2019
2018
2017
2016
2015
2014
17 dec 2014

Att skriva bättre för webben, del 5

Du skriver inte för att briljera med snygga och invecklade formuleringar. Du skriver för att bli läst. Och förstådd. Undvik svåra ord, bisatser och långa krångliga meningar. Om du kan välja mellan ett ”lätt” eller ett ”svårt” ord. Välj det ”lätta”.

Skriv begripligt

Var sparsam med kommatecken och inskjutna bisatser. Sätt punkt istället. Men tänk på att för många korta meningar efter varandra ger ett hackigt intryck. Bäst blir det om du varierar längden på meningarna. Läs gärna texten högt för dig själv när du har skrivit klart. Då märker du om texten flyter på ett bra sätt.

Undvik versaler och kursiva bokstäver i löpande text

Ja, vi vet att vi redan har påpekat detta. Men det tål att upprepas. Många använder versaler för att markera att något är särskilt viktigt. Men VERSALER tröttar ut läsarna. Kursiv text bidrar också till att ge sidan ett rörigt intryck. Men det finns undantag från de flesta regler. ”Less is more”.

Rensa bort onödiga ord

Du kommer att bli förvånad när du upptäckter hur många ord och meningar som du kan stryka för att berätta det du egentligen vill säga. Det som händer när du städar i din text är att den blir tydligare. ”Det dunkelt tänkta, är det dunkelt sagda”.

Exempel:

Före
Björn Persson från Passivhuscentrum i Malmö fanns på plats i Umeå och berättade om deras passivhuskurser för byggnadsarbetare i Skåne, och hur man vill utveckla en anpassad variant som vänder sig till bygglärare på gymnasieskolan. Björn bjöd på stående fot in projektgruppen att delta i arbetet med att anpassa deras befintliga kurs. Entusiasmen bland projektrådets deltagare för att gå så långt utanför regionen för att hitta en samarbetspartner var ljummen. Lars Andersson, skolledare på Lännagymnasiet, uppfattade kanske inte det bristande engagemanget i rummet och utbrister istället att: - Vi är med! Så gick det till, och under ledning av Passivhuscentrum tillsattes en arbetsgrupp där lärare från Skåne och Västerbotten ingick, som under ett halvår arbetade intensivt med att gymnasieanpassa Passivhuskursen. I maj 2012 hölls i Falun Sveriges första kurs för bygglärare.

Ovanstående skribent är mycket engagerad i sitt ämne och vill berätta allt. Men det blir jobbigt att hänga med i alla turerna.

Efter
Under 2011 kom projektgruppen i kontakt med Passivhuscentrum i Malmö som ville utveckla ”passivhuskurser” för bygglärare på gymnasieskolan. I maj 2012 hölls Sveriges första kurs för bygglärare.

Ofta räcker det att berätta om resultatet – inte om hela resan fram till målet.

Särskrivningar

Många gör sig lustiga över att alltfler har börjat särskriva (sär skriva) ord. Såhär är det: Särskrivningar ger texten ett oseriöst och hafsigt intryck. Men många saknar denna språkliga fingertoppskänsla, samtidigt som de kan vara mycket kunniga inom sitt ämnesområde. Förmodligen beror fenomenet på att vi blir alltmer influerade av engelskan, som är fylld av särskrivningar. Var uppmärksam på detta fenomen. Du är kanske inte ens medveten om hurdu skriver. Låt någon annan kolla din text!

Frågetecken och utropstecken

Använd inte utropstecken i onödan. Det ger ett oseriöst intryck. Men alltfler faller för frestelsen. Egentligen är det bara i mycket speciella situationer som ett utropstecken är befogat: ”Det är krig!”. Om du tänker att du bara får använda utropstecken när ett krig har brutit ut (ja, vi överdriver), kanske du blir mer restriktiv och uppmärksam på fenomenet.

Använd rättstavningsprogrammet

Rättstavningsprogrammet är ett bra verktyg. Men du kan aldrig lita på det till 100 procent. Att ställa in rätt språk är en bra början…

Låt någon annan läsa din text

Du har skrivit din text. Du har läst högt för dig själv och strukit bort alla onödiga ord och meningar. Bäst är det om du också hinner sova på saken. Nästa dag har du fått distans till texten och upptäcker fler saker som behöver justeras. Låt också någon annan läsa med kritiska ögon.

Ladda ner våra handböcker här och lär dig ännu mer om nyhetsbrev, events och marknadsundersökningar och enkäter

Här kan du prova våra produkter för nyhetsbrev, enkäter och events helt gratis

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt