Massutskick

Massutskick och nyhetsbrev

Paloma är det optimala verktyget för dig som vill skicka massutskick och nyhetsbrev som en del av din marknadsföringsstrategi. Med denna användarvänliga programvara kan du smidigt och problemfritt skapa och skicka utskick till din målgrupp, som inte bara öppnar, läser utan också agerar på dina meddelanden. I detta flexibla verktyg kan du välja att använda våra färdigdesignade mallar med olika teman, eller du kan skapa dina egna unika mallar.

Paloma är utrustat med smarta funktioner för massutskick:

Färdiga mallar: Använd våra fördefinierade mallar som hjälper dig att snabbt komma igång med dina utskick.

Filtrering och segmentering: Dela upp din målgrupp i segment för att skicka relevanta meddelanden till rätt personer.

Flera användare: Ge flera medarbetare tillgång till verktyget för att underlätta samarbete och hantering av utskick.

A/B-test av ämnesraden: Testa olika ämnesrader för att optimera öppningsfrekvensen.

Automatisk mobilanpassning: Se till att dina utskick ser bra ut oavsett vilken enhet mottagaren använder.

Tidsinställda utskick och mycket mer: Planera och schemalägg dina utskick för bästa möjliga timing.

För att göra erbjudandet ännu bättre inkluderar Paloma:

Supportnöjdhet på 97 procent: Vårt dedikerade supportteam är redo att hjälpa dig när du behöver det.

Upp till 100 gratis mailutskick per månad: Kom igång med att nå din målgrupp utan extra kostnad.

Kostnadsfri tillgång till designade mallar: Välj och anpassa våra professionella mallar för att skapa snygga och effektiva utskick.

Med Paloma kommer dina meddelanden att presenteras på ett tilltalande sätt på alla mobila enheter. Detta är något vi har prioriterat och säkerställt. Vi har satsat på användbarheten för att göra verktyget så enkelt och intuitivt som möjligt. Du kan skicka ditt första massutskick på så lite som 10 minuter. Koppla på vår Magnet, vårt verktyg för event och gästanmälningar, och du får en komplett lösning för att hantera ditt event från början till slut.

Förberedelser inför ditt Massutskick via mail – Några råd på vägen

Innan du ger dig in i världen av massutskick via mail är det viktigt att vara medveten om några fallgropar. Att agera omedvetet kan innebära att du går miste om de fördelar som e-postmarknadsföring erbjuder. Läs igenom dessa råd innan du genomför ditt massutskick via mail och skapar ditt meddelande.

Bättre Internetleverantörsskydd mot Spam: Internetleverantörer blir mer effektiva på att filtrera bort spam och oönskade utskick, vilket är positivt. Detta gör dock att fler utskick riskerar att hamna i spamfilter och inte nå mottagarna. Håll detta i åtanke för att säkerställa att dina meddelanden når mottagarnas inkorg.

Ge Mottagarna Kvalitet: Undvik att dina meddelanden uppfattas som irrelevant spam genom att erbjuda högkvalitativt innehåll. Visa vad mottagaren kan förvänta sig och hur ditt meddelande kommer att ge värde. Bygg upp en god relation med dina prenumeranter för att behålla dem över tid.

Undvik Oklara Prenumerationer: Se till att det är tydligt vad prenumeranten anmäler sig till och vad de kan förvänta sig av dina utskick. Informera om hur ofta dina meddelanden kommer och vilken typ av innehåll de kommer att få.

Aktiv Registrering är Väsentlig: Prenumeranter bör aktivt be om att få dina utskick istället för att läggas till automatiskt. Undvik att skicka meddelanden till personer som inte har begärt dem för att undvika klagomål och missnöje.

Riktade Meddelanden för Mottagarna: Undvik att inkludera tredjeparts-erbjudanden som inte är relevanta för din verksamhet. Anpassa dina meddelanden för att passa mottagarnas intressen och behov.

Skicka Med Måtta: Överdriven mängd massutskick från samma domän eller IP-adress kan leda till att dina meddelanden klassas som spam. Fokusera istället på högkvalitativt innehåll och ge mervärde till mottagarna.

E-postmarknadsföring utvecklas ständigt. Det är viktigt att följa dessa råd och vara öppen för förändringar för att säkerställa att dina utskick når mottagarnas inkorgar och ger önskad effekt. Här kommer 14 konkreta tips:

 1. Bygg en kvalitativ adresslista:

Samla in prenumeranter organiskt genom din webbplats, sociala medier och evenemang. Undvik att köpa eller använda osäkra källor för e-postadresser för att undvika spam och låga öppningsfrekvenser.

 1. Använd segmentering:

Dela upp din mailinglista i segment baserat på demografi, beteende eller intressen för att skicka relevanta meddelanden. Personliggjorda meddelanden ökar chansen att dina e-postmeddelanden öppnas och läses.

 1. Optimerad ämnesrad:

Skapa en lockande och klargörande ämnesrad som väcker nyfikenhet och intresse. Undvik att använda klickbeten eller överdrivna påståenden, eftersom detta kan klassas som spam.

 1. Användbar och koncist innehåll:

Erbjud värdefullt innehåll som löser mottagarnas problem eller ger dem nyttiga tips. Håll meddelandena korta och överskådliga med tydliga kall till handling (CTA).

 1. Använd kreativa CTAs:

Designa attraktiva och tydliga Call-to-Action-knappar som leder till önskade åtgärder. Placera CTAs strategiskt för att göra dem lättillgängliga och lockande.

 1. Använd responsiv design:

Se till att dina e-postmeddelanden är responsiva och ser bra ut på olika enheter, inklusive mobiltelefoner och surfplattor. En dåligt formaterad e-post kan avskräcka mottagare och minska öppningsfrekvensen.

 1. A/B-testning:

Testa olika element som ämnesrad, CTA-färger och innehåll för att identifiera vad som fungerar bäst. Använd insikterna från A/B-testning för att optimera framtida utskick.

 1. Skicka från en mänsklig avsändare:

Använd en personlig avsändare istället för en generisk e-postadress för att öka förtroendet. Mottagare svarar oftare på e-postmeddelanden från individer än företag.

 1. Undvik överdrivna bilder:

Överdriven användning av bilder kan leda till att dina meddelanden klassas som spam. Använd bilder sparsamt och se till att viktig information även finns i textform.

 1. Uppmuntra delning i sociala medier:

Inkludera knappar för att dela meddelandet i sociala medier för att öka spridningen. Erbjud incitament för mottagarna att dela med sig av ditt meddelande.

 1. Skicka på rätt tidpunkt:

Testa olika tidpunkter och dagar för att avgöra när dina mottagare är mest mottagliga.

Tidpunkten för utskicket kan påverka öppnings- och klickfrekvensen.

 1. Be om feedback:

Uppmuntra mottagarna att lämna feedback eller delta i enkäter för att förbättra dina utskick. Använd feedbacken för att anpassa och optimera din e-postmarknadsföringsstrategi.

 1. Följ GDPR och lagar:

Säkerställ att du följer gällande dataskyddslagar, som GDPR, och har prenumeranternas samtycke för att skicka e-post. Inkludera tydlig information om avprenumeration och dataskydd i dina utskick.

 1. Analysera resultat:

Utvärdera öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsfrekvens för att mäta ditt utskicks framgång. Använd insikterna för att förbättra framtida kampanjer. Genom att tillämpa dessa branschtips kan du öka effektiviteten och resultatet av dina massutskick via e-post och bygga starka och engagerande relationer med

Lär dig mer!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, fullmatat med kunskap och tomt på sälj. Kommer ca en gång i månaden. Vi använder endast din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev ingenting annat.
Lämna följande fält tomt

Prova Paloma gratis!

Du förbinder dig inte till någonting.
Inga kortuppgifter behövs.

Hasse STEC
"Samarbetet med Paloma har varit fantastisk bra för att nå ut till medlemmarna i bilsporten. Vi ger från STEC en stor tumme upp för Paloma."
Hans Söderström
STEC Svenska mästerkspaet i racing
Hans Söderström, STEC Svenska mästerkspaet i racing

Läsvärt från bloggen

Marknadsföring för småföretag

Framgångsrik marknadsföring för småföretagare: En guide till framgång

Marknadsföring är en kritisk framgångsfaktor för alla företag, oavsett storlek. För småföretagare kan dock marknadsföringsutmaningarna vara särskilt påfrestande på grund av begränsade resurser och konkurrens från större aktörer. Men låt inte storleken på ditt företag avskräcka dig! Med rätt strategi och verktyg kan du framgångsrikt marknadsföra ditt småföretag och nå ut till din målgrupp. I […]

GDPR och Personuppgifter

GDPR och Personuppgifter: En guide till dataskydd och integritet

Vår personliga information blivit en värdefull digital tillgång. Vi delar ständigt med oss av våra personuppgifter när vi registrerar oss på webbplatser, handlar online eller använder appar. Men vad händer egentligen med våra personuppgifter? Hur skyddas vår integritet? Här kommer GDPR (General Data Protection Regulation) och personuppgiftslagen (PUL) in i bilden. Dessa två regelverk spelar […]

Enkätundersökning tips och råd

En lyckad enkätundersökning

99 råd och tips Att skicka ut en enkätundersökning till alla sina mejlkontakter är en enkel sak att genomföra rent praktiskt. Och att ställa frågor som ger de svar man vill ha brukar inte heller vara några problem. Visst kan det kännas härligt att få bekräftat att man har den bästa produkten, att man har [...]