Vad är ”berättigat intresse”?

I vår senaste artikel i serien om GDPR kikar vi närmare på ”berättigat intresse”. Vad står det för och vad kan det innebära för din verksamhet? Palomas vd Peter Berg hjälper oss att få klarhet i begreppet.

Hur kommer det sig att det här med ”berättigat intresse” kommit upp i samband med den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft den 25 maj i år?

Svar: Jag tror frågan har blivit aktuell på grund av att både PUL, personuppgiftslagen, den lag som GDPR ersätter i vår, och marknadsföringslagen, MFL, tar upp specifika situationer och områden där du får spara personuppgifter utan samtycke.

Kan du ge exempel på någon sådan situation?

Svar: Det är till exempel i vissa fall när det kommer till direktmarknadsföring. Då kan personuppgifter enligt PUL behandlas utan samtycke om det tydligt framgår att den personuppgiftsansvariges berättigade intresse väger tyngre än den registrerades intresse av integritetsskydd.

Vad säger marknadsföringslagen om hur vi får använda oss av direktmarknadsföring utan samtycke?

Svar: Generellt säger MFL så här om direktmarknadsföring:

”En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.”

Men kravet på samtycke gäller inte om:

  1. Den registrerade inte aktivt motsatt sig utskick och e-post-marknadsföring från dig och ditt företag.
  2. Marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter.
  3. Den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande. 

Hur står sig GDPR:s ”berättigat intresse” i förhållande till PUL:s intresseavvägning och MFL?

Svar: I PUL och MFL innebär intresseavvägning att du får spara personuppgifter utan samtycke vid marknadsföring av specifika produkter - om det finns ett särskilt intresse för mottagaren!

Med GDPR gäller i princip samma avvägning, och det kommer även efter maj i år att vara möjligt att behandla personuppgifter utan samtycke. Men det måste bedömas från fall till fall, och efter en intresseavvägning. Direktmarknadsföring kan vara ett sådant berättigat intresse.

Finns det skillnader mellan PUL:s intresseavvägning och GDPR:s berättigat intresse?

Svar: Ja, absolut! GDPR ställer betydligt högre krav på skydd av personuppgifter. Bland annat när det kommer till att spara personuppgifter som tillhör barn. Behandlingen av personuppgifter är ju endast laglig om det är absolut nödvändigt för ditt företag eller organisation att spara uppgifterna, och om inte den registrerades intressen, rättigheter och friheter väger tyngre och kräver särskilt skydd, som till exempel när den registrerade är ett barn.

Vad säger Datainspektionen om skillnaden mellan PUL och GDPR kring intresseavvägning och berättigat intresse?

Svar: Än så länge hänvisar Datainspektionen till en broschyr om intresseavvägningar under PUL. Intresseavvägning enligt Personuppgiftslagen hittar du här.

https://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-intresseavvagning.pdf

STARTA GRATISKONTO NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER

Smarta funktioner för at skapa nyhetsbrev. Spar din tid och ökar effekten av din e-postmarknadsföring.

Postman gör att du snabbt kan skapa snyggt designade nyhetsbrev utan större ansträngning. Dessutom är verktyget fullproppat med smarta funktioner som gör att du kan ta din e-postmarknadsföring till nya nivåer.Du kan skapa väldigt snygga nyhetsbrev på ett enkelt sätt med vår Drag and dropeditor. Det finns mängder av automatiserade funktioner som spar tid och frustration när du arbetar med ditt nyhetsbrev. Postman håller reda på avregistreringar, studsar och liknande. Vill du bjuda in till ett event eller kundevenemang finns Magnet som är vårt verktyg för gästanmälningar och biljettförsäljning. Du kan också få direkt feed-back direkt i nyhetsbrev med vår snabbenkätsfunktion. Är ni flera avdelningar som arbetar med nyhetsbrevet så kan ni använda vår funktion för redaktörskonton och styra vad underredaktören ska kunna ändra i brevet och vilken information de ska få tillgång till. RSS-flöde är en annan tidsbesparande och bra funktion för ditt nyhetsbrev. Låt innehåll och texter flöda in automatiskt från en annan källa så slipper du dubbelarbete!

Att använda Nyhetsbrev & e-postmarknadsföring

Nyhetsbrev är en perfekt kanal för att skapa och bibehålla starka kundrelationer. Både dagens och framtidens kunder lever sina liv online – e-postmarknadsföring och mailutskick är både en grundförutsättning och en fantastisk möjlighet för ditt företag att lyckas i er kommunikation. Det behöver dessutom inte vara krångligt att använda ett nyhetsbrevsverktyg. Vi har jobbat hårt med användbarhet och vårt gränssnitt fr at vårt nyhetsbrevsverktyg ska vara så intuitivt och enkelt att använda och enkelt att förstå som möjligt. Nyhetsbrev har i många olika undersökningar visats ha bäst ROI, Return On Investment, av alla kanaler inklusive olika sociala medier. Vi har ett gäng färdiga och snygga nyhetsbrevsmallar som du kan börja använda direkt. Det är alltså gratis nyhetsbrevsmallar och de är designade av professionella Art-directors. Du bör ha en mall för ditt nyhetsbrev så du kan hålla en konsekvent och genomtänkt policy. Det underlättar också detkontinuelriga arbetet med ditt nyhetsbrev då du snabbt kommer igång istälet för att skapa nya mallar för varje utskick. Vi har naturligtvis ett arkiv både för dina mallar och dina filer, såsom bilder, dokument och pdf:er tex.

Skapa och skicka nyhetsbrev snabbt och enkelt

Vårt enkla nyhetsbrevverktyg Postman hjälper dig att skapa proffsiga, kreativa och intressanta nyhetsbrev i html. Med Postman blir det enkelt att: 
✔️ Designa, skicka och följa upp med statistik. 
✔️ Filtrera, segmentera och rikta innehåll, skicka dina nyhetsbrev till rätt målgrupp.
✔️ Hämta innehåll från annan källa automatiskt via RSS, slipp dubbelarbete och automatisera.
✔️ Triggermejl och automatiska utskick. 
✔️ Vi har en editor, drag and drop i världsklass. 
✔️ Enkelt att administrera dina kontakter.  
✔️ Smart enkel uppföljning. 
✔️ Stöd för flera redaktörer och eller konton, så kallat redaktörskonto.

 

97 % supportnöjdhet

Om du vill utveckla företagets nyhetsbrev och e-postmarknadsföring är Postman perfekt för dig. 9 av 10 av våra kunder rekommenderar oss och vi har 97 % supportnöjdhet. Du får dessutom tillgång till vårt hjälpcenter där du kan hitta allt om nyhetsbrevsverktyget om du föredrar att lära dig själv. 100 % av våra anställda rekommenderar oss som arbetsplats. Ditt samarbete med oss blir både belönande och uppskattat.