NKI-undersökning

Hur gör man en NKI-undersökning?

NKI-undersökningen hjälper dig att förstå dina kunder

Vad tycker dina kunder om ditt företag? Ta reda på det! Nöjda och tillfredsställda kunder är grunden för att ditt företag ska överleva och gå med vinst. En NKI-undersökning hjälper dig att ta reda på vad som fungerar bra – och vad som borde bli bättre.

Målet med en NKI-undersökning kan vara att få fram siffror på hur nöjda kunderna är med dina produkter och tjänster. Du kan identifiera företagets förbättringspotential och få fram ett NKI-värde (Nöjd Kund Index) som gör att du kan jämföra resultaten mellan olika år.

Förbered NKI-undersökningen noga

Det finns många verktyg på marknaden som kan hjälpa dig att utforma och designa din NKI-undersökning. Men innan du har kommit så långt behöver du lägga en del tid och kraft på att fundera över vad du egentligen behöver veta, så att svaren kan vägleda dig i viktiga beslut. Det är också viktigt att du tar reda på hur du ska utforma frågorna så att dina kunder förstår dem och vill delta i din NKI-undersökning.

NKI utgår från tre grundfrågor

NKI och Nöjd Kund Index är inga varumärkesskyddade begrepp. Vem som helst kan konstruera en egen modell och kalla den för Nöjd Kund Index, NKI. Detta gör det dock svårt att jämföra olika verksamheters NKI eftersom olika företag använder olika modeller. NIK utgår från tre grundfrågor:

 • Hur ser kundens totalintryck av ditt företag ut?
 • Hur väl lever ditt företag upp till kundens förväntningar?
 • Om det finns en perfekt leverantör i din bransch, hur nära kommer ditt företag detta ideal?

Egentligen skulle det räcka att du ställde en enda fråga: Kommer du att göra affärer mig igen? Med då skulle du missa en massa värdefull information. Du kan heller inte vara säker på att svaret är ärligt menat. Det är viktigt att du konstruerar frågorna utifrån kundernas perspektiv. För att kunna konstruera en NKI-undersökning som ger dig valuta för pengarna behöver du kanske ta hjälp av proffs. Läs åtminstone på ordentligt!

 • Tänk igenom vilket syfte NKI-undersökningen har.
 • Vad vill du veta?
 • Ställ enkla och kortfattade frågor.
 • Ordningsföljden på frågorna har betydelse.
 • Begränsa antalet frågor och svarsalternativ.
 • Tala om för kunderna varför du genomför undersökningen.
 • Tacka för deltagandet av undersökningen.
 • Har det gjorts en liknande undersökning tidigare, jämför i så fall utfallen.

Här är våra tio bästa tips för en lyckad NKI-undersökning (Nöjd Kund Index):

 1. Planera och förbered undersökningen noggrant: Sätt tydliga mål och definiera de områden och frågor som ska undersökas för att få värdefull feedback från kunderna.

 2. Använd en mix av frågor: Blanda kvantitativa och kvalitativa frågor för att få både numerisk data och djupare insikter om kundernas upplevelser och förväntningar.

 3. Håll enkla och korta frågor: Se till att frågorna är tydliga, enkla att förstå och inte alltför tidskrävande att svara på. Detta kommer att öka svarsfrekvensen.

 4. Var specifik: Ställ frågor som är riktade mot specifika aspekter av kundupplevelsen, till exempel kundservice, produktkvalitet, leveranstider, etc. Detta ger mer detaljerade och användbara resultat.

 5. Ge möjlighet till anonymitet: Säkerställ att respondenterna kan svara på undersökningen anonymt för att uppmuntra ärliga och opartiska svar.

 6. Erbjud incitament: För att öka svarsfrekvensen kan du överväga att erbjuda någon form av incitament, till exempel en rabattkupong eller en chans att delta i en utlottning.

 7. Variera undersökningsmetoder: Använd olika kanaler för att nå ut till kunderna, till exempel onlineformulär, telefonundersökningar eller personliga intervjuer. Detta gör att fler kunder kan delta och ger en mer representativ bild.

 8. Följ upp och kommunicera resultaten: Efter undersökningen är det viktigt att kommunicera resultaten till kunderna och även internt inom organisationen. Det visar att du tar deras åsikter på allvar och ger möjlighet till förbättringar.

 9. Analysera och agera på resultaten: När du har samlat in och analyserat data från undersökningen är det viktigt att agera på de insikter och feedback du har fått. Identifiera områden som behöver förbättras och implementera lämpliga åtgärder.

 10. Fortsätt att mäta och följa upp regelbundet: NKI-undersökningar är en kontinuerlig process. För att säkerställa att du behåller en hög kundnöjdhet, fortsätt att mäta och följa upp regelbundet för att övervaka förändringar och vidta åtgärder vid behov.

Genom att följa dessa tips kan du öka chansen att genomföra en framgångsrik NKI-undersökning och få värdefulla insikter för att förbättra kundupplevelsen.

Lär dig mer!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, fullmatat med kunskap och tomt på sälj. Kommer ca en gång i månaden. Vi använder endast din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev ingenting annat.
Lämna följande fält tomt

Prova Paloma gratis!

Du förbinder dig inte till någonting.
Inga kortuppgifter behövs.

"Det är mycket lätt att förstå sig på. Speciellt funktionen med drag & drop som är väldigt intuitiv. Dessutom är bildhanteringen smidig, eftersom man slipper klippa och beskära innan man hanterar det i editorn. Vi har inte haft många supportärenden med verktyget, men när det har hänt så har vi fått bra service och uppbackning av Palomas personal, avslutar Maria Sehlström."
Maria Sehlström
The Absolut Company
Maria Sehlström, The Absolut Company

Läsvärt från bloggen

Call to action Nyhetsbrev

Call to action: checklista för CTA i nyhetsbrev!

Sätten att uppmuntra, engagera och inspirera via e-kommunikation är otaliga. Bilder, text, rubriker, erbjudande, listor och länkar kan hjälpa dig att få din kampanj variationsrik och spännande. Men att få dina läsare att öppna ditt nyhetsbrev är bara en halv seger. Nästa steg är att inspirera till handling. Call to Action eller CTA är en term inom marknadsföring. […]

Enkätundersökning tips och råd

En lyckad enkätundersökning

99 råd och tips Att skicka ut en enkätundersökning till alla sina mejlkontakter är en enkel sak att genomföra rent praktiskt. Och att ställa frågor som ger de svar man vill ha brukar inte heller vara några problem. Visst kan det kännas härligt att få bekräftat att man har den bästa produkten, att man har [...]
GDPR och Personuppgifter

GDPR och Personuppgifter: En guide till dataskydd och integritet

Vår personliga information blivit en värdefull digital tillgång. Vi delar ständigt med oss av våra personuppgifter när vi registrerar oss på webbplatser, handlar online eller använder appar. Men vad händer egentligen med våra personuppgifter? Hur skyddas vår integritet? Här kommer GDPR (General Data Protection Regulation) och personuppgiftslagen (PUL) in i bilden. Dessa två regelverk spelar […]