Vad betyder GDRP?

GDPR: Förordningen som skyddar din personliga integritet online

Med digitaliseringen har vårt privatliv blivit alltmer utsatt för övervakning och användning av personlig information utan vårt samtycke. För att bekämpa denna oroande trend och ge individer kontroll över sina egna uppgifter antogs den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i maj 2018. GDPR har blivit en av de mest betydelsefulla förordningarna för att skydda privatlivet på internet. I denna bloggartikel kommer vi att utforska vad GDPR är och vilken inverkan den har på både företag och individer.

Vad är GDPR? GDPR, som står för General Data Protection Regulation, är en förordning som antogs av Europeiska unionen (EU) i syfte att stärka skyddet för personuppgifter och personlig integritet för EU-medborgare. Den trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte den tidigare dataskyddsdirektivet från 1995. Syftet med GDPR är att ge individer kontroll över sina personuppgifter och skapa enhetliga regler för dataskydd inom hela EU.

Kärnprinciper i GDPR:

 1. Samtycke och GDPR:

  GDPR betonar vikten av informerat och frivilligt samtycke från individen innan deras personuppgifter kan behandlas av ett företag. Det innebär att företag måste vara tydliga med vilken information som samlas in, varför den samlas in och hur den kommer att användas.

 2. Rätt till tillgång och rättelse:

  GDPR ger individer rätten att begära åtkomst till sina personuppgifter och att korrigera eventuella felaktigheter. Det ger också möjlighet att bli bortglömd, det vill säga att begära att ens uppgifter raderas från företagens register.

 3. Dataskydd som standard:

  GDPR inför principen om ”privacy by design”, vilket innebär att integritetsskyddet måste tas i beaktande redan vid utformningen av system och tjänster. Företag måste implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

 4. Dataportabilitet:

  GDPR ger individer rätten att få ut och överföra sina personuppgifter från en organisation till en annan, i en strukturerad, allmänt användbar och maskinläsbar form.

Inverkan av GDPR: GDPR har haft en betydande inverkan både på företag och individer. För företag innebär det att de måste vidta åtgärder för att säkerställa att de hanterar personuppgifter i enlighet med de nya reglerna. De måste ha tydliga och lättillgängliga integritetspolicyer, säkerställa att deras datasystem är säkra och genomföra nödvändiga åtgärder för att skydda kundernas personuppgifter.

För individer ger GDPR en ökad kontroll över deras personuppgifter. Det ger dem möjlighet att veta vilken information som samlas in om dem, varför den samlas in och hur den används. De kan begära att deras uppgifter raderas eller överförs till en annan organisation om de så önskar.

Sammanfattning GDPR:

GDPR har blivit en viktig förordning för att skydda personuppgifter och personlig integritet inom EU. Genom att betona principer som samtycke, rätt till tillgång och rättelse samt dataportabilitet ger GDPR individer kontroll över sina egna uppgifter. För företag innebär det att de måste vidta åtgärder för att säkerställa att de hanterar personuppgifter i enlighet med förordningen. GDPR markerar en viktig milstolpe i kampen för att skydda privatlivet online och säkerställa att våra personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt.

Kanske är du också intresserad av att läsa vår guide om leadscoring
Här kan du läsa mer om kundresan
I vår stora guide om GDRP hittar du det mesta du behöver ha koll på om GDPR
Här är en guide om Inbound Marketing
Vill du ska fler leads så har du en guide om det här
Här hittar du en fullmatad guide om hur du kan använda SMS i din kundkommunikation

 

Lär dig mer!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, fullmatat med kunskap och tomt på sälj. Kommer ca en gång i månaden. Vi använder endast din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev ingenting annat.
Lämna följande fält tomt

Prova Paloma gratis!

Du förbinder dig inte till någonting.
Inga kortuppgifter behövs.

"Vi är väldigt nöjda med Paloma överlag. Egentligen är det väldigt sällan som det är något som strular med verktyget, så jag har ingenting på minus sidan att förmedla. Om det är något som strular, så har Paloma en snabb och effektiv support. De är också lyhörda för förändring av deras verktyg och jag tycker vi nästan har utvecklat vissa delar tillsammans, för bästa möjliga resultat."
Malin Croner
Dalarna Business
Malin Croner, Dalarna Business

Läsvärt från bloggen

Call to action Nyhetsbrev

Call to action: checklista för CTA i nyhetsbrev!

Sätten att uppmuntra, engagera och inspirera via e-kommunikation är otaliga. Bilder, text, rubriker, erbjudande, listor och länkar kan hjälpa dig att få din kampanj variationsrik och spännande. Men att få dina läsare att öppna ditt nyhetsbrev är bara en halv seger. Nästa steg är att inspirera till handling. Call to Action eller CTA är en term inom marknadsföring. […]

Enkätundersökning tips och råd

En lyckad enkätundersökning

99 råd och tips Att skicka ut en enkätundersökning till alla sina mejlkontakter är en enkel sak att genomföra rent praktiskt. Och att ställa frågor som ger de svar man vill ha brukar inte heller vara några problem. Visst kan det kännas härligt att få bekräftat att man har den bästa produkten, att man har [...]
GDPR och Personuppgifter

GDPR och Personuppgifter: En guide till dataskydd och integritet

Vår personliga information blivit en värdefull digital tillgång. Vi delar ständigt med oss av våra personuppgifter när vi registrerar oss på webbplatser, handlar online eller använder appar. Men vad händer egentligen med våra personuppgifter? Hur skyddas vår integritet? Här kommer GDPR (General Data Protection Regulation) och personuppgiftslagen (PUL) in i bilden. Dessa två regelverk spelar […]