NKI-undersökning

Hur gör man en NKI-undersökning?

NKI-undersökningen hjälper dig att förstå dina kunder

Vad tycker dina kunder om ditt företag? Ta reda på det! Nöjda och tillfredsställda kunder är grunden för att ditt företag ska överleva och gå med vinst. En NKI-undersökning hjälper dig att ta reda på vad som fungerar bra – och vad som borde bli bättre.

Målet med en NKI-undersökning kan vara att få fram siffror på hur nöjda kunderna är med dina produkter och tjänster. Du kan identifiera företagets förbättringspotential och få fram ett NKI-värde (Nöjd Kund Index) som gör att du kan jämföra resultaten mellan olika år.

Förbered NKI-undersökningen noga

Det finns många verktyg på marknaden som kan hjälpa dig att utforma och designa din NKI-undersökning. Men innan du har kommit så långt behöver du lägga en del tid och kraft på att fundera över vad du egentligen behöver veta, så att svaren kan vägleda dig i viktiga beslut. Det är också viktigt att du tar reda på hur du ska utforma frågorna så att dina kunder förstår dem och vill delta i din NKI-undersökning.

NKI utgår från tre grundfrågor

NKI och Nöjd Kund Index är inga varumärkesskyddade begrepp. Vem som helst kan konstruera en egen modell och kalla den för Nöjd Kund Index, NKI. Detta gör det dock svårt att jämföra olika verksamheters NKI eftersom olika företag använder olika modeller. NIK utgår från tre grundfrågor:

 • Hur ser kundens totalintryck av ditt företag ut?
 • Hur väl lever ditt företag upp till kundens förväntningar?
 • Om det finns en perfekt leverantör i din bransch, hur nära kommer ditt företag detta ideal?

Egentligen skulle det räcka att du ställde en enda fråga: Kommer du att göra affärer mig igen? Med då skulle du missa en massa värdefull information. Du kan heller inte vara säker på att svaret är ärligt menat. Det är viktigt att du konstruerar frågorna utifrån kundernas perspektiv. För att kunna konstruera en NKI-undersökning som ger dig valuta för pengarna behöver du kanske ta hjälp av proffs. Läs åtminstone på ordentligt!

 • Tänk igenom vilket syfte NKI-undersökningen har.
 • Vad vill du veta?
 • Ställ enkla och kortfattade frågor.
 • Ordningsföljden på frågorna har betydelse.
 • Begränsa antalet frågor och svarsalternativ.
 • Tala om för kunderna varför du genomför undersökningen.
 • Tacka för deltagandet av undersökningen.
 • Har det gjorts en liknande undersökning tidigare, jämför i så fall utfallen.

Här är våra tio bästa tips för en lyckad NKI-undersökning (Nöjd Kund Index):

 1. Planera och förbered undersökningen noggrant: Sätt tydliga mål och definiera de områden och frågor som ska undersökas för att få värdefull feedback från kunderna.

 2. Använd en mix av frågor: Blanda kvantitativa och kvalitativa frågor för att få både numerisk data och djupare insikter om kundernas upplevelser och förväntningar.

 3. Håll enkla och korta frågor: Se till att frågorna är tydliga, enkla att förstå och inte alltför tidskrävande att svara på. Detta kommer att öka svarsfrekvensen.

 4. Var specifik: Ställ frågor som är riktade mot specifika aspekter av kundupplevelsen, till exempel kundservice, produktkvalitet, leveranstider, etc. Detta ger mer detaljerade och användbara resultat.

 5. Ge möjlighet till anonymitet: Säkerställ att respondenterna kan svara på undersökningen anonymt för att uppmuntra ärliga och opartiska svar.

 6. Erbjud incitament: För att öka svarsfrekvensen kan du överväga att erbjuda någon form av incitament, till exempel en rabattkupong eller en chans att delta i en utlottning.

 7. Variera undersökningsmetoder: Använd olika kanaler för att nå ut till kunderna, till exempel onlineformulär, telefonundersökningar eller personliga intervjuer. Detta gör att fler kunder kan delta och ger en mer representativ bild.

 8. Följ upp och kommunicera resultaten: Efter undersökningen är det viktigt att kommunicera resultaten till kunderna och även internt inom organisationen. Det visar att du tar deras åsikter på allvar och ger möjlighet till förbättringar.

 9. Analysera och agera på resultaten: När du har samlat in och analyserat data från undersökningen är det viktigt att agera på de insikter och feedback du har fått. Identifiera områden som behöver förbättras och implementera lämpliga åtgärder.

 10. Fortsätt att mäta och följa upp regelbundet: NKI-undersökningar är en kontinuerlig process. För att säkerställa att du behåller en hög kundnöjdhet, fortsätt att mäta och följa upp regelbundet för att övervaka förändringar och vidta åtgärder vid behov.

Genom att följa dessa tips kan du öka chansen att genomföra en framgångsrik NKI-undersökning och få värdefulla insikter för att förbättra kundupplevelsen.

Lär dig mer!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, fullmatat med kunskap och tomt på sälj. Kommer ca en gång i månaden. Vi använder endast din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev ingenting annat.
Lämna följande fält tomt

Prova Paloma gratis!

Du förbinder dig inte till någonting.
Inga kortuppgifter behövs.

Hasse STEC
"Samarbetet med Paloma har varit fantastisk bra för att nå ut till medlemmarna i bilsporten. Vi ger från STEC en stor tumme upp för Paloma."
Hans Söderström
STEC Svenska mästerkspaet i racing
Hans Söderström, STEC Svenska mästerkspaet i racing

Läsvärt från bloggen

SMS

Maximera din marknadsföring och automatisering med sms-kampanjer

I dagens digitala landskap är det lätt att glömma bort de beprövade marknadsföringsmetoderna, men sms-marknadsföring är fortfarande en kraftfull kanal för att nå ut till din målgrupp. Genom att integrera SMS i din marketing automation-strategi kan du skapa en mer heltäckande och effektiv marknadsföringskampanj. I denna artikel kommer vi att utforska hur du kan använda […]

GDPR och nyhetsbrev

Vad du behöver veta om GDPR och nyhetsbrev: En grundläggande översikt

GDPR, eller den allmänna dataskyddsförordningen, är en europeisk lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att skydda enskildas personuppgifter och ge dem mer kontroll över hur deras data samlas in, lagras och används av olika organisationer och företag.   GDPR och nyhetsbrev Nyhetsbrev är ett vanligt verktyg för marknadsföring […]

Fördelarna med nyhetsbrev

Fördelarna med nyhetsbrev

Nyhetsbrev har blivit en alltmer populär och effektiv metod för att hålla människor uppdaterade och engagerade i en digital värld som ständigt förändras. Här är några av fördelarna med att använda nyhetsbrev: Direkt kommunikation md nyhetsbrev: Nyhetsbrev ger företag och organisationer möjlighet att kommunicera direkt med sin målgrupp. Genom att skicka nyhetsbrev till prenumeranter kan […]