Vad ska finnas i ett samtycke enligt GDPR

Här tittar vi närmare på hur du formulerar ett korrekt samtycke enligt GDPR. Palomas vd Peter Berg, leder oss rätt i GDPR-djungeln. Häng med du också!

– Palomas plattform har inbyggt stöd för GDPR, och en smidig samtyckesfunktion. –

För att ett samtycke ska anses giltigt ställer den nya dataskyddsförordningen GDPR en del krav på hur det ska formuleras. Vilken information måste lämnas till den registrerade innan han eller hon samtycker, och vilka är kraven?

Framför allt måste samtycket vara frivilligt och informerat, personen ska ha fått tydliga upplysningar om vad som gäller.

För att gälla måste det också vara ett uppenbart medgivande från den registrerades sida om att han eller hon godkänner behandlingen av personuppgifter rörande honom eller henne. Det kan godkännas antingen skriftligt, elektroniskt eller muntligt.

Vad menas med frivilligt i det här sammanhanget?

Du måste ge den registrerade en klar och tydlig möjlighet att tacka nej. Om inte samtycket är frivilligt så är det ogiltigt. Det är bland annat av den orsaken som förikryssade rutor eller boxar och liknande lösningar inte längre är tillåtna.

Hur formuleras ett informerat samtycke enligt GDPR?

Samtycket måste vara tydligt specificerat. Du behöver alltså klart och tydligt informera om vad behandlingen omfattar och i vilket syfte du och ditt företag ska använda personuppgifterna.

Finns det fler syften? Ja, då måste du specificera varje enskilt syfte.

Varje företag, organisation, bransch eller dylikt som sparar eller på något sätt hanterar personlig information om sina anställda eller sina kunder, måste också identifiera sig för den registrerade innan han eller hon samtycker. Vilka uppgifter måste jag lämna när jag ber om ett samtycke?

Ditt eller ditt företags namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer och e-postadress.

Är det några andra krav som GDPR ställer på ett korrekt samtycke?

Ja, du ska också informera den registrerade vilka andra parter som får tillgång till personuppgifterna. Dessutom måste du ha med när samtycket slutar att gälla och hur den registrerade går till väga för att dra tillbaka det.

Hur formulerar du ett korrekt samtycke – vilka uppgifter behöver du ha med?

1) Ditt syfte/dina syften med behandlingen av den registrerades personuppgifter.

2) Vilka personuppgifter som du kommer att behandla vid ett samtycke.

3) Kontaktuppgifter till dig och ditt företag, samt namn på eventuella övriga mottagare av personuppgifterna.

4) Kontaktuppgifter till ett eventuellt dataskyddsombud, om ditt företag utsett ett sådant.

5) Information om din skyldighet att lämna ut personuppgifterna om den registrerade, när denne ber om dem.

6) Information om den registrerades rätt att ansöka om och få rättelse av hans eller hennes personuppgifter.

7) Information om rätten för den registrerade att dra tillbaka sitt samtycke och hur denne går till väga för att göra det.

8) Information om rätten för den registrerade att bli glömd och hur denne går till väga för att bli det.

9) Vilka skyddsåtgärder som finns och hur den registrerade kan få en kopia eller var dessa finns att läsa, i de fall du och ditt företag, eller övriga mottagare av personuppgifterna, tänker lämna ut dem till någon utanför EU.

Samtycke enligt GDPR – mall för samtyckestexter

För att du ska kunna samla in samtycke enligt GDPR från dina mottagare har vi utvecklat en samtyckesblankett och mall för att skapa samtyckestexter. På Paloma kan vi GDPR, och månar om att du ska känna dig trygg i att du gör rätt.

 

STARTA GRATISKONTO NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER

Enkelt verktyg för nyhetsbrev & e-post

Nyhetsbrev verktyg

Det är enkelt att använda verktyget Paloma för att skapa snyggt designade nyhetsbrev. Till din tjänst har du dessutom smarta funktioner som gör att du kan ta din e-postmarknadsföring till nya nivåer.

Nyhetsbrev är en perfekt kanal för att skapa och bibehålla starka kundrelationer. I och med att både dagens och framtidens kunder lever sina liv online är e-postmarknadsföring och e-post både en grundförutsättning och en fantastisk möjlighet för ditt företag att lyckas i er kommunikation. E-postmarknadsföring har i många olika undersökningar visat sig ha bäst ROI (Return On Investment) av alla kanaler, inklusive olika sociala medier.

Det behöver inte vara krångligt att använda ett verktyg för e-post. Vi har jobbat hårt med användbarhet och gränssnitt för att Paloma nyhetsbrevverktyg ska vara så intuitivt och enkelt att förstå och använda som möjligt.

Du kan skapa väldigt snygga nyhetsbrev på ett enkelt sätt med vår drag-and drop-editor. Det finns mängder av automatiserade funktioner som spar tid och frustration när du arbetar med att skapa och skicka ditt nyhetsbrev.

Vill du bjuda in till ett event eller kundevenemang finns Magnet från Paloma som är vårt verktyg för gästanmälningar och biljettförsäljning. Du kan också fånga in feedback direkt i mejlutskicket via snabbenkät.

Är ni flera avdelningar som arbetar med nyhetsbrevet så kan ni använda vår funktion för redaktörskonton och styra vad underredaktören ska kunna ändra i brevet och vilken information de ska få tillgång till. RSS-flöde är en annan tidsbesparande funktion för ditt nyhetsbrev. Låt innehåll och texter flöda in automatiskt från en annan källa så slipper du dubbelarbete!


Epost marknadsföring

Gratis mallar till nyhetsbrev & gott om tips

Genom att använda en mall för ditt nyhetsbrev så kan du hålla kommunikationen konsekvent och genomtänkt . Det underlättar också det kontinuerliga arbetet med ditt nyhetsbrev då du snabbt kommer igång istället för att skapa nya mallar för varje utskick. Till ditt förfogande har du gäng färdiga snygga nyhetsbrevmallar som du kan börja använda direkt. Du har tillgång till ett arkiv både för dina mallar och dina filer, som bilder, dokument och pdf:er.

På vår sajt, i bloggen och via vårt nyhetsbrev finner du gott om tips kring digitala nyhetsbrev och e-postmarknadsföring.

Skicka nyhetsbrev

Skapa & skicka nyhetsbrev snabbt & enkelt

Vårt enkla nyhetsbrevverktyg Paloma hjälper dig att skapa proffsiga, kreativa och intressanta nyhetsbrev i html.

 

✔️ Designa, skicka och följ upp med statistik

✔️ Filtrera, segmentera och rikta innehåll, skicka dina nyhetsbrev till rätt målgrupp

✔️ Hämta innehåll från annan källa automatiskt via RSS, slipp dubbelarbete och automatisera

✔️ Tillämpa marketing automation med triggermejl och automatiska utskick.

 

✔️ Smidig och effektiv drag-and-drop-editor

✔️ Enkel administrering av dina kontakter

✔️ Smart uppföljning

✔️ Stöd för flera redaktörer och/eller konton.

 Skapa nyhetsbrev

Ett uppskattat verktyg för marknadsföring via nyhetsbrev & e-post

Om du vill utveckla företagets marknadsföring via nyhetsbrev och e-post är Paloma perfekt för dig. Du får tillgång till vårt hjälpcenter där du kan hitta allt om verktyget, och fri support.

9 av 10 av våra kunder rekommenderar oss och vi har 97 % supportnöjdhet.
100 % av våra anställda rekommenderar Paloma som arbetsplats. Mer från våra kunder.