2019
2018
2017
2016
2015
2014
18 dec 2014

Hur gör man en marknadsundersökning, del 3

Du har nu skickat ut din undersökning och svaren har börjat komma. Det är viktigt att du får det antal svar som behövs för att kunna göra en representativ mätning. Är du inte nöjd med svarsfrekvensen kan du skicka ut en påminnelse till dem som ännu inte har svarat. Ofta brukar man då få in ytterligare cirka 30 procent av svaren. Så tycker du inte att ditt antal räcker för en undersökning så brukar påminnelser vara ett bra sätt att komplettera med.

När det har gått en tid efter sista påminnelsen så är det dags att börja analysera resultaten. Men om svaren fortfarande droppar in efter deadline så bör man vänta ytterligare en stund för att inte irritera dem som är sena och som har lagt ned tid på att svara.

Även om du har påmint ett antal gånger så kan du aldrig vänta dig att få 100 procent svarsfrekvens. Oftast behöver du inte detta heller. Svarsfrekvensen kan skilja stort beroende på vilka du ställer frågorna till och hur du ställer dem.

Personlig kontakt ger större svarsfrekvens

Ju närmre relation du har till den du ställer frågan till, desto större är chansen att du får ett svar. Om frågan kommer oannonserat, eller genom ett popup-fönster så minskar däremot chanserna. Om din fråga berör din respondent personligen eller om respondenten ser en personlig nytta av att svara så ökar chanserna.

Var alltid så service-minded som möjligt för att öka svarsfrekvensen. Om frågan skickas till ett företag som är verksamt i hela Norden bör respondenten själv kunna välja vilket språk hon vill svara på.

Ett annat vanligt och effektivt sätt är att locka respondenter kan vara att utlova trisslotter eller att en gåva skänks till välgörande ändamål om man deltar. Viktigt är dock att hålla koll på de regler och lagar som finns i det land där frågan ska publiceras.

Det finns ingen grundregel för vad som anses vara ett representativt urval, det skiljer sig från ämne till ämne. Men är du orolig för om din grupp är skevt fördelad så kan du göra en så kallad bortfallsanalys, där du kollar vilken målgrupp som har haft låg svarsfrekvens. Därefter gör du en matchning där du söker upp ett antal ur den saknade målgruppen och gör en separat kompletteringsundersökning.

Koppla analysen till syftet – men var öppen för överraskningar

Som vi var inne på i första delen så måste analysdelen vara kopplad till hela syftet med undersökningen. Beroende på vad man vill få ut av undersökningen så kan det antingen behövas omfattande statistiska beräkningar eller bara en enkel frekvenspresentation. Om undersökningen innehåller kvalitativa och subjektiva delar så kan svaren även behöva tolkas ett och ett.

Ibland kan respondenterna behöva delas in i undergrupper, men tänk på att antalet respondenter inte får bli för få i varje grupp. En tumregel är att det inte bör vara färre än fem.

Att göra en undersökning kan ge intressanta bieffekter. Det är inte alltid som de mest intressanta slutsatserna motsvarar syftet med din undersökning. Du kanske upptäcker ett nytt och spännande beteende hos dina kunder som du kan dra nytta av i din marknadsföring. När du presenterar din undersökning kan det vara intressant för åhörarna att få reda på dessa nya fakta. Men var noga med att fokusera på huvudsyftet med undersökningen och ge svar på de relevanta resultaten som åhörarna förväntar sig. Ett bra sätt kan vara att ta upp de nya intressanta rönen mot slutet och lämna detta öppet för diskussion.

Vid presentationen bör du också vara noggrann med att göra dina resultat förståeliga och lättolkade. Ingen tjänar på ett oändligt uppradande av siffror om de inte ger upphov till en intressant diskussion. Lockas inte heller av teknikens möjligheter att skapa spännande animationer eller tredimensionella grafer. Eller fundera åtminstone på hur detta hjälper lyssnaren att förstå ditt resonemang bättre.

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER

Smarta funktioner för at skapa nyhetsbrev. Spar din tid och ökar effekten av din e-postmarknadsföring.

Postman gör att du snabbt kan skapa snyggt designade nyhetsbrev utan större ansträngning. Dessutom är verktyget fullproppat med smarta funktioner som gör att du kan ta din e-postmarknadsföring till nya nivåer.Du kan skapa väldigt snygga nyhetsbrev på ett enkelt sätt med vår Drag and dropeditor. Det finns mängder av automatiserade funktioner som spar tid och frustration när du arbetar med ditt nyhetsbrev. Postman håller reda på avregistreringar, studsar och liknande. Vill du bjuda in till ett event eller kundevenemang finns Magnet som är vårt verktyg för gästanmälningar och biljettförsäljning. Du kan också få direkt feed-back direkt i nyhetsbrev med vår snabbenkätsfunktion. Är ni flera avdelningar som arbetar med nyhetsbrevet så kan ni använda vår funktion för redaktörskonton och styra vad underredaktören ska kunna ändra i brevet och vilken information de ska få tillgång till. RSS-flöde är en annan tidsbesparande och bra funktion för ditt nyhetsbrev. Låt innehåll och texter flöda in automatiskt från en annan källa så slipper du dubbelarbete!

Att använda Nyhetsbrev & e-postmarknadsföring

Nyhetsbrev är en perfekt kanal för att skapa och bibehålla starka kundrelationer. Både dagens och framtidens kunder lever sina liv online – e-postmarknadsföring och mailutskick är både en grundförutsättning och en fantastisk möjlighet för ditt företag att lyckas i er kommunikation. Det behöver dessutom inte vara krångligt att använda ett nyhetsbrevsverktyg. Vi har jobbat hårt med användbarhet och vårt gränssnitt fr at vårt nyhetsbrevsverktyg ska vara så intuitivt och enkelt att använda och enkelt att förstå som möjligt. Nyhetsbrev har i många olika undersökningar visats ha bäst ROI, Return On Investment, av alla kanaler inklusive olika sociala medier. Vi har ett gäng färdiga och snygga nyhetsbrevsmallar som du kan börja använda direkt. Det är alltså gratis nyhetsbrevsmallar och de är designade av professionella Art-directors. Du bör ha en mall för ditt nyhetsbrev så du kan hålla en konsekvent och genomtänkt policy. Det underlättar också detkontinuelriga arbetet med ditt nyhetsbrev då du snabbt kommer igång istälet för att skapa nya mallar för varje utskick. Vi har naturligtvis ett arkiv både för dina mallar och dina filer, såsom bilder, dokument och pdf:er tex.

Skapa och skicka nyhetsbrev snabbt och enkelt

Vårt enkla nyhetsbrevverktyg Postman hjälper dig att skapa proffsiga, kreativa och intressanta nyhetsbrev i html. Med Postman blir det enkelt att: 
✔️ Designa, skicka och följa upp med statistik. 
✔️ Filtrera, segmentera och rikta innehåll, skicka dina nyhetsbrev till rätt målgrupp.
✔️ Hämta innehåll från annan källa automatiskt via RSS, slipp dubbelarbete och automatisera.
✔️ Triggermejl och automatiska utskick. 
✔️ Vi har en editor, drag and drop i världsklass. 
✔️ Enkelt att administrera dina kontakter.  
✔️ Smart enkel uppföljning. 
✔️ Stöd för flera redaktörer och eller konton, så kallat redaktörskonto.

 

97 % supportnöjdhet

Om du vill utveckla företagets nyhetsbrev och e-postmarknadsföring är Postman perfekt för dig. 9 av 10 av våra kunder rekommenderar oss och vi har 97 % supportnöjdhet. Du får dessutom tillgång till vårt hjälpcenter där du kan hitta allt om nyhetsbrevsverktyget om du föredrar att lära dig själv. 100 % av våra anställda rekommenderar oss som arbetsplats. Ditt samarbete med oss blir både belönande och uppskattat.