Din välkomstsida på webben har därför en väldigt viktig uppgift i att direkt leverera en känsla av värde och uppmuntra besökaren till någon form av handling. Ett välkomstmail har en liknande funktion, men bör ändå ses som ett annat sätt att engagera nya kunder på. Den allra bästa kundupplevelsen kan du däremot skapa om du förstår hur och när du kan använda dessa två olika verktyg för att introducera en ny kund eller användare i ditt företag.

Optimera dina medel för bästa resultat

En välkomstsida kan se ut på ett flertal olika sätt. Men oavsett utseende och design så finns det däremot en allmängiltig regel för välkomstsidan, vilket är att den har i uppgift att kunna utföra flera saker. Den ska lära dina besökare om de tjänster/produkter du säljer, den ska ge ett första intryck (Som gärna ska innehålla en aha-upplevelse), den ska förklara för kunden vad kunden gör där – och inte minst ska den kunna motivera kunden att stanna kvar.

 

Ett välkomstmail har å sin sida istället en lite varierad funktion eftersom människan generellt använder sig av mailen för att kunna samarbeta och kommunicera, snarare än för att lära sig om produkter och tjänster. Syftet med välkomstmailet är därför hellre att ge en första inblick i ditt företags visioner och syfte, och att öppna upp för konversation med nya kunder och ge en god orsak till varför de också ska fortsätta läsa dina efterkommande mail.

 

För dig som verkligen vill optimera introduktionen för dina nya kunder så behöver du lära dig hur du bäst synkroniserar välkomstmailen med din välkomstsida. Här följer därför en sammanfattning av bra råd som du kan ta med dig, i hur detta kan utföras rent konkret.

1. Gör det enkelt för kunden att komma igång

I första hand bör du sikta mot att göra det så enkelt som möjligt för din nya kund att kunna få ut värde och nytta av det du erbjuder. Att därför demonstrera detta direkt på välkomstsidan är otroligt viktigt. Särskilt viktigt att erbjuda detta är det om den nya kunden har fått genomgå en krånglig process (typ registrering) för att komma fram till själva värdet och nyttan.  

Här kan du till exempel låta kunden komma in direkt i en produktvisning som låter kunden få en resa genom produktens värde, och som också visar kunden hur den ska göra för att kunna komma igång och kunna dra nytta av det du erbjuder. Därefter kan man avsluta produktturen med att visa vad nästa steg är för kunden.

 

I ett välkomstmail kan du lägga upp det ungefär likadant, men med lite annan struktur. Istället för att börja med att presentera för kunden hur den ska komma igång så kan du hellre fokusera på att rikta ljuset mot de värden som finns för kunden att hämta genom att komma igång.

2. Undvik skriftliga instruktioner i välkomstmailet

Det bästa sättet för den nya kunden att ta del av instruktioner är inte genom att skriva ut det i ett e-mail. Låt då hellre kunden hamna på en visuell introduktionstur direkt efter registreringen där de kan få svar på allt de kan behöva veta. Låt ditt välkomstmail vara fritt från skriftliga instruktioner och skicka då hellre med en länk till din visuella introduktionstur, som man kan se igen om man önskar.

3. Lotsa kunden till att hitta värdet

Så snart en kund har registrerat sig så har den gett dig en chans, men inte mer. Här är det upp till dig att ta fram en välkomstsida som bekräftar kunden i sin registrering, och som direkt visar på vilka värden det kommer att ge kunden.

 

Välkomstmailet hjälper dig att stärka relationen till din nya kund, men den kan inte rädda upp en dålig start. Här bör du istället arbeta värdeskapande med att belysa nyttan, bjuda in till tvåvägskommunikation och även dela information och nyheter. Desto starkare välkomstbrev, desto större sannolikhet att även dina efterkommande brev kommer att öppnas och läsas.

 

Så välkomstsidan och välkomstbrevet har båda i uppgift att öka användandet av din produkt/tjänst, och på så sätt även att stärka engagemanget. Genom att använda de på rätt sätt i kombination med varandra så kan du ta fram en starkare och smidigare introduktion som hjälper dig att övertyga kunden om de värden som finns att hämta i ditt verktyg.