Vanlig text garanterar att alla mottagare med alla e-postläsare kan läsa ditt utskick. Å andra sidan har du färre möjligheter till utformning, och framförallt till uppföljning.

HTML tillåter mer avancerad utformning och blir då en del av ditt företags grafiska profil. Det är alltid en fördel att behärska viss programmering i html om du ska göra den grafiska designen till ett nyhetsbrev. Eller så använder du en så kallad Drag and drop editor som vi har i vårt verktyg för nyhetsbrev. Då behöver du inte kunna något om HTML men brevet blir snyggt och mobilanpassat ändå.

Mottagare ser ditt brev på olika sätt

Olika mejlklienter behandlar ditt nyhetsbrev olika och därför är det svårt att veta exakt hur den grafiska utformningen kommer att se ut hos alla dina mottagare.

Texten är alltid säkrast – den ser i princip likadan ut hos alla e-postklienter. Med bilder är det värre. Många e-postklienter är inställda för att blockera bilder. Om man har övervägande del bilder i sitt utskick så kommer mottagaren inte att begripa vad det handlar om.

Om man däremot har övervägande del text och ett lagom antal bilder så kommer mottagaren att uppfatta innehållet i ditt brev utan att behöva se bilderna. Då kan mottagaren själv välja att öppna mejlet och därefter se bilderna. Kom ihåg att alltid ha den viktigaste informationen som text.

Ett annat problem med att ha för många bilder med i brevet är att det lätt fastnar i spam-filter.

Visa en tydlig avsändare i mallen

Om mottagaren inte känner igen den som skickar brevet är risken stor att ditt utskick hamnar i papperskorgen. Ingen vill ha mejl från en okänd avsändare.

Därför är det viktigt att du i största möjliga mån visar vem du är. Att exponera sin logotyp på framskjuten position i nyhetsbrevet är viktigt. Men kom ihåg att alla kanske inte ser logotypen som bild. Därför bör du också i texten ange ditt företags namn.

Om man trots allt vill jobba mycket med bilder i sitt nyhetsbrev så finns det en funktion för ”alternativ text” som placeras där bilderna ska vara i händelse av att de blir blockerade (men här bör du kunna lite om programmering).Mall Nyhetsbrev

Håll mallen konsekvent inom den grafiska profilen

Om ni har en uttalad grafisk profil på ert företag så är det viktigt att du håller dig till den när du utformar ditt nyhetsbrev. Allra helst ska det finnas en manual för profilen med tydliga färgkoder och typsnitt för både webb och tryck. Det ger dina mottagare en möjlighet att snabbt känna igen dig och du bygger därigenom ditt varumärke.

Nyhetsbrevet får gärna likna din webbsida, men bör inte vara alldeles för likt. Nyhetsbrevet ska vara sin egen kanal till dina kunder och de ska märka skillnaden men ändå känna igen sig i det grafiska uttrycket.

Använd dig av ett rutnät när du layoutar ditt nyhetsbrev. Prenumeranten känner sig tryggare om nyheter och bilder följer osynliga räta linjer. Om bilder och text ”flyter omkring” lite huller om buller så ger det ett oroligt och nervöst intryck.

Typsnitt på webben

Att välja typsnitt för webbpublicering är mer begränsat än i pappersformat. Vissa typsnitt är bättre lämpade på skärmläsning, till exempel Arial, Verdana och Calibri. Det är så kallade ”linjära” typsnitt där bokstäverna är baserade på raka linjer utan snirklar. De så kallade ”serif-typsnitten” (såsom Times New Roman) är lite svårare att läsa på skärmen.

Nyhetsbrevet ska locka till fördjupning

I ett nyhetsbrev är det ur grafisk synpunkt mycket viktigt att prioritera innehållet. Mottagarna kanske bara ägnar någon sekund åt att bedöma om brevet ska slängas eller läsas.

Din viktigaste nyhet ska alltid komma först. Du kan förstärka budskapet genom att låta denna artikel få breda ut sig lite grand med större typsnitt i rubriken och en lite större bild. Men låt den inte bli alltför stor.

En tumregel är alltid att hålla nyheterna korta och koncisa. Om du har mycket att berätta så kan du i nyhetsbrevet bara publicera rubriken och en kort ingress och länka vidare till din webbplats genom att klicka på ”läs mer här”. På detta sätt styr du också dina besökare in på din webbplats och ökar ditt besöksantal där.

Utrymmet är ofta begränsat

Du kan aldrig veta hur stort din mottagare har valt att visa förhandsgranskning av sin e-post. Nyhetsbrevsdesignen bör hålla sig inom 500-600 pixlars bredd för att de ska vara synliga i de flesta e-postklienterna.

När du använder bilder i din förstanyhet så ska du också tänka på att de inte får vara för höga. Är bilden för stor tränger den undan all annan yta där viktig information ska presenteras. Följden kan bli att mottagaren slänger brevet innan han ens öppnar det.

En tumregel: ge läsarna en överblick i nyhetsbrevet och locka dem till vidare läsning på webben.

Avsätt yta för vissa nödvändiga detaljer

Du måste alltid erbjuda en lätthittad avregistreringslänk för den som inte längre vill vara prenumerant. Du ska också erbjuda en länk till webbversionen av ditt nyhetsbrev (den ska helst komma högst upp i mejlet). Låt det bli en del av layoutarbetet att avsätta plats för dessa.

Länkar ska du alltid skilja ut med en annan färg en den övriga texten så att man tydligt ser vad som är klickbart.

Prova dig fram till bästa resultat

Det är inte säkert att det som man tror ska funka verkligen funkar. Trial and error är ofta en effektiv väg till framgång om man har tålamod att prova sig fram.

Testa genom att ena gången ha få bilder och andra gången ha många bilder. Kolla i statistiken hur många som har öppnat vissa artiklar och försök avgör vad som har lockat dem. Du kan också skicka ut en enkät och fråga dina mottagare vad som lockar dem mest.

Några exempel som underlättar överskådligheten i texten

Styckesindelning. En tanke är lika med ett stycke. Undvik långa förklaringar eller resonemang, håll dig till saken. Är det viktigt med utförligt material, så skicka med en länk till en webbsida.

Listor. Undvik uppräkningar i löpande text. Kom ihåg att listor också tar utrymme, ha därför inte för många listor i samma nyhetsbrev.

Fet stil. Utnyttja att webben har högre toleransnivå än papper för fetstil i text, både för rubriker och för nyckelord. Men undvik att göra nyhetsbrevet till en uppräkning av nyckelord – innehållet måste fortfarande läsligt.

Kursiv stil. Mindre iögonfallande än fetstil och kan vara lite svårläst, ofta bättre att byta typsnitt för exempelvis citat.

Mellanrubriker. Bra för ankarlänkar och ger brevet tydligare struktur.

Indrag. En tydlig grafisk signal att stycket skiljer sig från kringliggande text.

Radlängd. Undvik långa rader då ögat har svårt att följa dessa. Det finns rekommendationer på 35-40 tecken i en rad; testa och se vad som blir bäst.

Typsnitt. När det gäller text på skärm är sans-serifer som Arial och Verdana mer lättlästa än serifer som Times New Roman.

Kontrast. Sträva efter hög kontrast. Svart text på vit bakgrund är fortfarande oöverträffat när det gäller hög läsbarhet. Du kan givetvis experimentera, men vill du hålla det enkelt är det alltid enklast att göra det enkelt…

Länkar. Skrivs alltid med antingen understruken text eller med en annan färg; reservera ett utseende för länkar och använd det konsekvent.

Några hållpunkter för din mall

  • Välj format för ditt nyhetsbrev. HTML tillåter design och genererar oftast högre respons, medan ren text och länkar har lättare att komma igenom spam-filter.
  • Skriv kärnfullt: bra rubriker, korta texter och viktiga ord som länk eller fetmarkerade.
  • Länk till en webbversion av nyhetsbrevet.
  • Länk för att tipsa en bekant eller kollega och en länk för att registrera sig (för den som blir tipsad).
  • Länk till enkel avregistrering
  • Länk till tidigare nyhetsbrev
  • En påminnelse om att mottagaren har gett sitt medgivande till att ta emot nyhetsbrevet.
  • En tydlig avsändare, ange ditt namn eller ditt företag.