Kundrecensioner ger ökad trovärdighet

Många konsumenter söker i dag produktrecensioner baserade på tidigare kunders omdömen. Genom att integrera kundrecensioner i din e-postmarknadsföring framstår du som mer trovärdig och övertygande. För att bygga upp en användbar databas med kundrecensioner så kan du automatiskt, en till två veckor efter genomfört köp, skicka en recensionsförfrågan till aktuell kund.

I personlig e-postmarknadsföring, anpassade utifrån kundens intresseprofil samt köphistorik är kundrecensioner ett utmärkt komplement för att göra budskapet mer intressant och övertygande. Genom att belöna de kunder som skriver recensioner känner sig recensenten viktig. Kunden skriver nya produktrecensioner och bygger upp en märkeslojalitet . En nöjd kund som dessutom är en aktiv recensent sprider ditt budskap vidare. Med många nöjda kunder bygger du upp en armé av konsumenter som arbetar för dig, stärker ditt varumärke och för ditt budskap vidare

Kom närmare kunden med sociala nätverk

Sociala nätverk som Facebook och Twitter har skapat nya utmaningar för marknadsföraren. Fyra av tio användare samlar produktinformation samt rekommendationer i dessa nätverk innan ett köp.

De sociala nätverken är en relativt ny företeelse. Därför bör marknadsföraren i utskicket experimentera gällande antal nätverk, nätverkens länkplacering samt vilka nätverk som är relevanta. Ser du till att det lönar sig för den enskilde att dela ditt budskap med andra kommer informationen tränga djupare in i nätverken och nå högintressanta potentiella kunder. 

Marknadsförning via sociala nätverk kräver mer arbete än att bara skicka ut ett e-brev från en sändlista men ger även möjligheten att komma närmare kunden.

Ta reda på hur kunden tänker med webbanalys

Tänk dig att din marknadsförningskampanj har medfört att din webbsida fått betydligt fler träffar än vanligt. Men trots kraftigt ökad trafik ser du bara en marginell skillnad i genomförda affärer.

Efter genomförd webbanalys uppdagas att kunden själv måste leta sig fram till ditt utskickade erbjudande. Tack var analysen kan du nu åtgärda problemet. En kund bör högst vara två klick från utskickat erbjudande. Genom att göra en webbanalys kan du optimera din hemsida utifrån många aspekter. Data från webbanalysen hjälper dig att förstå kundernas behov och ger dig redskapen att möta dessa.

Skicka e-brev när mottagaren är på plats

Ett e-post meddelande kan lätt försvinna bland andra i mailboxen. Analysera kontinuerligt din statistik och se vad som fungerar för din målgrupp och innehåll i din e-postmarknadsföring.

Skicka meddelande via SMS

Med dagens teknik finns möjligheten att snabbt nå den enorma målgruppen mobilanvändarna. Via SMS kan du förmedla specialerbjudanden, påminnelser, evenemangsinformation och mycket mer. Ny teknik gör utskicket relativt enkelt och ger dig även möjlighet att anpassa SMS:et till individnivå. Ditt utskick kan antingen sändas omedelbart eller med inställd fördröjning, allt för att optimera resultatet. SMS är och kommer förmodligen alltid att vara en viktig del i framtida kontakter mellan kund och marknadsförare. 3,1 miljarder människor använder mobiltelefon och enbart i USA skickas en miljard sms per år.

Anpassa budskapet efter målgruppen

Människans prioriteringar förändras konstant. Något som är intressant under singellivet kanske är högst ointressant när du bildat familj. Att skicka samma e-brev till alla oavsett vilken fas i livet de genomgår är enkelt. Att skicka personlig e-postmarknadsföring utifrån mottagarens livssituation kräver en arbetsinsats. Genom personliga e-brev ger du kunden ett anpassat erbjudande. Försök att anpassa dina erbjudanden olika till familjefadern, tonårstjejen, nya kunder, engagerade kunder, samt till kunder som du märker börjar tappa intresset. Lyckas du leverera personliga e-brev är vinsterna betydande.

Mät, utvärdera och förbättra

Genom att använda mer avancerad registrering än bara mätning av click-rate på din webbsida får du möjlighet att justera och anpassa sidan utefter din marknadsförningsstrategi och rådande behov. Du får möjligheten att öka förståelsen för hur kunden agerar när denne hittat till din webbsida.

Ökad förståelse gällande kunden hjälper dig att välja rätt väg i din marknadsförning. Försök inte att utvärdera allt mätbart. Välj att registrera sådant som du tror skulle kunna användas för att utveckla din marknadsförningsstrategi. Försök ha en helhetssyn gällande insamlad data. Var uppmärksam på hur resultatet förändras med tiden och anpassa din strategi därefter. 

Fokusera på mätningar som är enkla att utvärdera. Analysera mätningar under en längre period och jämför med aktuell marknadsförning under samma period. När du har tillgång till mätdata kan du förbättra webbsidan genom till exempel attraktivare design som för fram ditt varumärke, ökad användarvänlighet. Se också till att aktuella erbjudanden är lätta att hitta.