Marketing automation – system för automatiserade flöden

Framöver kan du implementera marketing automation i ett system som är integrerat med de andra verktygen på Palomas plattform. Du kommer på ett enkelt och intuitivt sätt kunna sätta upp automatiserade flöden för marknadsföring och kundkommunikation. Möt potentiella och blivande kunder med relevant innehåll och ledsaga kundresan på ett smidigt och inkännande sätt. Se vår guide: Vad är marketing automation? 

Läs även vår pdf om hur vår lösning för Marketing Automation kommer att fungera.

Att sätta upp automatiserade flöden

Vi går här kort igenom hur du kan sätta upp flöden/kundresor i Paloma, med tre exempel. Du skapar scheman för individbaserade och händelsestyrda flöden i Palomas flödeseditor, genom att dra och släppa olika flödespunkter och linjer. I inställningspanelen intill justerar du inställningarna för de olika flödespunkterna.

Flödespunkter

Händelse

Ett flödesschema börjar med en trigger, som kan utgöras av en aktivitet eller händelse.
Exempelvis en registrering, en slutförd undersökning, att en mottagare öppnar ett mejl
eller klickar på en länk.

Villkor

Ett eller flera villkor kan läggas in i flödesschemat för att filtrera eller förgrena ett flöde.
Om/hur mottagaren av ett utskick agerar kan vara ett villkor.

Åtgärd

Åtgärder i flödesschemat kan förutom utskick via e-post eller sms bland annat vara att
registrera eller avregistrera mottagare i listor.

Schemaläggning

När en kalenderhändelse ska trigga ett flöde använder du dig av schemaläggning. Till
exempel om något ska skickas ut ett specifikt datum, eller varje onsdag.

Tidsfördröjning

Timer kan läggas till som en tidsstyrning av åtgärder kopplat till en händelse.
Timern kan användas för att fördröja ett flöde, exempelvis vänta två dagar
efter en händelse innan åtgärden utförs.

 

Exempel på flöde för nyhetsbrev

Nyhetsbrev är en mycket kostnadseffektiv kanal med hög ROI. Utnyttja potentialen genom relevant riktat innehåll och individanpassning utifrån mottagarens beteende.

Automatiskt flöde för nyhetsbrev

1. Förbered

 Välkomstmejl för studerande

 Välkomstmejl generellt

 Påminnelsemejl för studerande

 Påminnelsemejl generellt

 Kontaktlista "Intresserade studenter"

 

2. Sätt upp

 Händelse: Kontakt registrerad

 Villkor: Kontakten har angett att hen är studerande

 Åtgärd: Skicka välkomstmejl för studerande

 Villkorad händelse: Klick i mejl inom 7 dagar

 Åtgärd om ja: Lägg till i kontaktlista "Intresserade studenter"

 Åtgärd om nej: Skicka påminnelsemejl för studenter på dag 7.

 Villkor: Kontakten har angett att hen inte är studerande

 Åtgärd: Skicka välkomstmejl generellt

 Villkorad händelse: Klick i mejl inom 7 dagar

 Åtgärd om ja: Ingen

 Åtgärd om nej: Skicka påminnelsemejl generellt på dag 7.

 

3. Aktivera

 Aktivera flödet

Du har full översikt och kan bevaka processen i systemet.

 

Exempel på flöde för event

Kommunikationen inför, under och efter ett event är en del av deltagarupplevelsen. Fundera på vilken information besökarna skulle vilja ha, och vilka hjälp de skulle uppskatta. Här har du också en chans att sälja fler biljetter genom att låta deltagarna sprida eventet.

 Automatiskt flöde för event

1. Förbered

 Interaktivt välkomstmejl* med info & teasers inför ledarskapsutbildning. (Anslutningslänk om evenemanget äger rum online).

 Uppföljningsmejl med rabatt på bokning av nästa utbildning

*Lägg till klickbara länkar, video-snuttar och rörlig grafik. Gör breven interaktiva för större potential att fånga uppmärksamhet, väcka uppskattning och engagemang. Uppmuntra till delning i sociala medier

 

2. Sätt upp

 Händelse: Registrerad anmälan

 Åtgärd: Skicka välkomstmejl

 Timer: Vänta 5 dagar

 Åtgärd: Skicka uppföljningsmejl

 

3. Aktivera

 Aktivera flödet

Du har full översikt och kan bevaka processen i systemet.

 

Exempel på flöde för kundundersökning

En kundundersökning kan användas som uppföljning efter exempelvis ett event. Förutom att det ger värdefull feedback är det också ett sätt att visa engagemang för kundupplevelsen. Kundvård helt enkelt.

Automatiskt flöde kundundersökning

1. Förbered

 Undersökning "Utvärdering vårlöpet"

 Mejl med länk till undersökningen

 Påminnelsemejl med länk till undersökningen

 Tack för ditt svar-mejl

 

2.Sätt upp

 Händelse: Event avslutat

 Timer: Vänta 2 dagar

 Åtgärd: Skicka undersökning (mejl med

länk till undersökning)

 Villkorad händelse: Svar inom 6 dagar

 Åtgärd om ja: Skicka tack för ditt svar-mejl

 Åtgärd om nej: Skicka undersökning

(påminnelsemejl med länk till undersökning)

 Händelse: Svar inkommet

 Åtgärd: Skicka tack för ditt svar-mejl

 

3. Aktivera

 Aktivera flödet

Du har full översikt och kan bevaka processen i systemet.

Verktyget för Marketing Automation på Palomas plattform är under utveckling. Håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev, om du inte redan är prenumerant kan du registrera dig nedan.

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER

Enkelt verktyg för att skicka nyhetsbrev & e-postmarknadsföring

Nyhetsbrev verktyg

Det är enkelt att använda verktyget Paloma för att skapa snyggt designade nyhetsbrev. Till din tjänst har du dessutom smarta funktioner som gör att du kan ta din e-postmarknadsföring till nya nivåer.

Nyhetsbrev är en perfekt kanal för att skapa och bibehålla starka kundrelationer. I och med att både dagens och framtidens kunder lever sina liv online är e-postmarknadsföring och e-post både en grundförutsättning och en fantastisk möjlighet för ditt företag att lyckas i er kommunikation. E-postmarknadsföring har i många olika undersökningar visat sig ha bäst ROI (Return On Investment) av alla kanaler, inklusive olika sociala medier.

Det behöver inte vara krångligt att använda ett verktyg för e-post. Vi har jobbat hårt med användbarhet och gränssnitt för att Paloma nyhetsbrevsverktyg ska vara så intuitivt och enkelt att förstå och använda som möjligt.

Du kan skapa väldigt snygga nyhetsbrev på ett enkelt sätt med vår drag-and drop-editor. Det finns mängder av automatiserade funktioner som spar tid och frustration när du arbetar med att skapa och skicka ditt nyhetsbrev.

Vill du bjuda in till ett event eller kundevenemang finns Magnet som är vårt verktyg för gästanmälningar och biljettförsäljning. Du kan också fånga in feedback direkt i mejlutskicket via snabbenkät.

Är ni flera avdelningar som arbetar med nyhetsbrevet så kan ni använda vår funktion för redaktörskonton och styra vad underredaktören ska kunna ändra i brevet och vilken information de ska få tillgång till. RSS-flöde är en annan tidsbesparande funktion för ditt nyhetsbrev. Låt innehåll och texter flöda in automatiskt från en annan källa så slipper du dubbelarbete!


Epost marknadsföring

Gratis mallar till nyhetsbrev & gott om tips

Genom att använda en mall för ditt nyhetsbrev så kan du hålla kommunikationen konsekvent och genomtänkt . Det underlättar också det kontinuerliga arbetet med ditt nyhetsbrev då du snabbt kommer igång istället för att skapa nya mallar för varje utskick. Till ditt förfogande har du gäng färdiga snygga nyhetsbrevmallar som du kan börja använda direkt. Du har tillgång till ett arkiv både för dina mallar och dina filer, som bilder, dokument och pdf:er.

På vår sajt, i bloggen och via vårt nyhetsbrev finner du gott om tips kring digitala nyhetsbrev och e-postmarknadsföring.

Skicka nyhetsbrev

Skapa & skicka nyhetsbrev snabbt & enkelt

Vårt enkla nyhetsbrevverktyg Paloma hjälper dig att skapa proffsiga, kreativa och intressanta nyhetsbrev i html.

 

✔️ Designa, skicka och följ upp med statistik

✔️ Filtrera, segmentera och rikta innehåll, skicka dina nyhetsbrev till rätt målgrupp

✔️ Hämta innehåll från annan källa automatiskt via RSS, slipp dubbelarbete och automatisera

✔️ Tillämpa marketing automation med triggermejl och automatiska utskick.

 

✔️ Smidig och effektiv drag-and-drop-editor

✔️ Enkel administrering av dina kontakter

✔️ Smart uppföljning

✔️ Stöd för flera redaktörer och/eller konton.

 Skapa nyhetsbrev

Ett uppskattat verktyg för marknadsföring via nyhetsbrev & e-post

Om du vill utveckla företagets marknadsföring via nyhetsbrev och e-post är Paloma perfekt för dig. Du får tillgång till vårt hjälpcenter där du kan hitta allt om verktyget, och fri support.

9 av 10 av våra kunder rekommenderar oss och vi har 97 % supportnöjdhet.
100 % av våra anställda rekommenderar Paloma som arbetsplats. Mer från våra kunder.