Inställningar för ökad leveransbarhet 

Vad behöver du göra?

I del flesta fall behöver du bara lämna denna information till den som administrerar er domän (t.ex. IT-avdelningen eller ditt webbhotell). När inställningarna är gjorda är det viktigt att du återkopplar till oss.

Avsändardomän är det som står efter @ i e-postadressen Ni använder som svarsadress i era utskick. Det är viktigt att alla mellanslag och tecken är exakt som i nedanstående information. Använd kopiera och klistra in för ett korrekt resultat. OBS! byt mindomän.se till avsändardomän på alla ställen.

 

Inställningar för SPF och Sender ID (1st TXT records):

Om det redan finns ettTXT-record ska de kompletteras med uppgiften nedan, dubbla värden är inte OK.

Domain: mindomän.se
Type: TXT
Data: v=spf1 include:all._spf.plma.se ~all

 

 

Inställningar för DKIM (1st CNAME record):

Du behöver även skapa underdomäner till er avsändardomän enligt upplägget nedan.

Domain: sel1024._domainkey.mindomän.se
Type: CNAME
Data: dkim.plma.se


Kontrollera och återkoppla!

När inställningarna är gjorda så behöver du kontrollera att det blev rätt. Här fyller du i adressen och klickar ”Go!”

När alla fyra posterna där blir gröna så återkopplar du till oss så vi kan signera inställningen i våra servrar, sen är det klart!

Vad är SPF och Sender ID?
SPF och Sender ID är två metoder av e-postautentisering som gör det möjligt för företag och organisationer att specificera vilka mailservrar som är godkända att skicka e-post i deras namn (domän). Sedan 2003 är SPF den mest implementerade metoden för e-postautentisering världen över. Sender ID är en variant av SPF utvecklat av Microsoft och används ibland annat Hotmail, MSN och Live.

Hur fungerar SPF och Sender ID?
Både SPF och Sender ID använder DNS för att tillhandahålla information om vilka mailservrar som är godkända att skicka e-post via en domän. Ägaren till domänen lägger till ett TXT record i DNS-zonen som identifierar autoriserade mailservrar. När mottagande mailserver tar emot ett e-postmeddelande samlar den in information kopplad till domänen som skickat meddelandet. Om den mailserver som skickade e-postmeddelandet finns med i listan av autentiserade servrar behandlas e-postmeddelandet som legitimt. Men om skickande mailservern inte finns med i listan av autentiserade servrar behandlas e-postmeddelandet som misstänkt och har större risk att hamna i tex. spamfilter.

 

Vad är DKIM?
DKIM är en standard från Yahoo! som syftar till att bekämpa spam och skräppost. Genom att erbjuda avsändaren ett sätt att digitalt signera e-postmeddelanden verifieras deras legitimitet.

Hur fungerar DKIM?
DKIM lägger till ett värde i e-postmeddelandets header som innehåller en digital signatur. Mottagande mailservrar använder domänen från avsändaren och information från e-postmeddelandets header för att göra ett DNS uppslag. Om din domän är rätt inställd kommer det finnas ett DNS record innehållandes en publik nyckel. Mottagande mailserver matchar din publika nyckel mot den nyckel som skickades med i e-postmeddelandet. Om dessa två matchar varandra är det bevisat att du är den riktiga avsändaren.

Kontakta support@paloma.se vid frågor.