2019
2018
2017
2016
2015
2014
18 dec 2014

I denna artikel vill vi förklara dels hur man gör för att få undersökningsdeltagarna att överhuvudtaget vilja påbörja enkäten och dels hur man får dem att fullfölja den ända till slutet.

Tidsaspekten är något som nästan alla undersökningsdeltagare vill få reda på först. Du måste därför informera deltagarna om hur lång tid som undersökningen kan tänkas ta till förfogande. Du kan till exempel skriva ”undersökningen tar max 10 minuter att genomföra”. Då vet respondenten hur mycket tid den behöver lägga ned. Var ärlig med tidsåtgången – om det drar ut på tiden så kan den svarande avsluta sin undersökning av ren illvilja.

Var noga med att börja med några enkla och lättbesvarade frågor som väcker intresset utan att vara generande eller närgångna. Om frågorna känns tråkiga tråkigt eller rent av förödmjukande så kommer många att strunta i att besvara frågorna redan från början.

Ofta kollar man in de första frågorna för att avgöra om det överhuvudtaget är någon mening att genomföra enkäten. Försök därför att lägga in intressanta frågor först för att få dem att gå vidare.

Använd ett enkelt språk med rak ordföljd och utan bisatser. Frågan ska både snabbt kunna läsas och snabbt kunna förstås. Använd inga krångliga eller byråkratiska ord. Om man inte förstår frågan så kan man känna sig både dum och uttråkad. Och det vill ju ingen göra! Med ett enklare språk undviker du också missuppfattningar som kan ge ett missvisande resultat.

Använd gärna typografiska hjälpmedel för att lyfta fram viktiga ord, som fetstil, kursiv stil eller understrykning. Men missbruka inte detta då det kan ge ett rörigt intryck.

Lämna ett svarsutrymme som motsvarar frågan. Om du vill få ett så målande svar som möjligt så ska du lämna tillräckligt utrymme för att skriva detta. Du kan få mycket värdefull ”bonusinformation” om du lämnar ett stort svarsfält. Men om du inte behöver ett mångordigt svar bör du hålla svarsfältet litet – då tar det bara onödig extratid.

Placera de frågor som du tycker är viktigast att få svar på i den första halvan av undersökningen. Många respondenter kan bli avbrutna av något (ett telefonsamtal eller toalettbesök) och kanske lämnar den halvgjord. Men då har du i alla fall fått svar på de viktigaste frågorna.

Håll intresset brinnande! Vi vill ju helst att de ska genomföra hela undersökningen. Ett sätt att göra detta är att variera frågornas art för att frågorna inte ska upplevas enformiga. Men man måste samtidigt akta sig för att undersökningen inte känns för spretig. Här krävs en viss balansgång och fingertoppskänsla.

Försök att komma på vitiga incitament för att respondenten ska fullfölja sin enkät. Har du något att erbjuda dem som genomför hela enkäten? En skraplott brukar fungera alldeles utmärkt som motivationshöjare. Men om budgeten inte tillåter detta så kan du erbjuda den svarande att få ta del av rapporten i efterhand (under förutsättning att den kan tänkas vara intresserad av resultatet).

Sist men inte minst – testa din undersökning på någon och några personer, helst inom den målgrupp som du riktar dig till. Du bör gärna sitta med när de genomför enkäten för att på så sätt snappa upp svårigheterna direkt. Be gärna försökspersonen att berätta när de får problem. Frågorna som ställs brukar indikera vilken typ av problem det kan vara. Notera dem när de uppstår och åtgärda dem. Gör sedan om testet tills det inte verkar finnas några problem kvar.

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt