2019
2018
2017
2016
2015
2014
18 dec 2014

Hur gör man en marknadsundersökning, del 4

Enkäter via webben är på stark frammarsch tack vare enkelheten och snabbheten – men förberedelser är fortfarande lika viktigt, liksom att den utförs på rätt sätt. Risken för felvisande resultat är stor och i värsta fall kan en dålig undersökning skrämma iväg kunder.

I undersökningssammanhang är webb- och e-postundersökningar något relativt nytt och outforskat. Även om kunskapen ökar snabbt så har man fortfarande inte fullständig kunskap om hur resultaten kan skilja sig i jämförelse med traditionella undersökningar. Även om de flesta människor använder internet i dag kan man fortfarande ställa sig frågan om internetanvändare överlag utgör ett representativt urval av en hel befolkning.

Det man med säkerhet kan säga är att marknadsundersökningar via webben är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att genomföra en marknadsundersökning på för närvarande. Men man bör fortfarande ha de ovan nämnda aspekterna i åtanke när man planerar sin undersökning.

Tack vare enkelheten, effektiviteten och ”billigheten” att utforma webbundersökningar har fenomenet vuxit snabbt de senaste åren – i många fall på bekostnad av kvaliteten på undersökningarna. Den lockande snabbheten gör att många bortser från viktiga grundläggande detaljer för att utföra en undersökning på rätt sätt. Många får därför skeva, eller rent felaktiga resultat av sin undersökning. Även om det har blivit effektivare så tar en undersökning fortfarande mycket tid att planera om den ska bli bra. 

Om man sätter sig in i ämnet så kommer man att märka att det finns oerhört många fördelar med marknadsundersökningar via e-post. Den låga kostnaden, möjligheten att genomföra undersökningar i ett geografiskt spritt område och att slippa anlita intervjuare är bara några av dem.

I de följande delarna av denna skola ska vi gå ner på detaljnivå. Vi ska titta närmare på hur man bäst lägger upp sin marknadsundersökning via webben och vilka vanliga fällor man bör undvika.

Förbered undersökningen noga i ett niopunktsprogram

Nedanstående punkter är till hjälp för dig när du ska utforma din marknadsundersökning via webben

  1. Utforma metoden. Bestäm vilken metod du ska använda för att få in de mätdata du önskar. (Läs mer om metoder i tidigare delar i denna skola).
  2. Bedöm genomförbarheten. Tänk noga igenom hur lättarbetad/svårarbetad din metod är. Om du märker att det kräver alltför stora resurser så bör du gå tillbaka till steg ett och fundera på en annorlunda metod.
  3. Bestäm verktyg. Det finns olika verktyg för undersökningar via webben. Välj ett som passar just din marknadsundersökning bäst. Paloma erbjuder marknadsledande tjänster för detta.
  4. Utse en testgrupp. En testgrupp behövs för att upptäcka om undersökningen innehåller några dolda problem vid genomförandet (vilket det nästan alltid gör). Testgruppen ska vara representativt vald i relation till hela slutgiltiga gruppen.
  5. Genomför ett pilottest.
  6. Utvärdera pilottestet och justera eventuellt. Om utvärderingen visade sig innehålla problem så måste frågorna, formuläret eller någon teknisk detalj i undersökningsverktyget justeras. När det är gjort går man tillbaka till punkt 5 och upprepar pilottestet.
  7. Genomför marknadsundersökningen. När undersökningen är utskickad finns ingen återvändo. Om fel upptäcks i detta läge så blir resultaten mycket opålitliga. Undersökningen kan dock behöva skickas flera gånger för att generera fler svar (se tidigare delar i denna skola).
  8. Analysera resultatet. De uppgifter du fick fram i marknadsundersökningen ska granskas med neutrala ögon – framför allt de kvalitativa delarna av den. Det kan vara en fördel om någon helt utomstående sammanställer resultatet så att det inte påverkas av ditt önsketänkande. Gå igenom hur ditt företag eller organisation ska använda sig av de nya kunskaperna.
  9. Gör en rapport. Slå dig inte till ro med att du har fått veta det du vill veta. Visst kan det vara skönt att få sina egna misstankar bekräftade. Men det är mycket viktigt att alla i ditt företag eller din organisation lätt, snabbt och enkelt kan ta del av resultaten. En välskriven rapport underlättar detta. Det är också viktigt för dokumentationen för eftervärlden. Spara resultaten i en erfarenhetsbank.

I nästa del ska vi gå igenom hur du bäst disponerar din tid när du ska genomföra en marknadsundersökning.

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt