Vad betyder GDRP?

GDPR: Förordningen som skyddar din personliga integritet online

Med digitaliseringen har vårt privatliv blivit alltmer utsatt för övervakning och användning av personlig information utan vårt samtycke. För att bekämpa denna oroande trend och ge individer kontroll över sina egna uppgifter antogs den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i maj 2018. GDPR har blivit en av de mest betydelsefulla förordningarna för att skydda privatlivet på internet. I denna bloggartikel kommer vi att utforska vad GDPR är och vilken inverkan den har på både företag och individer.

Vad är GDPR? GDPR, som står för General Data Protection Regulation, är en förordning som antogs av Europeiska unionen (EU) i syfte att stärka skyddet för personuppgifter och personlig integritet för EU-medborgare. Den trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte den tidigare dataskyddsdirektivet från 1995. Syftet med GDPR är att ge individer kontroll över sina personuppgifter och skapa enhetliga regler för dataskydd inom hela EU.

Kärnprinciper i GDPR:

 1. Samtycke och GDPR:

  GDPR betonar vikten av informerat och frivilligt samtycke från individen innan deras personuppgifter kan behandlas av ett företag. Det innebär att företag måste vara tydliga med vilken information som samlas in, varför den samlas in och hur den kommer att användas.

 2. Rätt till tillgång och rättelse:

  GDPR ger individer rätten att begära åtkomst till sina personuppgifter och att korrigera eventuella felaktigheter. Det ger också möjlighet att bli bortglömd, det vill säga att begära att ens uppgifter raderas från företagens register.

 3. Dataskydd som standard:

  GDPR inför principen om ”privacy by design”, vilket innebär att integritetsskyddet måste tas i beaktande redan vid utformningen av system och tjänster. Företag måste implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

 4. Dataportabilitet:

  GDPR ger individer rätten att få ut och överföra sina personuppgifter från en organisation till en annan, i en strukturerad, allmänt användbar och maskinläsbar form.

Inverkan av GDPR: GDPR har haft en betydande inverkan både på företag och individer. För företag innebär det att de måste vidta åtgärder för att säkerställa att de hanterar personuppgifter i enlighet med de nya reglerna. De måste ha tydliga och lättillgängliga integritetspolicyer, säkerställa att deras datasystem är säkra och genomföra nödvändiga åtgärder för att skydda kundernas personuppgifter.

För individer ger GDPR en ökad kontroll över deras personuppgifter. Det ger dem möjlighet att veta vilken information som samlas in om dem, varför den samlas in och hur den används. De kan begära att deras uppgifter raderas eller överförs till en annan organisation om de så önskar.

Sammanfattning GDPR:

GDPR har blivit en viktig förordning för att skydda personuppgifter och personlig integritet inom EU. Genom att betona principer som samtycke, rätt till tillgång och rättelse samt dataportabilitet ger GDPR individer kontroll över sina egna uppgifter. För företag innebär det att de måste vidta åtgärder för att säkerställa att de hanterar personuppgifter i enlighet med förordningen. GDPR markerar en viktig milstolpe i kampen för att skydda privatlivet online och säkerställa att våra personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt.

Kanske är du också intresserad av att läsa vår guide om leadscoring
Här kan du läsa mer om kundresan
I vår stora guide om GDRP hittar du det mesta du behöver ha koll på om GDPR
Här är en guide om Inbound Marketing
Vill du ska fler leads så har du en guide om det här
Här hittar du en fullmatad guide om hur du kan använda SMS i din kundkommunikation

 

Lär dig mer!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, fullmatat med kunskap och tomt på sälj. Kommer ca en gång i månaden. Vi använder endast din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev ingenting annat.
Lämna följande fält tomt

Prova Paloma gratis!

Du förbinder dig inte till någonting.
Inga kortuppgifter behövs.

"Vi använder Paloma mycket i vår verksamhet. Superenkelt att förstå med oslagbar support. Vi är mycket nöjda!"
Francesca O´Brien Apelgren
Sveriges Marknadsförbund
Francesca O´Brien Apelgren, Sveriges Marknadsförbund

Läsvärt från bloggen

Marketing automation b2b

Marketing Automation för B2B: 20 Effektiva Tips för Framgångsrik Automatiserad Marknadsföring

Marknadsföring blir allt mer sofistikerad och automatiserad. För B2B-företag är marketing automation en kraftfull strategi för att effektivisera marknadsföringsprocessen, öka kundengagemanget och generera fler leads. I den här bloggartikeln kommer vi att utforska begreppet marketing automation och ge dig 20 konkreta tips för att använda det framgångsrikt i ditt B2B-företag. Vad är Marketing Automation? Marketing […]

SMS

Maximera kommunikationseffektiviteten med sms

Det är viktigare än någonsin för företag och offentlig sektor att använda sig av effektiva kommunikationskanaler för att nå ut till sina målgrupper. En sådan kanal som har visat sig vara kraftfull och direkt är sms-utskick. Med hög öppningsfrekvens, snabb leverans och bred täckning kan sms vara ett värdefullt verktyg för att förbättra kommunikationen med […]

Massutskick

Massutskick och nyhetsbrev

Paloma är det optimala verktyget för dig som vill skicka massutskick och nyhetsbrev som en del av din marknadsföringsstrategi. Med denna användarvänliga programvara kan du smidigt och problemfritt skapa och skicka utskick till din målgrupp, som inte bara öppnar, läser utan också agerar på dina meddelanden. I detta flexibla verktyg kan du välja att använda […]