2019
2018
2017
2016
2015
2014
29 okt 2015

Så gör du en strategisk plan för ditt nyhetsbrev

Del 2

Steg tre: Sätt upp ett antal mål

Att definiera ett antal mål är en viktig del i planeringen av en marknadsföringsplan. Genom att sedan följa upp målen har du möjlighet att se om din satsning på marknadsföring med digitala nyhetsbrev är framgångsrik eller inte.

 

Målen kan variera över tiden. Ett första mål kan till exempel vara att öka antalet mottagare av ditt utskick. På längre sikt kan målet vara att öka försäljningen och/eller antalet trogna/återkommande kunder.

 

Du kommer förmodligen inte att se någon dramatisk effekt direkt. Den första tiden handlar det om att stärka den bas av lojala prenumeranter du har, och att skaffa fler. Men så småningom kommer du att se resultat. Förutsättningen är att du skapar utskick av god kvalitet och att du gör dem kända genom att lyfta fram dem i olika sammanhang.

 

Fundera på vad du hoppas få ut av din e-postmarknadsföring det närmaste halvåret. Formulera det sedan i tre punkter

  • Ditt mål. Till exempel att öka antalet prenumeranter med 40 procent eller att öka försäljningen med 20 procent.

  • Medel att nå målet. Till exempel genom nyhetsbrev, specialerbjudanden och – inte minst – genom marknadsföring av nyhetsbrevet i marknadsföringsmaterial, på olika webbplatser och i sociala medier som Facebook och Twitter, så att du når nya läsare/kunder.

  • Mätning av måluppfyllelse – alltså hur du nått målet. En viss uppfattning kan du få genom till exempel försäljningsstatistiken. Men för att mäta den specifika effekten av just e-marknadsföring behöver du förmodligen använda dig av någon av de analysverktyg som finns på Internet, till exempel Google Analytics eller Analytics 360

Steg fyra: Bestäm hur ofta du ska göra utskick

Viktigt att bestämma är hur ofta du ska göra e-postutskick till dina kunder. Det gäller att hålla en kontakt som både du och mottagarna upplever som funktionell. Kommer nyhetsbrevet för ofta kan det upplevas som tröttsamt, och i värsta fall uppfattas som spam, skräppost. Blir det tvärtom mycket glest mellan utskicken riskerar du att mottagarna glömmer bort dig och, i sämsta fall, även här uppfattar utskicket som skräppost.

 

I många fall brukar utskick en gång i månaden vara ganska lagom Men frekvensen beror självklart på vad du har att förmedla. Är det till exempel försäljningsresultat eller nyheter som kommer varannan vecka, och som dina mottagare har nytta av, bör frekvensen anpassas till det.

 

Är dina mottagare mycket tidspressade, till exempel högre chefer, kan du antingen välja mycket kortfattade nyhetsbrev som kommer oftare eller lite längre som kommer mer sällan.

 

Vilken utgivningsfrekvens du än väljer är det viktigt att, i de flesta fall, hålla sig till den. Mottagarna ska veta att de får den information de behöver när de förväntar sig den. Men givetvis kan du göra undantag. Är det viktiga nyheter eller erbjudanden som skickas ut en viss dag bör mottagarna få dem samma dag, eller ännu hellre någon dag tidigare, det vill säga VIP-behandling av dina e-postmottagare (läs mer under avsnittet Innehållet i nyhetsbrevet).

 

Å andra sidan, om du en månad inte har något speciellt att berätta – då kan det vara bättre att hoppa över utskicken än att drabba mottagarna med ”skåpmat”. Men gör inte sådana hopp i utgivningen till regel, de ska vara undantag.

 

Läs mer här om vårt verktyg för nyhetsbrev

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER