Samtycke eller berättigat intresse? 

”Du som e-postmarknadsförare behöver båda!”

Det pågår en stor debatt och begreppsförvirring kring samtycke och berättigat intresse när det kommer till GDPR kontra PUL och Marknadsföringslagen. Peter Berg, vd på Paloma, menar på att du som direktmarknadsförare kommer att behöva både berättigat intresse och samtycke efter den 25 maj i år, då GDPR träder i kraft.

Vad säger PUL och Marknadsföringslagen om giltigt samtycke och berättigat intresse vid direktmarknadsföring via elektronisk kommunikation?

Svar: Enligt PUL och Marknadsföringslagen behöver du ett giltigt samtycke från den registrerade för att få marknadsföra via e-post, sms och/eller via automatisk telefonförsäljning till denne. Alternativt att du har en inarbetad kundrelation med kunden. Då har du ett berättigat intresse, och är tillåten att direktmarknadsföra gentemot denne.

Om jag vill skräddarsy och individanpassa min e-postmarknadsföring, till exempel målgruppsanpassa eller rikta mitt nyhetsbrev? Vad gäller då?

Svar: Efter den 25 maj räcker det inte med samtycket ovan eller det berättigade intresset. Ska du samla in, spara, använda, dela och/eller hantera den registrerades personuppgifter, det vill säga den typ av data som du använder just för att målgruppsanpassa, segmentera och personifiera, behöver du ytterligare ett samtycke.

GDPR kräver också att du har rättslig och juridisk rätt att göra detta. Det måste finnas giltiga skäl för dig att hantera och samla in kunduppgifterna, och du behöver kunna visa att du lagrar dem på ett korrekt sätt.

Dessutom kräver GDPR att du tydligt och specifikt förklarar för den registrerade, vid registreringstillfället, vad du kommer att göra med kunduppgifterna.

Om jag använder någon form av webb-baserat marknadsföringsprogram som använder olika djup av kunddata för profilering, segmentering och målgruppsanpassning – hur GDPR-säkrar jag det?

Svar: Var transparent och informera dina nuvarande kunder och blivande kunder om detta och ge dem valmöjligheter kring hur deras uppgifter hanteras.

Kan du ge konkreta exempel på hur jag kan göra det?

Svar:

1) Skaffa samtycke från dina kunder att de beviljar utskick av direktmarknadsföring från dig och ditt företag.

2) Informera redan vid registreringen att dina e-postutskick vid samtycke kommer att innehålla riktade erbjudanden och personliga rekommendationer.

3) Lägg till information om hur du använder kunddatan, varför du använder den på det sättet, fördelarna med att lämna ut personuppgifterna till dig och vilka valmöjligheter som finns.

4) Erbjud valmöjligheten mellan riktat och unikt innehåll baserat på den registrerades intressen, och icke-personifierat innehåll. På så sätt, kan den registrerade ändå prenumerera på dina e-postutskick, även om denne vid registreringen inte ger samtycke till att bli spårad.

 

Få våra smarta tips om digital marknadsföring via vårt nyhetsbrev. Du får 10 nummer per år. Helt gratis! Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss. Mycket nöje!