Tillgänglighet nyhetsbrev

Skapa tillgängliga nyhetsbrev

Skärpta lagkrav för tillgänglighet närmar sig. EU:s tillgänglighetsdirektiv träder i kraft som svensk lag 28 juni 2025. Ett direktiv som inte enbart omfattar offentliga aktörer, utan också flera privata aktörer. Det här är en handledning i hur du skapar tillgängliga nyhetsbrev och andra e-postutskick. Du får rekommendationer för att tillgänglighetsanpassa dina e-postmeddelanden, och instruktioner för hur du går tillväga. 

Det finns mycket att vinna på tillgänglig kommunikation

Här fokuserar vi alltså på hur, inte varför. Men kom ihåg att tillgänglighet ofta går hand i hand med användarvänlighet. Många av rekommendationerna hjälper dig inte bara att kommunicera mer tillgängligt, utan rätt och slätt att kommunicera bättre. Och dessutom att öka leveransbarheten, öppningsfrekvensen och konverteringsgraden.

Annorlunda förutsättningar för att tillgänglighetsanpassa e-post

Lagkraven för e-post skiljer sig en del från lagkraven för webbplatser, vilket sannolikt hänger ihop med att du som avsändare inte har kontroll över hur dina meddelanden tas emot. Det finns många olika e-postklienter och även individuella inställningar som hanterar inkommande e-post på olika sätt. Det gör möjligheterna i utformningen av mejl begränsade jämfört med webbsidor. Ett exempel är att en tabellstruktur är det enda sättet att skapa layout i ett mejl.

Layout & struktur

Skapa en grundstruktur för dina brev i layoutläget. Fyll sedan på med innehållsmoduler och gör inställningar för innehållets utseende. Var konsekvent med både grundstruktur och innehållsstruktur. Till exempel att huvudrubriken alltid följs av en ingress, sedan en bild och därefter en underrubrik och brödtext. Använd samma färger  för att markera liknande funktioner eller innehåll. Till exempel kan alla nyhetsartiklar ha en blå bakgrund för att indikera att de handlar om aktuella händelser, medan alla artiklar som handlar om hälsa och välbefinnande kan ha en grön bakgrund.

Vill du skapa en mall kan du när du redigerar mallen låsa inställningarna för enskilda innehållsmoduler. Vill du till exempelvis behålla utseende, placering och andra inställningar för modulen Profillänkar går du till inställningar och klickar i att du vill låsa modulen.

Layoutläget i editorn

Använd layoutläget i editorn för att skapa grundstrukturen för ett brev, till exempel sidhuvud, innehåll och sidfot. När du växlar till layoutläge visas ”Layout” i stället för ”Innehåll” i inställningspanelen. Där kommer du åt de delar som används för att bygga upp denna struktur; bakgrundssektioner och layoutsektioner.

Innehållsläget i editorn

För samtliga innehållsmoduler kan du göra en rad inställningar som påverkar utseendet. Vilka inställningar som är tillgängliga avgörs av innehållstyp. Exempel på det du kan ställa in är:

 • Utseende på text
 • Ramar och dess utseende
 • Utfyllnad
 • Marginaler
 • Bakgrundsfärger och bakgrundsbilder.

Tabellstruktur

Paloma erbjuder en tabellstruktur optimerad för att återges korrekt på alla enheter, och märkt för skärmläsare. Om du vill justera tabellstrukturen i avancerat läge, säkerställ att tabellen är så tillgänglig som möjligt genom att använda följande riktlinjer:

 • Håll tabellstrukturen enkel.
 • Inkludera kolumnrubriker.
 • Undvik tabeller med fast bredd.
 • Se till att tabellerna visas korrekt på alla enheter.
 • Redigera länktexter så att de är tydliga och inte avbryter mitt i en mening.

Läsordning och rubriknivåer

När du skapar nyhetsbrev i Paloma motsvarar ordningen på innehållet i koden den visuella ordningen. Det bidrar till konsekvent läsordningen oavsett version och hjälpmedel som mottagaren använder. Tänk på att använda rubrikhierarkin genomtänkt och konsekvent.

Färger och kontraster

Undvik att enbart använda färg för att förmedla information eller separera länkar från annan text. Se till att det är hög kontrast mellan text, knappar och bakgrund.

Länkar

Använd koncist beskrivande länktexter och undvik ”klicka här”. Beskriv vad som sker när man klickar och vilken funktion länken har. Exempelvis “Fyll i formuläret”, “Se hela artikeln”.

tillgänglighet

Text

Skriv enkelt och klart, undvik facktermer och komplicerat språk. Formatera texten för att göra nyhetsbrevet överskådligt med god läsbarhet.

 • Skriv en tydlig ämnesrad
 • Sammanfatta det viktigaste i en ingress
 • Skriv tydliga rubriker och underrubriker – använd inbyggda rubrikformat
 • Dela upp information i mindre avsnitt
 • Undvik långa meningar
 • Använd gärna punktlistor
 • Använd enkelt typsnitt
 • Se till att linjeavståndet är tillräckligt stort (beror på typsnitt och textmängd)
 • Håll linjelängden till cirka 50–75 tecken för läsbarhet
 • Vänsterjustera texten för läsbarhet.

Inställningar

Under fliken Inställningar ställer du in det standardutseende som du önskar på dina olika teckenformat. Teckenformat är en färdig inställning för en viss typ av textelement: brödtext, några olika rubriker och länkar. Du kan ställa in vilket typsnitt, vilken storlek och stil de olika elementen ska ha som standard. De första typsnitten i listan är webbsäkra. Så länge du använder dessa kan du med stor säkerhet veta att brevet kommer att se likadant ut hos de flesta mottagare, i alla olika e-postklienter.

Bilder & grafik

Bilder är onekligen viktiga, men välj dem väl och överbelasta inte nyhetsbrevet med bilder och grafik. Tydligt och avskalat bildspråk är nyckeln. Undvik blinkande innehåll då det kan vara störande eller till och med skadligt för vissa läsare.

Lägg till alternativtexter, så kallade alt-texter, till bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att inkludera text som en del av en bild. Om text ändå förekommer i en bild – glöm inte att upprepa den i alt-texten.

Om en bild finns på sidan enbart som dekorativt element, kan du utelämna alt-text. Då hoppar skärmläsaren över bilden.

Webbversion

Länka till en webbversion (där förutsättningarna är annorlunda än i olika mejlklienter).

Länk till webbversion

Du länkar enkelt till webbversion genom att infoga länk och välja länktypen Länk till webbversion. Du kan också klicka direkt på knappen WEBBVERSIONSLÄNK om du har ett helt tomt textfält.

(Notera att webbversionslänken inte är klickbar när du gör snabbtest via förhandsgranska, utan aktiveras i skarpa utskick.)

Textversion

Skicka med en textversion i koden för att underlätta vid användning av skärmläsare.

Automatisk textversion

Paloma inkluderar automatiskt en textversion i koden för de nyhetsbrev du skapar.

Formulär

Om nyhetsbrevet länkar till formulär, se till att de är tillgängliga för skärmläsare. Ta hjälp om du är osäker. Vägledning och vanliga frågor och svar hittar du i vårt Hjälpcenter.

Få support på svenska under svenska kontorstider:

Måndag–Fredag: 08.30 till 16.30
0225-410 22
support@paloma.se