/*Visa showmore*/
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
18 dec 2014

Hur gör man en marknadsundersökning - Del 7: De rätta frågorna

Konsten att formulera de rätta frågorna. Som vi skrev i förra delen i undersökningsskolan så är det viktigt att enkätens frågor är rätt formulerade för att du ska få de svar du behöver och för att deltagarna ska vilja fullfölja undersökningen. I denna sista del fortsätter vi att ge exempel på hur du kan göra för att formulera frågorna på bästa sätt.

En bra fråga utgår inte från grundlösa antaganden

Bland de allra vanligaste misstagen i utformningen av frågeformulär är att frågeställaren gör grundlösa antaganden. Ett tydligt exempel på detta misstag är:

Är du nöjd med din stöldskyddsförsäkring? (Ja eller nej)

Denna fråga utgår från antagandet att personen verkligen har en stöldskyddsförsäkring. Vad ska den person svara som inte har någon stöldskyddsförsäkring? Du kommer lätt tillrätta med detta genom att tillföra ytterligare ett svarsalternativ: ”ja”, ”nej” och ”jag har ingen stöldskyddsförsäkring”.

Ytterligare ett mycket vanligt fel är att frågeställaren tror att respondenten har kunskap om allt man frågar om. Många undersökningar ställer mycket specifika frågor som den svarande ibland inte kan svaret på. Man kan inte heller räkna med att respondenten bemödar sig med att ta reda på svaret. Till exempel:

Hur många procent av din vakna tid spenderar du på att lyssna på radio?____

Det är inte alla som har stenkoll på detta. Det är förmodligen ännu färre som skulle ta sig tid att räkna ut den exakta procentsatsen. Då lämnar många hellre frågan obesvarad. Eller värre – lämnar hela undersökningen.

Om du nu ändå måste få ett svar på frågan, var noga med att påpeka att det får röra sig om en uppskattning eller en hastig gissning mellan tummen och pekfingret.

Var också noga med att alla som ingår i undersökningen ska ha möjlighet att svara på alla frågor. Detta kommer man oftast tillrätta med genom att ge ett ytterligare svarsalternativ: ”Vet ej”. Till exempel:

Tycker du att rapporten om kommunens skolhälsovård är tillförlitlig?
___Ja
___Nej
___Vet ej

Den som inte har läst rapporten kan alltså fortfarande svara på frågan. Men var sparsam med ”vet ej”-alternativ då de inte behövs. De kan missbrukas av lata respondenter som vill bli klara snabbt.

En bra fråga söker inte efter ett önskat svar

Själva ordvalet är oerhört viktigt när du ska formulera en fråga. Även om du önskar ett visst utfall av undersökningen är det viktigt att själva undersökningsinstrumentet är helt neutralt och objektivt. Var därför mycket försiktig så du inte leder in respondenten till att svara på det sättet du vill att de ska svara. Detta kallas ”ledande frågor”. De är ofta lätta att hitta då de ofta innehåller negationer:

Tycker du inte att kommunen borde lägga mer pengar på äldrevården?

En bra fråga använder inte värdeladdade ord.

Eller vaga ord heller för den delen. Detta misstag är vanligt även bland erfarna undersökare. Ord som ”störst”, ”sämst”, ”vanligaste”, ”bästa” är vanliga bland undersökare. Kom ihåg att det ofta rör sig om en tolkningsfråga och respondenten är kanske inte alltid benägen att hålla med.

En bra fråga innehåller inga främmande ord eller förkortningar.

Ha din målgrupp i åtanke när du formulerar frågorna. Använd inget fikonspråk eller krångligt sammansatta meningar. Fatta dig kort! Undvik också i möjligaste mån förkortningar. Tvärtom vad många tror så drar förkortningar ner läshastigheten. Denna mening kanske dataprogrammerare förstår, men inte många andra:

Vad har ditt faktureringsprogram för API?___

En bra fråga är inte beroende av den föregående frågan.

Att förgrena frågorna beroende på hur man svarar fungerar bra i muntliga intervjuer, men bör undvikas i skriftliga enkäter. Ett exempel är följande:

  1. Har du ett privat pensionssparande? (Ja, nej). Om ”ja” gå vidare till nummer 2.
  2. Hur mycket pengar lade du på privat pensionssparande förra året?

Som du ser så går det utmärkt att utesluta första frågan och endast ställa fråga nummer två. Det blir lättare för respondenten att svara och dessutom lättare för dig när du ska sammanställa resultaten.

En bra fråga ber inte respondenten att rangordna mer en fem saker

Att be personer att rangordna saker borde undvikas. Det blir nämligen svårare och svårare ju fler saker man ska rangordna. Problemet blir extra stort när man ber om en procentsats på flera saker. För att detta ska kunna göras måste respondenten hela tiden justera sina tidigare svar så att den sammanlagda procentsatsen blir 100 procent. Att begränsa rangordningarna till fem stycken gör det lättare för respondenten att svara och svaren blir mer tillförlitliga.

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER

Ett verktyg som är enkelt att använda för att skicka snygga nyhetsbrev

Nyhetsbrev verktyg

Det är enkelt att använda verktyget Paloma för att skapa snyggt designade nyhetsbrev. Till din tjänst har du dessutom smarta funktioner som gör att du kan ta dina nyhetsbrev till nya nivåer.

Nyhetsbrev är en perfekt kanal för att skapa och bibehålla starka kundrelationer. I och med att både dagens och framtidens kunder lever sina liv online är e-postmarknadsföring och e-post både en grundförutsättning och en fantastisk möjlighet för ditt företag att lyckas i er kommunikation. Nyhetsbrev har i många olika undersökningar visat sig ha bäst ROI (Return On Investment) av alla kanaler, inklusive olika sociala medier.

Det behöver inte vara krångligt att använda ett verktyg för e-post. Vi har jobbat hårt med användbarhet och gränssnitt för att Paloma nyhetsbrevsverktyg ska vara så intuitivt och enkelt att förstå och använda som möjligt.

Du kan skapa väldigt snygga nyhetsbrev på ett enkelt sätt med vår drag-and drop-editor. Det finns mängder av automatiserade funktioner som spar tid och frustration när du arbetar med att skapa och skicka ditt nyhetsbrev.

Vill du bjuda in till ett event eller kundevenemang finns Magnet som är vårt verktyg för gästanmälningar och biljettförsäljning. Du kan också fånga in feedback direkt i mejlutskicket via snabbenkät.

Är ni flera avdelningar som arbetar med nyhetsbrevet så kan ni använda vår funktion för redaktörskonton och styra vad underredaktören ska kunna ändra i brevet och vilken information de ska få tillgång till. RSS-flöde är en annan tidsbesparande funktion för ditt nyhetsbrev. Låt innehåll och texter flöda in automatiskt från en annan källa så slipper du dubbelarbete!


Epost marknadsföring

Gratis mallar till nyhetsbrev & gott om tips

Genom att använda en mall för ditt nyhetsbrev så kan du hålla kommunikationen konsekvent och genomtänkt . Det underlättar också det kontinuerliga arbetet med ditt nyhetsbrev då du snabbt kommer igång istället för att skapa nya mallar för varje utskick. Till ditt förfogande har du gäng färdiga snygga nyhetsbrevmallar som du kan börja använda direkt. Du har tillgång till ett arkiv både för dina mallar och dina filer, som bilder, dokument och pdf:er.

På vår sajt, i bloggen och via vårt nyhetsbrev finner du gott om tips kring digitala nyhetsbrev och e-postmarknadsföring.

Skicka nyhetsbrev

Skapa & skicka nyhetsbrev snabbt & enkelt

Vårt enkla nyhetsbrevverktyg Paloma hjälper dig att skapa proffsiga, kreativa och intressanta nyhetsbrev i html.

  • ✔️ Designa, skicka och följ upp med statistik
  • ✔️ Filtrera, segmentera och rikta innehåll, skicka dina nyhetsbrev till rätt målgrupp
  • ✔️ Hämta innehåll från annan källa automatiskt via RSS, slipp dubbelarbete och automatisera
  • ✔️ Tillämpa marketing automation med triggermejl och automatiska utskick.
  • ✔️ Smidig och effektiv drag-and-drop-editor
  • ✔️ Enkel administrering av dina kontakter
  • ✔️ Smart uppföljning
  • ✔️ Stöd för flera redaktörer och/eller konton.

 

Skapa nyhetsbrev

Ett uppskattat verktyg för marknadsföring via nyhetsbrev & e-post

Om du vill utveckla företagets marknadsföring via nyhetsbrev och e-post är Paloma perfekt för dig. Du får tillgång till vårt hjälpcenter där du kan hitta allt om verktyget, och fri support.

9 av 10 av våra kunder rekommenderar oss och vi har 97 % supportnöjdhet.
100 % av våra anställda rekommenderar Paloma som arbetsplats. Mer från våra kunder.