Palomas verktyg hjälper dig att enkelt skapa proffsiga och intressanta nyhetsbrev.

 

Skapa ett gratiskonto och kom igång med dina nyhetsbrev idag! 

 

Det första du behöver göra är att identifiera din målgrupp, sätta upp mätbara mål och planera vilka resultat du vill uppnå med din e-postmarknadsföring. Det andra är att planera hur du ska gå tillväga.

 

För att du ska lyckas med dina nyhetsbrev finns det också två grundläggande principer du måste vara medveten om. Sammanfattningsvis handlar det om att kommunicera på mottagarens villkor.

2 grundläggande principer för att lyckas

 1. Be om lov
  Vi vill kunna bestämma själva vad vi får för typ av marknadsföring idag, och därför tar vi oftast bara emot det som vi uttryckligen har bett om att få. För att inte få en omvänd verkan är det noga att inte stöta sig med någon eller att begå ett lagbrott genom att skicka ut brev till personer som inte har bett om det. Flera länder har lagstiftat mot skräppost, så var noggrann med att samla in dina e-postadresser med mottagarnas tillstånd.
 1. Tydlig kommunikation skapar värde
  Det är viktigt att mottagaren har korrekta förväntningar på vad de ska få av dig. Därför behöver du vara tydlig. När du ber någon att prenumerera på ditt nyhetsbrev, berätta vem avsändaren är, vad breven kommer att innehålla och gärna hur ofta de kommer. När spelreglerna är tydliga känner sig mottagarna trygga. Du måste också leverera något värdefullt varje gång, annars kommer prenumeranterna snabbt att tröttna och sluta läsa.

Checklista som hjälper dig att komma igång

 • Samla e-postadresser
  Uppmana dina kunder, både befintliga och potentiella, till att anmäla sig till ditt nyhetsbrev. Det kan du göra via blogginlägg, via formulär på din webbplats, i sidfoten, på startsidan, via sociala medier, direkt i din fysiska butik mm. Ett tips för att öka chanserna till fler prenumeranter är också att ge dem en gratis gåva i ut byte mot e-postadressen.
 • Klarlägg syfte, mål och målgrupp
  Syftet kan skilja sig från företag till företag, men exempelvis kan ett syfte vara att öka försäljningen, skapa större kundlojalitet, eller få fler besökare till din webbplats. När du sätter ett mål ska du vara noggrann med att det måste vara mätbart och det kan handla om antal klick på en länk, antal ordrar, konverteringar, registreringar eller liknande. Din målgrupp kan vara befintliga kunder inom en viss bransch, eller kanske potentiella kunder inom ett visst geografiskt område.
 • Planera kommunikation och innehåll
  Börja med att fastställa tonläget på din kommunikation. Ska det vara inspirerande, berättande, säljande eller informativt? Hur ska era råd och tips se ut? Vad ska ni ha för olika typer av innehåll? Hur fångar ni läsningen med rubriker? Hur kan ni bjuda på en maximal upplevelse?
 • Gör brevet tilltalande
  Skriv enkelt, positivt och i klarspråk. Använd dig av korta texter med länkar som ger läsaren möjlighet att kunna få djupare och mer detaljerad information, delge konkreta erbjudanden och tips. Skriv inte för generellt eller för luddigt - det orkar man oftast inte läsa! Använd gärna fina bilder och punktlistor, som gör det lättare att ta till sig ditt brev. Tänk till om vad som ska stå i ämnesraden. Det måste vara en formulering som fångar intresse och skapar nyfikenhet!

Fler råd och tips för hur du skapar framgångsrika nyhetsbrev hittar du här!

 • Lagom är bäst
  Gör inte ditt nyhetsbrevet för mastigt utan låt det finnas vita utrymmen som är bra för att lät ta upp designen och layouten. Planera lagom många utskick och skicka bara när du har nå got att säga - men ändå tillräckligt ofta för att du ska bli ihågkommen. En bra tumregel är att alltid utgå från hur du själv skulle vilja ha det.
 • Skapa en tydlig Call-to-Action
  Vad är nu nästa steg? Vad vill du att läsaren ska göra när den har öppnat och läst ditt nyhets brev? Kanske vill du att läsaren ska klicka sig vidare någon annanstans för att utföra ett köp? Kanske vill du att läsaren ska registrera sig för någon av dina tjänster? Kanske ska lä saren skicka in en intresseanmälan eller anmäla sig till någon kurs, seminarie, föreläsning etc? Se till att vara tydlig med vad du förväntar dig av läsaren. Använd gärna uttryck som ”Anmäl dig här” eller ”Läs mer” som tydligt leder läsaren vidare.
 • Välj tidpunkt för ditt utskick
  Det är bra om du kan testa olika tider för utskick och utvärdera när du fick bäst respons.
  Fundera på hur din målgrupps vardag ser ut och när de kan tänkas ha tid för att läsa ditt brev.