Frågan är – hur gör man? Att bara lite hipp som happ skicka ut information och erbjudanden i cyberrymden är inte något bra sätt. Nyhetsbrev med e-post ska vara genomtänkta och noggrant avvägda – du måste veta när, hur och till vem du behöver skicka. Till detta kan det vara bra med någon form av marknadsföringsplan. Men detta låter komplicerat och tidskrävande för många. Hur ska du få tid över till detta, utöver allt annat du har att göra?

 

Det behöver faktiskt varken vara svårt eller ta så mycket tid. Den här guiden tar dig steg för steg genom utformningen av en plan för din e-postmarknadsföring.

 

Vad det handlar om är att arbeta effektivt, strategiskt och systematiskt så att dina nyhetsbrev når rätt målgrupper med rätt information, vare sig det gäller nyhetsbrev, erbjudanden eller en kombination av båda.

Steg ett: Definiera din målgrupp

Det allra första du ska göra är att fundera kring vilka det är du i första hand vill ska ta del av din e-postkampanj – det vill säga definiera din målgrupp. När du gjort det kommer det att vara lättare att bestämma vad ditt utskick ska innehålla.

 

Hur ser din målgrupp ut? Är det företagsledare och chefer? Kunder – nuvarande och/eller nya? Medlemmar i någon organisation eller förening?

 

När du bestämt dig vilka det är du i första hand vill nå med ditt utskick kan det vara bra att beskriva dem med några få ord. Vilka de är – och vad det är som du vill att de ska få ut av den kampanj du planerar. Detta för att ditt utskick ska passa mottagarna – och i slutändan leda till att din e-postmarknadsföring ger resultat.

Några exempel:

Du planerar ett nyhetsbrev för företagsledare och chefer. Några saker som de kan ha nytta av:

  • Företagsnyheter och trender inom deras verksamhetsområde
  • Information om vad som är på gång när det gäller marknadsföring och intressanta resultat från aktuella marknadsundersökningar/li>

Du vill göra utskick till nuvarande och nya kunder. Några saker som kan väcka deras intresse:

  • Information och recensioner av aktuella produkter
  • De allra senaste produktnyheterna
  • Specialerbjudanden och extrapriser

Steg två: Ringa in syftet med din e-postmarknadsföring

När du definierat vilka du vill nå är det dags för nästa steg – att bestämma syftet med din e-marknadsföring. Det får du genom svaret på dessa två frågor:

  • Vad vill du uppnå med din e-postmarknadsföring?
  • Vad har dina läsare för nytta av den information du förser dem med?

Tänk på att båda punkterna är lika viktiga. Det spelar ingen roll vilken information eller vilka erbjudanden du skickar ut, om inte mottagaren upplever innehållet som relevant och intressant.

 

Genom att tänka igenom och definiera syftet av din e-postmarknadsföring får du en grund för hur du ska utforma innehållet i ditt utskick. När du funderar på om något ska ingå eller inte i till exempel ett nyhetsbrev – tänk efter om det ligger i linje med ditt syfte. Om inte, låt bli att ta med det.