Kategorisera dem utifrån så många kriterier som du har möjlighet till, du vet aldrig när du kan behöva använda de olika kategorierna. Kategorierna kan se mycket olika ut beroende på vilka målgrupper eller kunder du har. Men här kommer några förslag.

  • Geografisk region
  • Bransch
  • Ålderskategori
  • Intressen
  • Köpkraft

Olika versioner till de olika målgrupperna

För bästa resultat bör du skicka olika versioner av ditt nyhetsbrev till de olika mottagargrupperna. Undersökningar visar att man alltid får bättre respons om man skickar till fler listor med färre adresser än att skicka ett och samma brev till en enda stor lista. Genom sin segmentering gör man sitt utskick mer personligt och blir därmed mer uppskattat.

Passa på vid någon speciell händelse

Gör gärna utskick i samband med någon aktuell händelse eller vid något av era event. Om några av mottagarna till exempel har besökt ett av dina seminarier så kan de vilja ha ett tackbrev med referat, bilder och sammanfattande information i efterhand. De som inte kom på seminariet kanske vill ha en längre resumé av dagen.

 

Om någon avgörande händelse inträffar i ditt företag, till exempel att ni lanserar en ny produkt, ni genomför en sammanslagning, gör ett uppköp eller en omfattande nyrekrytering så kan det vara lämpligt att göra individuella nyheter till de olika målgrupper som berörs.

Justera dina utskick utifrån öppningsstatistiken

Om du märker att någon av dina kategorier inte öppnar dina brev lika mycket som de övriga så kan du prova olika metoder för att vinna tillbaka dem. Du kan välja att dra ner utskicksfrekvensen, eller krydda utskicken med större rabatter och liknande. Så länge prenumeranterna valt att står kvar i listan är slaget inte förlorat.

 

För eller senare brukar alla nyhetsbrev drabbas av en sjunkande öppningsfrekvens, framförallt om brevet inte har förändras i sin karaktär under en längre tid. Vissa företag väljer att rensa bort mottagare ur sin adresslista, eftersom de inte genererar önskad respons. Lämpligare är att försöka se över sitt innehåll för att försöka vinna sina läsare tillbaka.

 

Men det är inte helt och hållet meningslöst att skicka nyhetsbrev till mottagare som inte verkar ha nytta av dem. Orsaken behöver inte vara att mottagaren är helt ointresserad. Mottagargruppen kan vara extra upptagen under en viss period och kan eventuellt komma återvända vid ett senare tillfälle.

Håll registreringen enkel!

Det ska vara lika enkelt att avregistrera sig som att registrera sig. En enkel funktion i prenumerationsrutan kan vara att anmälaren får ange om e-postadressen gäller anmälan, avanmälan eller adressändring.

 

Kom ihåg att alltid ha med en länk för avanmälan i varje utskick – det är inte bara lag på det, utan ligger också i ditt intresse. Om det är svårt att avregistrera sig, till exempel genom att man måste skicka ett speciellt utformat brev inom en viss tid med en viss ämnesrad eller liknande, så kommer mottagaren hellre att blockera utskicken. Då ökar risken för att dina utskick i framtiden klassas som spam.

 

Det ska räcka med att antingen klicka på en länk eller svara på utskicket. Men kom ihåg att med ett bra och intresseväckande innehåll så ska du inte behöva drabbas av avregistreringar.