Så gör du en strategisk plan för ditt nyhetsbrev

Så gör du en strategisk plan för ditt nyhetsbrev

E-postmarknadsföring blir allt vanligare, eftersom fler och fler inser att det ger ordentliga resultat. Undersökningar visar att digitala nyhetsbrev är ett av de allra mest kostnadseffektiva verktygen för marknadsföring i dag, i nivå med sökmotoroptimering.

Frågan är – hur gör man? Att bara lite hipp som happ skicka ut information och erbjudanden i cyberrymden är inte något bra sätt. Nyhetsbrev med e-post ska vara genomtänkta och noggrant avvägda – du måste veta när, hur och till vem du behöver skicka. Till detta kan det vara bra med någon form av marknadsföringsplan. Men detta låter komplicerat och tidskrävande för många. Hur ska du få tid över till detta, utöver allt annat du har att göra?

Det behöver faktiskt varken vara svårt eller ta så mycket tid. Den här guiden tar dig steg för steg genom utformningen av en plan för din e-postmarknadsföring.

Vad det handlar om är att arbeta effektivt, strategiskt och systematiskt så att dina nyhetsbrev når rätt målgrupper med rätt information, vare sig det gäller nyhetsbrev, erbjudanden eller en kombination av båda.

Steg ett: Definiera din målgrupp

Det allra första du ska göra är att fundera kring vilka det är du i första hand vill ska ta del av din e-postkampanj – det vill säga definiera din målgrupp. När du gjort det kommer det att vara lättare att bestämma vad ditt utskick ska innehålla.

Hur ser din målgrupp ut? Är det företagsledare och chefer? Kunder – nuvarande och/eller nya? Medlemmar i någon organisation eller förening?

När du bestämt dig vilka det är du i första hand vill nå med ditt utskick kan det vara bra att beskriva dem med några få ord. Vilka de är – och vad det är som du vill att de ska få ut av den kampanj du planerar. Detta för att ditt utskick ska passa mottagarna – och i slutändan leda till att din e-postmarknadsföring ger resultat.

Några exempel:

Du planerar ett nyhetsbrev för företagsledare och chefer. Några saker som de kan ha nytta av:

 • Företagsnyheter och trender inom deras verksamhetsområde
 • Information om vad som är på gång när det gäller marknadsföring och intressanta resultat från aktuella marknadsundersökningar/li>

Du vill göra utskick till nuvarande och nya kunder. Några saker som kan väcka deras intresse:

 • Information och recensioner av aktuella produkter
 • De allra senaste produktnyheterna
 • Specialerbjudanden och extrapriser

Steg två: Ringa in syftet med din e-postmarknadsföring

När du definierat vilka du vill nå är det dags för nästa steg – att bestämma syftet med din e-marknadsföring. Det får du genom svaret på dessa två frågor:

 • Vad vill du uppnå med din e-postmarknadsföring?
 • Vad har dina läsare för nytta av den information du förser dem med?

Tänk på att båda punkterna är lika viktiga. Det spelar ingen roll vilken information eller vilka erbjudanden du skickar ut, om inte mottagaren upplever innehållet som relevant och intressant.

Genom att tänka igenom och definiera syftet av din e-postmarknadsföring får du en grund för hur du ska utforma innehållet i ditt utskick. När du funderar på om något ska ingå eller inte i till exempel ett nyhetsbrev – tänk efter om det ligger i linje med ditt syfte. Om inte, låt bli att ta med det.

Steg tre: Sätt upp ett antal mål

Att definiera ett antal mål är en viktig del i planeringen av en marknadsföringsplan. Genom att sedan följa upp målen har du möjlighet att se om din satsning på marknadsföring med digitala nyhetsbrev är framgångsrik eller inte.

Målen kan variera över tiden. Ett första mål kan till exempel vara att öka antalet mottagare av ditt utskick. På längre sikt kan målet vara att öka försäljningen och/eller antalet trogna/återkommande kunder.

Du kommer förmodligen inte att se någon dramatisk effekt direkt. Den första tiden handlar det om att stärka den bas av lojala prenumeranter du har, och att skaffa fler. Men så småningom kommer du att se resultat. Förutsättningen är att du skapar utskick av god kvalitet och att du gör dem kända genom att lyfta fram dem i olika sammanhang.

Fundera på vad du hoppas få ut av din e-postmarknadsföring det närmaste halvåret. Formulera det sedan i tre punkter

 • Ditt mål. Till exempel att öka antalet prenumeranter med 40 procent eller att öka försäljningen med 20 procent.
 • Medel att nå målet. Till exempel genom nyhetsbrev, specialerbjudanden och – inte minst – genom marknadsföring av nyhetsbrevet i marknadsföringsmaterial, på olika webbplatser och i sociala medier som Facebook och Twitter, så att du når nya läsare/kunder.
 • Mätning av måluppfyllelse – alltså hur du nått målet. En viss uppfattning kan du få genom till exempel försäljningsstatistiken. Men för att mäta den specifika effekten av just e-marknadsföring behöver du förmodligen använda dig av någon av de analysverktyg som finns på Internet, till exempel Google Analytics eller Analytics 360

Steg fyra: Bestäm hur ofta du ska göra utskick

Viktigt att bestämma är hur ofta du ska göra e-postutskick till dina kunder. Det gäller att hålla en kontakt som både du och mottagarna upplever som funktionell. Kommer nyhetsbrevet för ofta kan det upplevas som tröttsamt, och i värsta fall uppfattas som spam, skräppost. Blir det tvärtom mycket glest mellan utskicken riskerar du att mottagarna glömmer bort dig och, i sämsta fall, även här uppfattar utskicket som skräppost.

I många fall brukar utskick en gång i månaden vara ganska lagom Men frekvensen beror självklart på vad du har att förmedla. Är det till exempel försäljningsresultat eller nyheter som kommer varannan vecka, och som dina mottagare har nytta av, bör frekvensen anpassas till det.

Är dina mottagare mycket tidspressade, till exempel högre chefer, kan du antingen välja mycket kortfattade nyhetsbrev som kommer oftare eller lite längre som kommer mer sällan.

Vilken utgivningsfrekvens du än väljer är det viktigt att, i de flesta fall, hålla sig till den. Mottagarna ska veta att de får den information de behöver när de förväntar sig den. Men givetvis kan du göra undantag. Är det viktiga nyheter eller erbjudanden som skickas ut en viss dag bör mottagarna få dem samma dag, eller ännu hellre någon dag tidigare, det vill säga VIP-behandling av dina e-postmottagare (läs mer under avsnittet Innehållet i nyhetsbrevet).

Å andra sidan, om du en månad inte har något speciellt att berätta – då kan det vara bättre att hoppa över utskicken än att drabba mottagarna med ”skåpmat”. Men gör inte sådana hopp i utgivningen till regel, de ska vara undantag.

 

Steg fem: Gör en tidsplan

Nu har du grunden klar för din e-postmarknadsföring. Du har ringat in målgrupp, syfte och mål och du har bestämt hur ofta du ska kontakta dina e-postmottagare.

Då är det dags att göra en tidsplan för produktionen av dina utskick. E-marknadsföring bygger i de flesta fall på återkommande kontakt och en tidsplan hjälper dig att avsätta tillräcklig tid för att kunna göra regelbundna utskick.

Exakt hur din tidsplan ska se ut beror naturligtvis på innehållet och frekvensen men här är ett förslag att utgå från.

 1. Skriv ned vilka ämnen och eventuella erbjudanden du vill ta upp i utskicket, fundera på lämpliga bilder, grafiska illustrationer med mera. Det här kan vara bra att göra några dagar innan du börjar det egentliga arbetet med utskicket, så idéerna hinner mogna och kanske kompletteras.
 2. Formulera innehållet i utskicket i form av löpande text, artiklar eller notiser. Hämta hem bilder via eget fotoarkiv, från fotografer eller andra källor. (Obs. Se till att du har rättighet att publicera bilden, att bara hämta en bild på internet utan tillstånd bryter mot upphovsrätten).
 3. Utforma nyhetsbrevet genom att använda professionellt verktyg för e-postmarknadsföring.
 4. Läs igenom det färdiga utskicket och be också någon kollega eller vän läsa det. Det är oftast svårt att se såväl skrivfel som tankefel i det man skrivit själv. Rätta, ändra eller lägg till efter behov. Skicka via e-posten ett testexemplar av nyhetsbrevet till dig själv och någon annan, för att säkerställa att såväl typografi som innehåll är ser ut som du har avsett.
 5. Gör ditt utskick!

Utifrån den här planeringen kan du reservera tid i din kalender för varje utskick. Om du vill fördela punkterna 2-4 över två eller flera dagar bestämmer du själv. Det ska kännas att materialet fortfarande är aktuellt när du gör utskicket, men ha inte alltför bråttom. Slarvfel och faktafel drar ned intrycket av såväl utskicket som det du vill marknadsföra.

Glöm inte att ta hänsyn till helgdagar och semester när du gör din tidsplan. Kanske vill du skicka ut ett extra erbjudande inför julen eller semestern. Undvik däremot att göra utskick när de flesta företag och organisationer har helgstängt. Risken är att ditt nyhetsbrev antingen drunknar i all annan e-post som ska läsas efter ledigheten eller att det känns inaktuellt.

SLUTLIGEN

Tips om innehållet i ditt digitala nyhetsbrev

Att göra ett e-marknadsutskick handlar om att samla information och utforma innehållet på ett sätt som fångar läsarens intresse. Detta skiljer självklart från område till område, från branch till bransch, men här är några tips.

Ha alltid läsaren i fokus

Grundläggande här, liksom i all kommunikation, är att ha läsaren i fokus. Vilken information vill han eller hon ha och i vilken form?

Fundera på vilka e-brev du själv öppnar och vilka du raderar direkt. De brev som du läser med intresse är med största sannolikhet dem där du upplever att du har någon nytta av innehållet. I nyhetsbrev kan det till exempel vara:

 • Företagsnyheter och företagsinformation
 • Frågor och svar
 • Aktuella marknadsundersökningar, nyttiga tips
 • Specialerbjudanden

Om du inte har tillräckligt med underlag själv så utnyttja sökverktygen på internet. Här kan du hitta aktuella företagsnyheter, till exempel på Google News, och också prenumerera på till exempel Google Alerts och Google Reader. Gör det också till en vana att skapa bokmärken till intressanta och relevanta webbsidor.

Skriv kort

I dag bombarderas de flesta av e-post och har varken tid, lust eller möjlighet att läsa allt. Genom att hålla ditt nyhetsbrev kort och koncist är chansen större att det blir läst.

Ibland kanske du ändå vill ta med en längre intervju eller artikel, som du tror kan intressera några i din målgrupp. Det kan du lösa genom att göra en rubrik och en kort presentation i nyhetsbrevet och sedan länka till artikeln. Då kan dina läsare själva bestämma om de vill lägga tid på att läsa detta eller inte.

Skriv personligt

Ingen vill läsa en text som är torr och tråkig. Försök hitta ditt eget tilltal. Ett nyhetsbrev i e-postform är mindre formellt än ett tryckt material. Du kan därför använda en mer personlig ton – som om du talar direkt med din läsare.

Ge dina läsare VIP-behandling

Dina läsare har aktivt valt att ta emot information från dig, till exempel genom att anmäla sig som mottagare av ditt nyhetsbrev. Ta vara på detta förtroende genom att ge dem VIP-behandling. Det kan vara genom att de är de första som får information om till exempel intressanta branschnyheter, nya produkter eller extrapriser. Det kan också handla om att ge dem specialerbjudanden.

Lär dig mer!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, fullmatat med kunskap och tomt på sälj. Kommer ca en gång i månaden. Vi använder endast din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev ingenting annat.
Lämna följande fält tomt

Prova Paloma gratis!

Du förbinder dig inte till någonting.
Inga kortuppgifter behövs.

"Det är mycket lätt att förstå sig på. Speciellt funktionen med drag & drop som är väldigt intuitiv. Dessutom är bildhanteringen smidig, eftersom man slipper klippa och beskära innan man hanterar det i editorn. Vi har inte haft många supportärenden med verktyget, men när det har hänt så har vi fått bra service och uppbackning av Palomas personal, avslutar Maria Sehlström."
Maria Sehlström
The Absolut Company
Maria Sehlström, The Absolut Company

Läsvärt från bloggen

Enkätundersökning tips och råd

En lyckad enkätundersökning

99 råd och tips Att skicka ut en enkätundersökning till alla sina mejlkontakter är en enkel sak att genomföra rent praktiskt. Och att ställa frågor som ger de svar man vill ha brukar inte heller vara några problem. Visst kan det kännas härligt att få bekräftat att man har den bästa produkten, att man har [...]
Leads

En djupdykning i skapandet, hanteringen och konverteringen av leads

För att driva en framgångsrik verksamhet och uppnå tillväxt är det avgörande att kunna generera, hantera och konvertera leads. En lead är en potentiell kund som har visat intresse för ditt företags produkter eller tjänster. I denna bloggartikel kommer vi att utforska allt du behöver lära dig om att skapa, hantera och konvertera leads för […]

Marknadsföring B2B

Nyckelstrategier inom B2B-marknadsföring

Inom företag-till-företagssektorn (B2B) är marknadsföring särskilt avgörande eftersom affärsbeslut ofta baseras på långsiktiga relationer och förtroende. I denna bloggartikel kommer vi gå igenom nyckelstrategier inom B2B-marknadsföring och ge insikter om framväxande trender inom området. 1. Förstå din målgrupp och marknad – grunden i B2B-marknadsföring Första steget i en effektiv B2B-marknadsföringsstrategi är att förstå din målgrupp […]