SPF och DKIM

Inställningar för ökad leveransbarhet

SPF, DKIM och BOUNCE-DOMÄN, varför är det viktigt?

SPF, DKIM och BOUNCE-DOMÄN är metoder som har tagits fram för att förhindra att illegitima servrar ska kunna skicka e-post som ser ut att komma från ett visst företag. Genom att aktivera SPF och DKIM bekräftar du att det är i sin ordning att utskick där ni står som avsändare skickas ut via Palomas system. Det är ett sätt att stoppa spammare från att missbruka ditt domännamn, och förhindra att dina mejl klassas som skräppost. Det är alltså en viktig åtgärd för leveransbarheten. BOUNCE-DOMÄN tar detta till ytterligare en nivå då mottagaradressen för studsar och avsändaradressens domäner kommer matcha varandra vilket gör avsändaren betrodd.

Vad gör dessa inställningar?

SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (Domain Keys ldentified Mail) är olika metoder som används för att
autentisera avsändarservrar. Kort förklarat så bekräftar inställningarna att det är i sin ordning att utskick med er
avsändardomän skickas ut via Palomas system. Görs inte inställningarna kan ni inte göra utskick där det ser ut som
att mejlet är skickat från er organisation med era mejladresser som avsändare.

DKIM kan ställas in med olika säkerhetsnivå. Den gamla standarden är att signera med en 1024-bitarsnyckel, men
har ert system stöd för 2048-bitarsnyckel rekommenderar vi att ni använder det. Signering med 2048-bitarsnyckel
ger den högsta krypteringsnivån för domäner och därmed ännu starkare skydd mot förfalskning.

Med en egen bounce-domän (mottagaradress för studsar) kommer mejlens avsändaradress och adressen dit
studsrapporter skickas att matcha eftersom båda adresserna tillhör er domän. Vissa mottagande servrar kan vara
inställda så att denna matchning krävs för att avsändaradressen ska anses betrodd. Utan egen bounce-domän
kommer Palomas domän att stå som mottagare för studsrapporter – då saknas denna matchning och risken ökar att
mejlen hamnar i skräpposten hos vissa mottagare.

Vad behöver du göra?

Nedanstående tillägg behöver göras i DNS-inställningarna på din avsändardomän. Har du själv inte åtkomst till
DNS-inställningarna kan du skicka denna guide till den som administrerar er domän (t ex IT-avdelningen eller ert
webbhotell) så kan de hjälpa till. Viktigt är att den som gör inställningarna följer instruktionerna noggrant.

Inställningar för ökad leveransbarhet

Det är viktigt att alla mellanslag, punkter och övriga tecken är exakt som i nedanstående
information. Använd “kopiera” och “klistra in” för ett korrekt resultat och byt ut “mindomän.se”
mot er egen avsändardomän på alla ställen om det ska vara med. Utelämna alltid “www”.

Om inställningarna görs för en subdomän läggs det avslutande “.mindomän.se” till automatiskt och ska då utelämnas.
Detta gäller alla inställningar för Domän.

SPF för avsändardomän

Om det redan finns TXT-record ska detta kompletteras med uppgifterna nedan. Dubbla värden är inte OK.

Domän: mindoman.se
Typ: TXT
Data: v=spf1 include:all._spf.plma.se ~all

DKIM för avsändardomän

Om ni har stöd för sel2048-nyckel använd det istället.

Domän: sel1024._domainkey.mindomän.se   eller   sel2048._domainkey.mindomän.se
Typ: CNAME
Data: dkim.plma.se   eller   dkim2048.plma.se

Bounce-domän

Sätts upp som en subdomän som pekar mot Paloma.

Domän: bounce.mindomän.se
Typ: CNAME
TTL: 600
Data: plma.se

DKIM för bounce-domän

Om ni har stöd för sel2048-nyckel använd det istället.

Domän: sel1024._domainkey.bounce.mindomän.se   eller
sel2048._domainkey.bounce.mindomän.se
Typ: CNAME
Data: dkim.plma.se   eller   dkim2048.plma.se

Kontrollera och återkoppla!

När inställningarna är gjorda så behöver du kontrollera att det blev rätt. Hos vissa leverantörer kan det ta upp
till 24 timmar för inställningarna att träda i kraft. För att se om inställningar är korrekta, använd nedanstående
verktyg.

SPF & DKIM kollas via https://public.paloma.se/SpfDkim/Check
Bouncedomän kollas via https://mxtoolbox.com/DnsLookup.aspx

När allt ser korrekt ut behöver du meddela oss att inställningarna är klara så att vi kan färdigställa allting på vår
sida. Ta kontakt med vårt kundteam på 0225-410 22 eller support@paloma.se så hjälper vi dig.