2019
2018
2017
2016
2015
2014
18 jun 2015

Tonåringar tycker till om e-postens framtid

Tidigare i år erbjöd ett amerikanskt e-marknadsföringsföretag ett stipendium till den collegestudent som kunde ge den mest intressanta framtidsprognosen för e-post som kommunikationssätt. Företaget ville få en hint om framtidsutsikterna för e-postmarknadsföring, mot bakgrund av de sociala mediernas snabba tillväxt. Några av studenternas svar kan verka förvånande, andra svar var mer väntade. 

 

44 procent trodde att e-post har kommit för att stanna. 41 procent trodde att sociala medier successivt kommer att ta över helt, och 15 procent har angett att de inte vet säkert.

 

De studenter som svarade att e-posten kommer att finnas kvar även i framtiden menade att det finns en stor skillnad mellan e-post och sociala medier. E-post ansågs av dem vara ett mer formellt kommunikationssätt som även framgent kommer att vara viktig i flera sammanhang. Många påpekade också att det fortfarande alltid krävs en e-postadress krävs för att registrera sig på hemsidor och sociala medier. Dessa studenter var tydliga med att e-post och sociala medier utgör en bra kombination för att täcka behovet av både formell och informell kommunikation.

 

De som trodde att e-post kommer att ersättas av sociala medier menade att e-post inte är ett tillräckligt snabbt kommunikationsmedel. Några av dem kallade till och med e-post för ”digital snigelpost”. En trolig förklaring till detta kan vara att många studenter använder mobilenheter för att uppdatera sina sociala medier – de inte är medvetna om att de även kan använda sitt e-postkonto därifrån. Många av studenterna kunde bara relatera till sin egen e-postanvändning till när de svarade, vilket också kan förklara varför de var så osäkra kring dess framtid.

Vad framtidens generation kan lära oss

Även om e-postmarknadsföring inte är döende så är det ändå viktigt att man tar hänsyn till sociala medier när man planerar sin marknadskommunikation. Det är också viktigt att lära känna sin målgrupp. Många unga människor använder inte e-post så ofta och om de är din målgrupp så bör du satsa mer på din närvaro på de sociala medierna.

 

Även när dessa studenter blir äldre och troligen börjar använda e-post i högre grad så ska du ändå ha i åtanke att även ”vuxna” människor spenderar allt mer tid på de sociala medierna.

De tre viktigaste slutsatserna utifrån studenternas framtidsvisioner

  1. Du kan tryggt fortsätta att e-posta, den övervägande delen läser fortfarande sina mejl regelbundet. 95 procent av tonåringarna som följer företag på Facebook registrerar sig också på deras mejl-lista. Och vad är det de vill få genom detta? Rabattkuponger och erbjudanden.
  2. Studenter verkar tycka att e-post är för mer professionellt bruk än sociala medier. Men detta är inte hugget i sten. Du kan göra dina mejl mer informella genom att inkludera länkar till videor, seriestrippar eller något annat som du tycker verkar roande – men det ska också vara relevant för din verksamhet. Du kan också publicera mer affärsrelaterad information på sociala medier, som till exempel säljerbjudanden eller företagsnyheter.
  3. Sociala medier är tänkt att vara roliga, så överdriv inte affärssnacket. Studenterna var tydliga med att förklara att i första hand använder sociala medier för att det är roligt. Du kan försöka interagera med dem på sociala medier, men företagsinformationen förväntar de få på sin e-post.

E-postmarknadsföring är alltså fortfarande effektivt och sociala medier är populära bland både yngre och äldre. Studenterna påpekade till och med att de kompletterar varandra väl.

Så gör du e-post och sociala medier till en vinnande kombination

Den mest aktuella och tidskänsliga informationen ska du publicera på sociala medier. Studenterna påpekade att de oftare kollar sina sociala medier än sin e-post. Så gardera dig genom att uppdatera dina sociala medier när du skickar viktig e-post.

 

Gör ett anmälningsformulär på Facebook. Med över 750 miljoner användare och med vetskapen om att studenter i allmänhet anmäler sig till e-postlistor, så förbättrar du dina chanser att få fler prenumeranter.

 

Starta diskussioner på sociala medier och lotsa sedan dina läsare över till din e-post. Be om återkoppling och lyssna på vad människor har att säga. På det sättet lär du dig vad som behöver förbättras i din e-postkommunikation och kan också få goda idéer om innehållet i din kommunikation.

Kommer något kommunikationssätt ta över det andra?

Flertalet studenter var mycket engagerade i diskussionen om kommunikationsutveckling. Vissa ansåg att e-posten så småningom kommer att konkurreras ut medan andra menade att e-postkommunikationen kommer att växa med tiden.  Imponerande är hursomhelst att så många av studenterna hade så god förmåga att se bortom sin nuvarande situation och se e-postens betydelse i samhället. Ser du e-postens betydelse i samhället?

 

Källa: Email Insider (Mediapost Blogs).

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER