2019
2018
2017
2016
2015
2014
18 dec 2014

Hur gör man en marknadsundersökning - Del 8

Själva utformningen av frågorna och designen av undersökningen är mycket viktigt för att öka svarsfrekvensen, men också för att säkerställa att du får den information du och ditt företag behöver för att ta de rätta strategiska besluten. Därför ägnar vi två kapitel åt detta.

Problem med att analysera enkätsvar brukar nästan alltid kunna spåras ända tillbaka till själva utformningen av frågorna. En bra utformning får du genom att ha väldefinierade mål med din undersökning. Om målet med undersökningen kan uttryckas i några få klara och lättförståeliga meningar så blir det mycket lättare att utforma pricksäkra frågor.

Det bästa sättet att klargöra målet med din undersökning är tidigt fundera på hur du tänker använda den information du får fram. Gör detta redan innan du börjar utforma undersökningen. Varför genomföra en undersökning om resultatet ändå inte kommer att användas till något nyttigt?

Skriv gärna ner målen med undersökningen i punktform. Varje gång du är osäker på en fråga – ta en titt på målen och se om den stämmer överens med frågan. Utforma bara frågor som är relevanta utifrån målen. Undvik frestelsen att ställa frågor bara för att det vore ”trevligt att veta”. Skilj mellan ”need-to-know” och ”nice-to-know”.

En viktig regel vid utformningen är att långa formulär får mindre respons än korta formulär. Hög svarsfrekvens är det allra bästa sättet att säkerställa en trovärdig statistik. Låg svarsfrekvens kan ge missvisande resultat och vara förödande för undersökningen. Därför måste du göra allt du kan för att maximera svarsfrekvensen. Att hålla enkäten kort är ett av de mest effektiva sätten.

Om din undersökning är lång – kanske flera sidor – försök att stryka vissa frågor. Men det kan vara svårt att välja vilka frågor som ska strykas.  Läs igenom alla dina frågor och håll följande fråga i huvudet ”hur ska jag använda denna information?”. Om du tror att svaret kommer att ge viktig strategisk vägledning för ditt företag – behåll den. Annars kan du slänga den.

Involvera gärna personer som har någon form av strategiskt viktig position i företaget när du utformar frågorna. Deras förslag kan komma förbättra träffsäkerheten på frågorna . Men var även lyhörd för vad de tycker är ”nice-to-know” och ”need-to-know”. En annan fördel med att involvera dessa personer är att de förmodligen kommer känna mer tillit till resultatet om de själva har fått delta i utformningen.

När du utformar frågorna bör du också fundera på hur de ska analyseras efteråt. Om du inte kan komma på ett sätt att analysera svaret eller hur du ska använda informationen – stryk frågan.

Vi vet alla hur viktigt det är att göra ett bra första intryck.  Det gäller i högsta grad även för undersökningsformulär. Själva välkomstsidan är därför mycket viktig, både designmässigt och vad gäller ordval. Försök att göra förstasidan så grafiskt tilltalande som möjligt och använd ett ordval som inte känns avståndstagande och byråkratiskt.

Ge din enkät ett väl genomtänkt namn. Det ska sammanfatta andemeningen med hela undersökningen samtidigt som det ska vara kort. En namngiven enkät utstrålar med trovärdighet än en icke namngiven.

Var noga med att ge enkla och intuitiva instruktioner för hur man fyller i enkäten. Dessa måste vara mycket enkla att förstå – använd korta meningar och rak ordföljd! Är det för krångligt så kommer många att strunta i enkäten.

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt