2019
2018
2017
2016
2015
2014
18 dec 2014

Internetmarknadsföring, del 2

Höj din avkastning, ROI, på webbplatsen med webbanalyser!

Vilka sökord ska ni fokusera på när ni skapar en strategi för innehåll på webbplatsen? Här kommer några konkreta tips på vad ni bör tänka på när ni utvecklar innehållet på er webbplats för att öka antalet avslut och därmed er avkastning, ROI (Return On Investment). Vi använder data som är inhämtad från ett verkligt exempel i Google Analytics.

Först lite allmänt om sökord

Sökord berättar mycket om vad en besökare vill med sitt besök. Tänk på sökord som det de verkligen är, en fråga ställd via en sökmotor. En person knappar in några ord och får ett antal svar i retur. Beroende på hur specifik frågan är desto bättre svar kan lämnas. Hur många gånger har ni gått fram till en bibliotekarie och enbart ställt frågan: "Bok?". Nej, vi utvecklar vår fråga till bibliotekarien till att omfatta fler ord: "Jag söker en bok om sökmotorer." På samma sätt ska vi se på de sökord som används på en sökmotor för att ta sig till en webbplats. Enstaka ord ger oss oftast inte så stor insikt, medan fraser som är mer utvecklade berättar mer om vad besökaren letar efter. Med hjälp av webbanalyser kan vi även få fram nyttig data från de mest en ordrika sökfraserna när vi börjar segmentera besökare utifrån nya och återkommande besökare.

Troligen har er webbplats ett fåtal huvudsakliga sökord (the head) som står för 30 till 50 procent av trafiken via sökmotorer. Det är sökfraser innehållande få ord, ofta i kombination med företagets namn eller en kategori som exempelvis "bärkassar". Denna grupp av sökord kallar vi "huvudord".

Övriga sökord, som står för resterande del av trafiken, kallas för "the long tail" (svansen) och utgörs av kanske hundra eller tusentals sökfraser. Denna typ av sökfras är mer specifik i sin frågeställning "bärkassar med slejf" och attraherar färre besökare per sökfras och månad. Tillsammans utgör denna kategori av ord en lika eller större andel av trafikmängden som huvudorden gör.

Bakom dessa olika typer av sökfraser finns olika typer av besökare. De besökare som återfinns i kategorin huvudord är oftast de som även befinner sig i början av beslutscykeln alternativt i slutet. Det låter kanske lite knepigt att samma grupp av ord (huvudord) kan innehålla två så skilda kategorier av besökare. Men tittar vi på typen av besökare så ser vi att de som söker i kombination med företagsnamnet oftare är en återkommande besökare jämfört med gruppen nya besökare som använder kategoriord i större utsträckning. Det här blir tydligt om vi tar fram huvudorden för respektive typ av besökare som i exemplet nedan.

Återkommande besökare

 • Huvudordet utgörs i störst utsträckning av ett ord som är företagsnamnet följt av nio kategoriord som tillsammans utgör de huvudord som genererar återkommande besökare till webbplatsen.
 • Svansen av sökord utgörs av 168 ord.

Nya besökare

 • Huvudorden utgörs av nio kategoriord.
 • Företagsnamnet kommer långt ner i listan och återfinns i svansen.
 • Svansen utgörs av 696 sökfraser.

Hur använder vi den här kunskapen på ett mer praktiskt sätt?

 • Insikt! Vi ser att våra besökare kommer tillbaks genom att söka med färre antal sökfraser. Gör: Ta fram vilka sökfraser som generar nya respektive återkommande besökare.
 • Innehåll! Effektivisera arbetet med sökmotoroptimering så att de sidor på webbplatsen som fokuserar på besökare som kommer in via svansen tar till vara på det faktum att det är en ny besökare. 

  Gör: Utveckla innehållet på sidorna så det möter rätt typ av besökare. En återkommande besökare vet redan en del om ert företag, medan en ny besökare kan ha andra behov. Hur ser navigering och innehåll ut på er webbplats? Lika på alla sidor? Räknar ni med att besökarna ser likadana ut och söker efter samma sak?
 • Navigering! Vi kan se att en del besökare som kommer in via gruppen kategoriord återfinns i båda grupperna av besökare: nya och återkommande. 

  Gör: Se till att besökaren själv kan navigera till rätt typ av information. Nya besökare vill kanske komma till en sida med produktbeskrivningar och läsa mer om företaget, medan en återkommande besökare söker en offertmodul, en sida med prisuppgifter eller kontaktuppgifter.

Nyttan!

Fler besökare som kan uppfylla sitt mål med besöket ger en ökad avkastning på er webbsatsning. Förhoppningsvis finns er webbplats till för att öka er försäljning, men vilken roll spelar er webbplats i den totala marknadskommunikationen?

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt