitet genom att du ger dina läsare värdefull information och du har en möjlighet att positionera ditt företag som expert i din bransch. Du kan till exempel bifoga frågeformulär där mottagaren snabbt och effektivt svarar på frågor om ditt brev eller företagets produkter.

Lättare att interagera med din kund

Med nyhetsbrev kan du anpassa budskapet till målgruppen utifrån dess egna preferenser. Genom att låta läsaren interagera och vara delaktig, så kommer du närmare kunden och lär dig mer, samtidigt som kunden kommer närmare dig.

Nyhetsbrev ger hög respons till låg kostnad

Skillnaden mellan e-postmarknadsföring och ”vanlig” reklam som banners eller direktreklam, är att mottagaren samtyckt till att ta emot informationen. Bara det gör att nyhetsbrev ger mycket högre respons. I kombination med den låga distributionskostnaden gör e-post till en väldigt effektiv form av marknadsföring för ert företag. Du slipper tryckerikostnaderna och tidskrävande papperskorrektur. Du slipper sidbrytning och anpassning till ett begränsat pappersformat. Du slipper den tunga hanteringen av en upplaga på ibland flera tusen kopior.

 

Med e-post kan du i princip få idén, skapa innehållet, skicka och få respons – inom en timme. Ingen annan kanal kan konkurrera med e-posten när det gäller att snabbt nå många mottagare till en låg kostnad.

Nyhetsbrev bygger lojalitet

nyhetsbrev och e-post är personligt på ett sätt som en webbplats aldrig kan vara. Genom att anslå rätt tilltal och dela med dig av kunskap stärker du gamla kundrelationer och kan initiera nya. Kvaliteten på ditt innehåll positionerar dig som kunnig och insatt inom din bransch. Nyhetsbrevet ger inte bara kunderna exklusiv information utan fungerar också som en försäkran om att de är i goda händer hos er.

Är inte folks inboxar överfulla redan som det är?

Faktum är att det ökade informationsflödet är en av anledningarna till att allt fler väljer att använda nyhetsbrev i sin marknadsföring. Genom att skapa bra och relevant innehåll, så kan du spara tid åt dina prenumeranter. Du kan publicera nyheter från din bransch, intressanta undersökningar, nya lösningar och metoder som läsaren kan ha nytta av.

Informationskanal eller säljkanal?

Svaret är givetvis både och. nyhetsbrev fungerar som säljkanal, men på ett annorlunda och mer långsiktigt sätt. Du bygger upp kundkontakt, goda affärsrelationer och skapar goodwill för ditt företag.

Men då måste du också ha en kvalitativ informationskanal. nyhetsbrev ger hög emotionell respons av sina läsare, vilket ställer höga krav på kvalitet och användbarhet. Dagens e-postläsare ser snabbt igenom alltför uppenbart säljsnack. Är informationen inte av omedelbart värde kastar man brevet och tar inte emot fler.

Innehållet fortfarande viktigast

Det är lätt att bli fartblind av enkelheten i e-postmarknadsföring. Men effektiviseringar och rationaliseringar i all ära. Något man aldrig bör göra avkall på är kvaliteten, både på text och på layout. Det blir kanske viktigare än någonsin att budskapet snabbt och effektivt fångas upp av målgruppen, varför många väljer att anlita externa copywriters och webbjournalister och kvalificerade designers för att få bästa läsvärde på nyhetsbrevet. Det höjer i regel öppningsfrekvensen avsevärt om brevet är snyggt, välskrivet och anpassat för webben, och det håller också prenumeranterna kvar i högre utsträckning inför nästa nummer.

Lycka till!