Call to Action eller CTA är en term inom marknadsföring. När vi talar om webbkommunikation är CTA en banner, en knapp, någon typ av grafik eller text som ska uppmuntra läsaren att klicka vidare.

För att din CTA ska fylla sin funktion måste du hålla balansen mellan ditt mål med brevet och dina prenumeranters behov. Din CTA ska få dina läsare att agera – de ska göra ett köp, registrera sig för något eller besöka en webbsida. Den är hela syftet med ditt utskick.

Prova vårt verktyg för nyhetsbrev. 500 utskick kostnadsfritt!

Bocka av listan steg för steg!

Är min CTA tydligt klickbar?
CTA kan vara en kort text, en bild eller en knapp. Knappar brukar få det största genomslaget. Vad du än väljer; se till att man kommer till ett relevant ställe när man klickar på den. Knappen behöver inte bara vara en liten ruta med text. Det kan ha andra former, som en bild eller något annat som är tydligt ”klickbart”.

Uttrycker jag mig enkelt?
Skriv enkelt och rakt. Berätta för läsarna exakt varför de borde trycka och vad de får ut av att göra det. Din CTA ska kunna ge direkt svar på de tre frågorna

– Vad?

– Varför?

– När?

Engagerar mitt innehåll?
Innehållet ska engagera och uppmuntra din läsare att agera. Innebörden av meddelandet ska därför understödja din CTA.

Sticker min CTA ut?
Nyhetsbrevsläsare brukar ägna förvånansvärt lite tid åt själva läsningen. De scannar av brevet snabbt och gör en bedömning av vad som är intressant. Det är därför viktigt att låta din CTA framstå tydligt. Använd färg som drar uppmärksamhet genom att låta den kontrastera mot bakgrunden. Gör den stor utan att vara överväldigande.

Den mest effektiva placeringen för en CTA-knapp är naturligtvis högt upp. Men rätt placering ökar chansen till respons från dina läsare.

Repeterar jag tillräckligt?
Genom att placera din CTA på flera ställen i brevet ökar du förutsättningarna för läsarna att hitta dem – men det kan upplevas som tjatigt. Ta dig runt problematiken med störiga upprepningar genom att låta logotyper, bilder och rubriker länka till samma innehåll.

Jobbar jag med ikoner och bilder?
Med visuella ledtrådar i din CTA kan du öka klickfrekvensen. En shoppingikon i form av en varuvagn kan göra exempelvis göra din CTA mer intressant och uppmuntra till mer klick.

Har jag säkrat min CTA för olika e-postklienter?
Även om bildbaserade knappar i regel ger fler klick kan det hända att vissa e-postklienter blockerar dem. Motverka det genom att använda en säker teknik för knapparna. Kombinera HTML-text, bakgrundsfärger och bakgrundsbilder för att skapa en knapp som blir synlig även när bilderna blockeras. Om du fortfarande är osäker – se alltid till att ha en alternativtext till din CTA som en backup.

 Prova vårt verktyg för nyhetsbrev. 500 utskick kostnadsfritt!