2019
2018
2017
2016
2015
2014
19 dec 2014

Varför en marknadsundersökning?

Enkäter kan man göra i många syften. Målgrupperna kan variera, det kan tex vara kunder, anställda, medlemmar osv. Ofta görs en undersökning för att man vill ha tex sina kunders åsikter om vissa tjänster eller produkter, ofta i syfte att förbättra dessa. Några exempel på olika undersökningar är:

Marknadsundersökning

Hur ser marknaden ut och vad har den för behov och förväntningar? Det är några viktiga frågor att veta svaret på för att kunna anpassa sig till rådande omständigheter på marknaden och profilera sig rätt. Det finns många olika typer av marknadsundersökningar, några är kunskaps-, motiv- och attitydundersökningar som söker skapa förståelse för motiven bakom konsumentens val av viss produkt.

Personalundersökning

Med en medarbetarenkät på en arbetsplats kan man lätt och enkelt få indikationer på hur medarbetarna trivs. Ofta går nöjda medarbetare och nöjda kunder hand i hand. Det kan därför vara bra att undersöka hur medarbetarna trivs med arbetsuppgifter, miljö, kolleger och chefer.

Här kan du läsa mer om vårt verktyg för medarbetarundersökning

Kundundersökning

Vad tycker dina kunder om företagets produkter och tjänster? Är det något som inte fungera som det ska? Vad är det som gör att en kund återvänder just till ditt företag? Skapa en kundundersökning och ta reda på svaret. Med en kundundersökning kan man på ett enkelt sätt se om det är något som behöver åtgärdas i verksamheten för att behålla och få fler nöjda kunder.

Men en undersökning i ett nyhetsbrev eller på hemsidan kan du kostnadseffektivt och enkelt nå ut med dina frågor. Det finns några saker att tänka på för att skapa en bra undersökning, några av dem är:

 • Tänk igenom vilket syfte undersökningen har.
 • Till vilken målgrupp riktar sig undersökningen?
 • Vad vill du veta?
 • För vilken typ av beslut ska informationen användas?
 • Ställ enkla och kortfattade frågor.
 • Ordningsföljden på frågorna har betydelse.
 • Begränsa antalet frågor och svarsalternativ.
 • Tala om för deltagaren varför du genomför undersökningen.
 • Tacka för deltagandet av undersökningen.
 • Visa om möjligt resultatet av undersökningen i ett nyhetsbrev eller på hemsidan.
 • Har det gjorts en liknande undersökning tidigare, jämför i så fall utfallen.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt