Kundresan

Hur skickar jag nyhetsbrev som är godkända enligt GDPR?

Nyhetsbrev är ofta otroligt lönsamt för ökad försäljning och är något som blivit rätt populärt. Marknadsföringen kommer med en liten kostnad och sannolikt kan du nå ut till många människor. Men hur gör man då? När det kommer till att följa GDPR kan nyhetsbrev börja kännas svårt, men det behöver det inte vara. I den här artikeln tar vi upp lite kort om vad GDPR är, hur du skickar godkända nyhetsbrev och hur vårt verktyg kan förenkla.

Letar du efter ett verktyg som kan hjälpa dig att skapa och skicka nyhetsbrev som är godkända av GDPR? Testa Paloma och effektivisera din e-postmarknadsföring idag!

Lite kort om vad GDPR är:

GDPR, General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen, är en förordning som började gälla år 2018. Med den kom högre krav både på hur personuppgifter får hanteras och på säkerheten kring dessa uppgifter.

Vad är syftet med GDPR?

Dataskyddsförordningen ger människor en större insyn i hur deras personuppgifter hanteras, samlas in och lagras, och ger en personlig valmöjlighet i hur detta får ske. GDPR skapar som helhet ett större skydd för individer, ger de fler rättigheter och en kontroll över deras egen säkerhet.

Vad menas med en personuppgift?

En personuppgift är någon typ av information som kan kopplas till en viss person. Det här kan gälla en mailadress, bilder, ett personnummer, en IP-adress, ett namn eller något liknande.

Lösningen är samtycke till ditt nyhetsbrev

Aktivt

Aktivt samtycke, alltså att en person själv väljer att tacka ja till nyhetsbrev, är nyckeln till att skicka godkända nyhetsbrev. Det räknas inte som ett aktivt samtycke enligt GDPR om det fanns förifyllda boxar i formuläret eller om personen varken tackade ja eller nej. Samtycket ska vara tydligt och aktivt.

Specifikt

Samtycket behöver även vara specifikt för det ämne dina nyhetsbrev handlar om. Du kan inte helt plötsligt börja skicka nyhetsbrev om något helt annat, utan då måste du be om ett nytt samtycke specifikt för nyhetsbrev med det ämnet.

Informerat

Personen måste kunna göra ett informerat beslut kring huruvida du får behandla deras personuppgifter. Därför behöver du, när du ber om samtycke, ge dem information om hur deras personuppgifter kommer att hanteras, om de sparas, till vilket syfte och en hel del andra saker.

För mer information om vad du måste informera en mottagare om när du ska fråga om samtycke, läs vår Guide om GDPR.

Börja skicka ditt GDRP-säkrade nyhetsbrev

Har en person gett ett aktivt samtycke kan du skicka ut nyhetsbrevet. Se bara till att det finns en avregistreringslänk i ditt utskick som mottagaren enkelt kan använda för att sluta få nyhetsbrev. Det måste även framgå tydligt i ditt nyhetsbrev vem som är avsändaren.

Vad bör företag och organisationer som jobbar med nyhetsbrev tänka på när det gäller GDPR?

Vår rekommendation är att du ser till att du har ett tydligt samtycke från alla mottagare av dina nyhetsbrev, ett samtycke som du kan bevisa. Det här gäller även om du har personer i gamla register som sedan lång tid fått nyhetsbrev, har du inget samtycke du kan visa upp behöver du be om detta. Det är också bra att se till att alla som jobbar på ditt företag har grundläggande kunskap om GDPR och hur det påverkar ert arbete. Dina anställda ska även ha koll på hur personuppgifter ska hanteras och vilka processer ni har.

Kolla igenom så att ni inte sparar, samlar in eller hanterar personuppgifter som ni inte har rättslig grund till. Era processer kring personuppgifter ska inte gå på rutin, utan allt ni gör ska vara motiverat och nödvändigt.

Fördelarna med förändrade processer och ökad säkerhet kring GDPR

Kraven från GDPR kommer även med en hel del olika fördelar. För att nå upp till dataskyddsförordningens krav behövs det mer ordning i olika register och struktur i processer. Detta kan leda till en förbättring i effektivisering. I och med att man behöver ha koll på sin behandling av personuppgifter innebär det att man behöver ha uppdaterade och relevanta register.

Ditt företags förbättrade säkerhet och tryggheten kring hur kunders personuppgifter hanteras ger dina kunder ett större förtroende för dig. Den ökade säkerheten skyddar även ditt eget företag från konkurrenter och andra obehöriga. När du tydligt kan visa att du på alla sätt följer GDPR och är insatt är detta även en konkurrensfördel.

Paloma gör det simpelt och tidseffektivt och har inbyggda GDPR-funktioner

Att hålla koll på allt helt på egen hand kan kännas lite rörigt. Därför är det smidigt med en plattform som har alla verktyg du behöver på ett och samma ställe. Med Paloma kan du ha full överblick och kontroll på allt som rör dina nyhetsbrev.

Vi har flera olika funktioner som gör det enklare för dig att följa GDPR när du ska skicka nyhetsbrev och andra typer av utskick. Med våra automatiserade funktioner kan du spara värdefull tid.

GDPR, Paloma & att samla in e-postadresser

GDPR är något som vi på Paloma är mycket välinsatta i. Vi har därför anpassat vår plattform så att det ska bli så enkelt som möjligt att skapa och skicka nyhetsbrev som GDPR godkänner.

Om du använder dig av vårt prenumerationsformulär när du ska samla in e-postadresser kan du enkelt nå kriterierna för aktivt samtycke. Lägg till din egen anpassade text i formuläret kring samtycke där du kan få med all information som du behöver.

Det finns även tidsinställd radering av icke-nödvändiga adresslistor, så att du inte råkar spara personuppgifter som du inte har rätt till. En person som är registrerad kan även genom oss enkelt välja att bli glömda ur alla register.

Palomas smarta funktioner för GDPR

Här kommer några av vår plattforms hjälpsamma funktioner.

  • Designa snygga nyhetsbrev helt okomplicerat
  • Använd våra gratis mallar
  • Segmentera utskicken till rätt målgrupp
  • Simpel uppföljning
  • Få hjälp att följa GDPR
  • Automatiska utskick
  • Samarbeta med ditt team direkt i plattformen
  • Lås delar av din design för att skapa en enhetlig stil

Börja använda Paloma redan idag

Att följa GDPR behöver inte vara krångligt när du har rätt verktyg till hands. Vi hjälper dig att planera, skapa och skicka ut nyhetsbrev som lyckas.

Behöver du en plattform som hjälper dig med din e-postmarknadsföring? Testa Paloma idag!

Jag vill veta mer!

Kontakta mig, jag vill veta mer om er plattform för nyhetsbrev och Marketing Automation.
Namn måste anges
Lämna följande fält tomt
En giltig e-postadress måste anges
Telefonnummer måste anges med minst 5 siffor och inga bokstäver
Meddelande måste anges med minst 10 tecken
  • {{ errorLine }}
{{ slotProps.errorMessage }}