Medvetet och omedvetet sorterar vi bort ointressant information och vi blir kräsnare ju mer informationsspäckat samhället blir. Långa och krångliga formuleringar väljs bort till förmån för korta och betydelseladdade texter.

 

Detta gäller framförallt webben. Forskning visar att vårt läsbeteende på webben har ändrats dramatiskt de senaste tio åren. Vi söker snabbt igenom en webbsida eller ett nyhetsbrev och om vi inte omedelbart finner något av intresse är det lätt att klicka vidare. Som webbskribent gäller det att vara medveten om detta.

 

Fortfarande finns uppfattningen att en text på papper inte behöver skilja sig från texter på webben. Det är en farlig inställning om du vill behålla dina läsare. Du kan vara en lysande skribent med felfria formuleringar, men om du inte anpassar din text till formatet du skriver i så måste du vara beredd på att tappa dina läsare.

 

Detta är en miniskola med råd och tips om hur du skriver ett nyhetsbrev för webben. Den berör flera områden såsom disposition, redigering, formulering, rubriker och typografi. Många av de tipsen vi presenterar är något som journaliststudenter får lära sig tidigt i utbildningen. Journalister har också kravet på sig att locka läsare till sina texter och att uppehålla dem så länge som möjligt vid sin text.

Kom igång med ditt skrivande

Det kan kräva en del tankearbete att forma ett stort budskap med få ord, men om man lyckas blir belöningen desto större. De största och mest framgångsrika företagen har i regel den kärnfullaste kommunikationen.

 

Det är faktiskt inte så komplicerat som det låter, det är mer ett hantverk än en konstart och det går snabbt att lära sig.

 

Du måste hela tiden tänka på att du arbetar i motvind när du skriver för webben. Läsmotståndet är större på webben än i traditionella media. Du har inte många sekunder på dig att fånga din läsares uppmärksamhet innan han/hon hinner radera ditt nyhetsbrev från inkorgen. Rubriken är mycket viktig för detta ändamål, men du bör alltid göra texten klar innan du sätter din rubrik. Rubriksättning kommer därför senare i denna miniskola.

 

Skriv så kärnfullt och kort du kan. Därmed inte sagt att du enbart ska använda korthuggna meningar. Däremot ska du på formulera ditt budskap så att din läsare inte behöver anstränga sig mer än nödvändigt. Därför är det a och o att du lär känna din målgrupp.

Vem skriver du för?

Detta är den viktigaste frågan du ska ställa dig och svaret bör du ha redan innan du börjar skriva. Vem vill du nå? är det allmänheten? är det din blivande kund? är det en kollega? är det din intresseförening? Tänk hela tiden på en person ur den gruppen och ha den läsaren i bakhuvudet hela tiden. Förstår han eller hon detta? Vill han eller hon veta detta? Ett tips kan vara att i tanken välja ut några man känner, till exempel en specifik kund eller din farmor, och tänka skulle de förstå detta?. Men var också noga med att så många som möjligt ska förstå.

 

Var sedan konsekvent med detta tilltal genom hela din text. Det är också viktigt att du i så stor utsträckning som möjligt följer ett konsekvent tilltal genom alla de texter som du publicerar i ditt nyhetsbrev. Annars kan det leda till ett splittrat intryck som förstör din trovärdighet.

 

När du är klar, läs din text högt, gärna för någon som lyssnar. Du kommer garanterat att upptäcka saker som kan förtydligas. Du kommer också att upptäcka om texten är mottagaranpassad och om dina formuleringar är onödigt omständliga. 

Börja med det viktigaste

Låt din läsare omedelbart förstå att den har kommit rätt. Kom ihåg att ditt nyhetsbrev kommer till en inkorg där det är läsaren som sitter på makten att klicka bort dig om du är ointressant. Låt dig inte lockas av några konstnärliga ambitioner såvida du inte är recensent, bloggare eller krönikör. Där är ramarna något friare, men det är en helt annan skola.

 

Själva kärnan i ditt budskap ska alltså komma så snabbt i texten som möjligt. Sortera därefter i rangordning, det mest ointressanta sist. Varför? Det finns flera förklaringar till detta och den viktigaste är vårt otåliga beteende då vi letar efter något intressant på webben. Som vi tidigare nämnt är också läsmotståndet högre på skärm än på papper.

 

Men det finns också en historisk förklaring. På tidningsredaktionerna förr uppmanades skribenterna att alltid börja med det viktigaste så att redigerarna skulle kunna kapa texten på slutet om den inte fick plats. Vi har alltså lärt oss ett visst sätt att bedöma innehållet i en text.

 

I nästa nummer får du lära dig att skriva som en journalist.