2019
2018
2017
2016
2015
2014
18 dec 2014

Hur gör man en marknadsundersökning, del 5

Underskatta aldrig den tid som krävs för att genomföra ett gediget undersökningsarbete. Även kostnadsuppskattningen är något som både nybörjare erfarna undersökare kan missta sig på. I denna del ger vi förslag på hur du bäst disponerar tiden och kostnaderna genom de två checklistorna nedan. De ger dig en användbar översikt över tidsåtgång, varaktighet och kostnader som kan uppstå i arbetet. Därmed får du bättre kontroll över ditt undersökningsprojekt.

För det första – snåla inte med tidsuppskattningen! Planeringsarbete tenderar att ta något längre tid än man har tänkt sig. En slarvig förberedelse innebär att kanske kastar pengarna i sjön och att den nedlagda tiden har varit förgäves.

Checklistan för tid innehåller två olika typer av tidsuppskattningar. Den ena är det exakta antal timmar som uppgiften tar i förfogande. Den andra är den tid som passerar från det att man börjar med uppgiften till dess att den är klar – inräknat pauser, nätter, andra arbetsuppgifter med mera.

Ibland kan dessa tidsangivelser sammanfalla och ibland inte. Troligen har du fler arbetsuppgifter att göra om dagarna än att göra undersökningar och behöver fördela tiden mellan många olika arbetsuppgifter.

Ett exempel: Att analysera undersökningsresultaten kanske tar dig åtta timmar. Men på grund av att du även har andra arbetsuppgifter så kanske du bara kan syssla med detta två timmar om dagen. Då är timåtgången åtta timmar och varaktigheten fyra dagar.

Den slutgiltiga tidsuppskattningen får du genom att addera tiden. Siffran för timåtgång kan sedan vara användbar i ditt budgetarbete och varaktigheten kan vara bra om du vill lägga ett flödes- eller tidsschema.

Checklista för tidsåtgång

Uppgift Timmar Varaktighet
Specificera målet med din undersökning _____ _____
Utforma undersökningens struktur och dess frågor _____ _____
Designa undersökningen grafiskt _____ _____
Välja ut målgrupp _____ _____
Skriva introduktion till dina blivande respondenter _____ _____
Genomföra ett pilottest _____ _____
Revidera undersökningens utformning (om nödvändigt) _____ _____
Skicka och för att få in svaren _____ _____
Försök att aktivera dem som inte svarar _____ _____
Samla data och tolka svaren från de öppna frågorna _____ _____
Analysera data _____ _____
Sammanställa en rapport _____ _____
Kommunicera rapporten med berörda _____ _____

Checklista för kostnader

Denna checklista avser endast undersökningar som görs via webben eller via e-post. För traditionella brevutskick så tillkommer en rad kostnader som kuvert, tryck, frankering och framsidesdesign, med mera.

Uppgift Kostnad
Insamling av mejladresser eller köp av mejllista _____
Grafisk design av undersökningen _____
Kostnad eller licens för verktyg _____
Eventuell skrivhjälp med texter till undersökningen _____
Program för statistisk analys och konsulttjänst för dataanalys _____
Distribution av den slutgiltiga rapporten _____
Gåva eller belöning till dem som deltar i undersökningen _____
Övriga kostnader, specifika för just din undersökning _____

 

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt