2018
2017
2016
2015
2014
01 okt 2015

10 tips för bästa utformning av ditt nyhetsbrev!

  • Intresseväckande ämnesrad – ämnesraden och avsändaren är det första mottagaren ser av ditt utskick. Se till att rubriken är relevant och skapar nyfikenhet. Testa gärna på en testgrupp.

  • Enkel, välorganiserad design – gör det enkelt för din läsare. Du har inte många sekunder på dig att väcka intresse.

  • Viktigaste informationen väl synlig i förhandsgranska – många användare klickar inte upp e-posten utan använder fönstret för förhandsgranska. Tänk på detta och ha ditt viktigaste budskap lättillgängligt.

  • Tydligt budskap vad mottagaren förväntas göra – ha tydliga rubriker och ikoner för det du vill att mottagaren ska utföra. Ska han eller hon köpa något eller tipsa en vän? Visa hur enkelt detta är.

  • Ha inte för många budskap – har du två budskap som är lika viktiga? Då kanske det går att vänta med det andra till nästa utskick för att slippa konkurrens om utrymmet.

  • Puff för engagemang i sociala medier – att mottagaren kan följa er på till exempel Facebook eller Twitter är enkelt att pusha för med en väl synlig ikon.

  • Erbjud mottagaren att välja bort specifikt innehåll – om mottagaren inte kan välja bort viss typ av information, finns risken att han eller hon avregistrerar sig helt.

  • Be om mottagarens preferenser – för att kunna individualisera utskicken är det bra att ha med länk till en webbsida där mottagaren kan fylla i sina personliga data.

  • Intresseväckande bilder – använd inte bara text för att beskriva ditt erbjudande. Låt även bilder och illustrationer tala för produkten/tjänsten.

  • Ha alltid en länk till avregistrering – även om du har jobbat mycket med allt ovanstående, finns det alltid personer som av olika anledningar vill avstå från dina utskick. Glöm därför inte att alltid ha med information i varje utskick hur man avregistrerar sig för framtida e-post.