2019
2018
2017
2016
2015
2014
18 dec 2014

Hur gör man en marknadsundersökning, del 6

Konsten att formulera de rätta frågorna. Det finns bra och det finns dåliga frågor. De två sista delarna i denna undersökningsskola ska behandla detta viktiga ämne. De dåliga frågorna tenderar nämligen att aldrig bli besvarade medan de bra frågorna till och med kan ge dig bonusinformation. Nedan kommer vi att visa exempel på hur man kan formulera frågorna för att underlätta för respondenten och för att undvika irritation och ofullständigt ifyllda enkäter.

En bra fråga lockar fram sanningen hos respondenten. Frågorna får inte vara påträngande eller upplevas som hotfulla. Om den svarande är orolig över vad svaret kan få för konsekvenser för henne så finns det en risk att svaret inte blir ärligt. Anonyma enkäter tenderar att få mer ärliga svar. Om frågorna innehåller känsliga ämnen så var noga med att påpeka vilken sekretesspolicy som gäller.

En bra fråga ger ett entydigt svar. Formulera frågan så att den bara kan svaras på ett sätt. Om frågan är tvetydig kommer du att få tvetydiga svar. Låt säga att du ställer frågan ”Tycker du vårt gym och vår service är bra?”. Om du får svaret ”Nej” så kan du inte vara säker på huruvida kunden ogillar gymmet eller servicen. Eller båda två. Har du ställt en bra fråga så slipper du gissa svaret.

En bra fråga kan hantera alla svarsalternativ. Flervalsfrågor är populära eftersom de är lätta för respondenten att fylla i samt att de är lätta för dig som undersökare att analysera. Men var noga med att svarsalternativen funkar till frågan i alla lägen. Låt oss ta följande felaktiga exempel:

Hur har du bott under ditt liv hittills?

A)     Villa

B)      Lägenhet

Det finns flera problem med en sådan fråga. Den svarande kan ha bott i bådadera. Den svarande kan också ha bott i ett kedjehus eller radhus och hur svarar man då? Tänk om den svarande bor på två orter med en lägenhet på ena orten och en villa på den andra? Det finns några sätt att komma tillrätta med detta.

Det ena är att göra frågan dikotomisk (gaffeldelad eller uppdelad i separata vägar). Då börjar man med frågan:

Har du bott i en villa? (ruta med ja eller nej)

Har du bott i en lägenhet? (ruta med ja eller nej)

Det andra sättet att komma tillrätta med frågan är att ge flera olika svarsalternativ där man kan fylla i flera svar som täcker alla utvägar:

På vilket, eller vilka, sätt har du bott i ditt liv? (Kryssa i alla som stämmer in på dig).

Villa___ 
Radhus___
Kedjehus___
Lägenhet___
Hemlös___
Annat___

En bra fråga ger nyanserade svar. Om inte din fråga ger utrymme för nyanser så kommer du att undra varför du överhuvudtaget ställde frågan. Låt säga att du ställer frågan:

Vad tyckte du om vår pizza?

A)     Den bästa jag ätit.  B) Den sämsta jag ätit.  C) Någonstans däremellan.

Här kan man misstänka att samtliga kommer att kryssa i ”C”. Och vad har man då vunnit med att ställa frågan?

En bra fråga hänger ihop väl med den föregående. Att skriva frågeformulär har många likheter med att skriva texter överhuvudtaget. Det ska hänga ihop och det ska finnas en röd tråd! Övergången mellan olika stycken ska vara smidig. Samma sak är det med frågor. Genom att gruppera frågorna som rör samma ämne så ger du ett samlat intryck och respondenten känner sig tryggare. Frågor som hoppar från ämne till ämne kan förvirra respondenten och få den att hoppa av.

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt