Nyhetsbrev via e-post ökar din e-handel

Marknadsföring via e-post är en av de mest lönsamma marknadsföringskanalerna i dag. Det är också en interaktiv form av kommunikation där man har möjlighet att öppna upp för dialog mellan kund och företag. Dessutom har du inte bara möjligheter informera och göra reklam utan även göra kundundersökningar, enkäter och eventinbjudningar. De nya formerna av automatiserade utskicken (marketing automation) öppnar också för nya sätt att marknadsföra dina produkter. Särskilt stor nytta har du om du är e-handlare. Nedan följer 20 tips hur du som e-handlare kan öka din försäljning.

 

1. Ett digitalt nyhetsbrev drar fler besökare till webbplatsen. Med hjälp av nyhetsbrev via e-post kan företag länka texter och bilder i nyhetsbrevet och på så vis skicka besökare direkt till webbsidan. Detta genererar fler besök och större sannolikhet att ett köp genomförs.

 

2. Personligt tilltal. I ett automatiskt e-postutskick kan man inleda texten med en hälsningsfras följt av mottagarens namn. Det gör att brevet känns personligt. Med hjälp av ”marketing automation” kan man anpassa innehållet på till exempel en kunds tidigare köp eller besökta sidor. Köpvilligheten ökar om du redan känner till kundens preferenser.

 

3. Mät och följ upp. Med hjälp av digitala nyhetsbrev och e-postutskick blir det enklare att hålla reda på statistiken. Mål kan sättas upp, siffror kan redovisas och framgångar kan mätas genom att undersöka hur många som öppnar e-postutskicket, surfar vidare till webbplatsen eller avslutar sin prenumeration på nyhetsbrevet.

 

4. Syns du inte finns du inte. Att regelbundet skicka ut nyhetsbrev stärker företagets varumärke och du påminner om din existens samt hjälper till att synliggöra företagets produkter eller tjänster.

 

5. Miljömärkt. En annan positiv sida av digital marknadsföring är att det inte sliter på miljön i onödan. E-postutskick och nyhetsbrev är miljövänligt, går snabbt, kan nå en stor publik på bara några sekunder och är dessutom kostnadseffektivt. Miljövänligheten kan ha stor betydelse för ett företags goodwill och kan vara avgörande vid större upphandlingar.

 

6. Kundrelationer. E-postutskick ger goda möjligheter för företag att interagera med sina kunder. Detta kan ske genom att skicka ut enkäter, formulär, frågeställningar eller helt sonika be om feedback i ett särskilt ärende.

 

7. Ökad försäljning. I ett digitalt nyhetsbrev kan företag snabbt och lätt uppmärksamma en aktuell kampanj eller ett bra erbjudande. Här har du dessutom lättare att ge mer information genom länkar till fördjupande information.

 

8. Framgångshistorier får plats. I nyhetsbrev är det bra att presentera strategiskt utvalda kundcase där en nöjd kund berättar om en viss produkt eller tjänst som hen nyttjat eller köpt via företaget. Ingenting är mer värdefullt än ett gott rykte.

 

9. Nå olika målgrupper. Med hjälp av e-postmarknadsföring kan företag nå en bred publik genom att skicka riktat innehåll till specifika målgrupper. Detta gör att varje mottagare känner sig utvald och unik och vill förhoppningsvis läsa mer om informationen som just den specifika mottagaren intresserar sig för.

 

10. Vårda företagets image. Nyhetsbrev stärker inte bara ett företags varumärke – det verkar dessutom som ett recept på bra goodwill och lyckade affärsrelationer. Ett informativt nyhetsbrev med tilltalande erbjudanden, och som skickas ut med lagom långa mellanrum, gör att kunder inte glömmer bort företagets tjänster.

 

11. Bjud in till event. Med hjälp av ett digitalt eventverktyg kan kunder och gäster bjudas in till olika event via nätet. Det optimala tillvägagångssättet är god planering och framförhållning vilket praktiseras genom att skicka ut trigger emails både före, under och efter själva eventet.

  • Före eventet för att bygga upp förväntningar,
  • under eventet för att skicka erbjudanden eller give aways,
  • efter eventet för att följa upp och ta del av gästernas åsikter och omdömen.

12. Stärk företagets varumärke. Att synas är lika viktigt som att vårda företagets image. Om detta sköts professionellt genererar det ett starkare varumärke som automatiskt kopplas ihop med positiva attribut och känslor. Det gäller att vara tydlig med den grafiska och visuella framställningen av varumärket i all marknadsföring, även den digitala.

 

13. Nya sätt att nå fram. Med hjälp av marketing automation skapas kundprofiler som lagras i den installerade mjukvaran på företagets webbsida. Om en kund besöker en webbplats och söker efter information om olika former av kosttillskott eller laddar ner broschyrer med information om vitaminer och mineraler, har en profil börjat byggas. Om kunden även registrerar sig för nyhetsbrev förlöser det mer personlig information om kunden, som till exempel födelsedatum. Ett trigger email kan skickas ut på det specifika datumet med titeln "Grattis på födelsedagen!" parallellt med ett bra erbjudande eller kanske en värdecheck.

 

14. Möjligheter till förbättring. Trigger emails som skickas ut ett par veckor efter ett genomfört köp av exempelvis en gräsklippare, alternativt en konsert i Globen, kan samla in viktiga kundsynpunkter. Är kunden nöjd med sitt köp? Infriades förväntningarna? Höll produkten eller evenemanget måttet? Det går också att be kunden betygsätta sitt köp och sedan samla in statistiken för uppföljning.

 

15. Inga begränsningar. När en kund registrerat sig för exempelvis ett nyhetsbrev eller andra marknadsföringsmässiga tjänster, är marketing automation ett verktyg som skapar en process hellre än en omedelbar effekt. Trigger emails behöver inte begränsas till ett enstaka utskick. De blir snarare en del av en längre process i vilken målet är att kunden inte ska glömma bort företagets produkter och tjänster. Det går till exempel att skicka ut trigger emails veckovis eller månadsvis, alternativt efter ett evenemang för att fortsätta göra reklam för uppkommande event och tillställningar.

 

16. Påminnelse till kunder. När en kund klickar runt på ett företags webbplats och slutligen beslutar sig för att köpa något läggs varan i den virtuella varukorgen. Kanske fortsätter därefter kunden att klicka omkring tills en dialogruta påminner om den vara som ligger i varukorgen.

 

17. Skapa tillit. Trigger emails är inte bara ett sätt att bygga kundrelationer. Det är också ett sätt för företag att skapa tillit i relationen till kunder. Tack vare trigger emails som antingen är laddade med bra erbjudanden eller en önskan om kundens synpunkter och åsikter, känner sig kunder sedda och bekräftade. Detta ger i sig effekten av ett förtroende mellan kunden och företaget. Stabilitet utgör grunden för framgång med marketing automation.

 

18. Spara tid. En viktig och fördelaktig del av marketing automation är den tid som företag sparar genom att marknadsföringen sker automatiskt. Så snart man byggt upp en kampanj och laddat den med olika former av trigger emails kan själva processen starta. Parallellt med detta ges företag tid att fokusera på andra saker i verksamheten.

 

19. Inga kunder glöms. Trigger emails gör det möjligt att "fiska upp" tidigare kunder som inte varit aktiva på företagets webbplats under en längre tid. Detta kan ske genom att skicka ut ett bra erbjudande, en välkomnande hälsningsfras eller liknande marknadsföringsmaterial för att engagera kunden på nytt.

20. Övergivna kundvagnar Med Trigger emails kan du bearbeta och ge erbjudanden till besökare som lämnat sin kundvagn och ej genomfört köpet.