GDPR – nyhetsbrev och marknadsföring

Vad innebär nya dataskyddsförordningen GDPR för dig som jobbar med marknadsföring och skickar ut nyhetsbrev?

Ökat krav på samtycke

Kravet på samtycke för att spara personuppgifter är ingen nyhet i sig, det har funnits tidigare och reglerats i svenska PUL. Den största förändringen som sker med GDPR är att kravet blir större på att påvisa aktivt samtycke. För att ha ett samtycke krävs nu en bekräftelse från den registrerade. Tystnad, förkryssade boxar och liknande räknas inte längre som samtycke. Vid en granskning kommer du bli tvungen att visa att där finns ett samtycke. Med undantag för direktmarknadsföring, där det anses finnas ett berättigat intresse. Det ökade kravet för samtycke är det som många känner sig mest oroliga över. För Paloma som erbjuder verktyg för bland annat nyhetsbrev och mailutskick ställs stora krav på att ta reda på vad som egentligen gäller.

Vad räknas egentligen som berättigat intresse?

I PUL finns ett speciellt kapitel som heter ”Intresseavvägning” som berör just denna punkt. Intresseavvägning innebär att i marknadsföring av specifika produkter, där det finns ett särskilt intresse för mottagaren, så får du spara personuppgifter. Med GDPR gäller i princip samma avvägning, men heter då ”Berättigat intresse”. Den största skillnaden mellan berättigat intresse och intresseavvägning är när det kommer till att spara personuppgifter som tillhör barn. GDPR ställer också större krav på skydd av personuppgifter:

"Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter."

Förordning om integritet och elektronisk kommunikation

Det pågår ett arbete där integritet och elektronisk kommunikation är i fokus, och det är ytterst aktuellt för dig som skickar nyhetsbrev, kundbrev och inbjudningar. Det är än så länge ett förslag, och innefattar bland annat direktmarknadsföringskommunikation som definieras såsom:

"Alla former av reklam som sänds till en eller flera identifierad(e) eller identifierbara slutanvändare av elektroniska kommunikationstjänster, inklusive automatisk uppringning och kommunikationssystem med eller utan mänskligt interagerande, elektronisk post, sms, etc."

Förslaget innebär att samtycke bör gälla enligt dataskyddsförordningens definition, och att man även här bör ha ett aktivt samtycke. Nästa steg i lagstiftningsprocessen är att Europaparlamentet och EU:s råd ska behandla ärendet, förslagsvis innan den 25 maj i år.

GDPR och e-postmarknadsföring

Oavsett varför personuppgifter sparas, kommer kraven för säkerhet, samtycke och hantering att öka. Med den nya förordningen har samtycket varit i fokus och som personuppgiftsansvarig har du ett ansvar att avväga om berättigat intresse finns för just dina nyhetsbrevsutskick och evenemangsinbjudningar.

Eftersom arbetet gällande förslaget kring integritet och elektronisk kommunikation inte är på plats ännu, är det svårt för oss att ge exakta råd för hur du som kund ska gå vidare. Men, en avvägning om berättigat intresse måste ske i varje individuellt fall.

Vårt råd som leverantör av tjänster som ska användas för direktmarknadsföring, är att du i framtiden alltid samlar in adresser med GDPR i åtanke. Ett samtycke bör alltid tas fram och kunna bevisas, oavsett om berättigat intresse finns.

Nödvändigtvis kanske du inte behöver samla in samtycke från adresser du redan har och som är en etablerad kontakt, men om det gör att du känner dig mer trygg i ert arbete så ska du absolut göra det. Använd då gärna vår mall för att samla in samtycke.

STARTA GRATISKONTO NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER

Enkelt verktyg för nyhetsbrev & e-post

Nyhetsbrev verktyg

Det är enkelt att använda verktyget Paloma för att skapa snyggt designade nyhetsbrev. Till din tjänst har du dessutom smarta funktioner som gör att du kan ta din e-postmarknadsföring till nya nivåer.

Nyhetsbrev är en perfekt kanal för att skapa och bibehålla starka kundrelationer. I och med att både dagens och framtidens kunder lever sina liv online är e-postmarknadsföring och e-post både en grundförutsättning och en fantastisk möjlighet för ditt företag att lyckas i er kommunikation. E-postmarknadsföring har i många olika undersökningar visat sig ha bäst ROI (Return On Investment) av alla kanaler, inklusive olika sociala medier.

Det behöver inte vara krångligt att använda ett verktyg för e-post. Vi har jobbat hårt med användbarhet och gränssnitt för att Paloma nyhetsbrevverktyg ska vara så intuitivt och enkelt att förstå och använda som möjligt.

Du kan skapa väldigt snygga nyhetsbrev på ett enkelt sätt med vår drag-and drop-editor. Det finns mängder av automatiserade funktioner som spar tid och frustration när du arbetar med att skapa och skicka ditt nyhetsbrev.

Vill du bjuda in till ett event eller kundevenemang finns Magnet från Paloma som är vårt verktyg för gästanmälningar och biljettförsäljning. Du kan också fånga in feedback direkt i mejlutskicket via snabbenkät.

Är ni flera avdelningar som arbetar med nyhetsbrevet så kan ni använda vår funktion för redaktörskonton och styra vad underredaktören ska kunna ändra i brevet och vilken information de ska få tillgång till. RSS-flöde är en annan tidsbesparande funktion för ditt nyhetsbrev. Låt innehåll och texter flöda in automatiskt från en annan källa så slipper du dubbelarbete!


Epost marknadsföring

Gratis mallar till nyhetsbrev & gott om tips

Genom att använda en mall för ditt nyhetsbrev så kan du hålla kommunikationen konsekvent och genomtänkt . Det underlättar också det kontinuerliga arbetet med ditt nyhetsbrev då du snabbt kommer igång istället för att skapa nya mallar för varje utskick. Till ditt förfogande har du gäng färdiga snygga nyhetsbrevmallar som du kan börja använda direkt. Du har tillgång till ett arkiv både för dina mallar och dina filer, som bilder, dokument och pdf:er.

På vår sajt, i bloggen och via vårt nyhetsbrev finner du gott om tips kring digitala nyhetsbrev och e-postmarknadsföring.

Skicka nyhetsbrev

Skapa & skicka nyhetsbrev snabbt & enkelt

Vårt enkla nyhetsbrevverktyg Paloma hjälper dig att skapa proffsiga, kreativa och intressanta nyhetsbrev i html.

 

✔️ Designa, skicka och följ upp med statistik

✔️ Filtrera, segmentera och rikta innehåll, skicka dina nyhetsbrev till rätt målgrupp

✔️ Hämta innehåll från annan källa automatiskt via RSS, slipp dubbelarbete och automatisera

✔️ Tillämpa marketing automation med triggermejl och automatiska utskick.

 

✔️ Smidig och effektiv drag-and-drop-editor

✔️ Enkel administrering av dina kontakter

✔️ Smart uppföljning

✔️ Stöd för flera redaktörer och/eller konton.

 Skapa nyhetsbrev

Ett uppskattat verktyg för marknadsföring via nyhetsbrev & e-post

Om du vill utveckla företagets marknadsföring via nyhetsbrev och e-post är Paloma perfekt för dig. Du får tillgång till vårt hjälpcenter där du kan hitta allt om verktyget, och fri support.

9 av 10 av våra kunder rekommenderar oss och vi har 97 % supportnöjdhet.
100 % av våra anställda rekommenderar Paloma som arbetsplats. Mer från våra kunder.