Nyhetsbrev en perfekt plattform att nå ut till många

Amelie Jensen var marknadsassistent på Hemmabutikernas huvudkontor fram till årsskiftet och har arbetat med Palomas nyhetsverktyg under 2011.

 

– Jag byggde nyhetsbrevet med Palomas lättmanövrerade verktyg för cirka ett år sedan. Vi har använt det i våra kampanjer, stora event och aktuella tävlingar. Innehållet baseras i mångt och mycket på vår kundtidnings innehåll, säger Amelie Jensen.

 

Adresserna har Hemmabutikerna samlat in genom att låta besökare på hemsidan registrera sig. Men också genom sponsorskap i Tjejmilen, där deltagarna fick frågan om de ville registrera sig som prenumeranter.

 

– Vi har haft mycket bra besökarantal på vårt nyhetsbrev. Det som framförallt har visat sig är att deltagandet på vår Facebooksida har ökat markant då nyhetsbreven kommer ut. Våra tävlingar har också dragit många besökare till vår hemsida.

 

Amelie tror att det är viktigt att tänka igenom innehållet ordentligt när man skickar direkt till kunder. Bland annat är det viktigt att inte vara alltför pratig, man ska tänka på att använda bilder framför text. Budskapet ska vara direkt och tydligt.

 

– Nyhetsbrev är en otroligt bra plattform när man vill nå ut till många samtidigt. Men det gäller att budskapet sticker ut och att man är konkret i sin kommunikation. Man ska inte förvänta sig att prenumeranterna läser om du inte anstränger dig. Du har några sekunder på dig att fånga intresset hos mejl-läsarna, säger Amelie Jensen.

 

Amelie är också nöjd med användarvänligheten när man ska skapa nyhetsbrevet. Det är smidigt och intuitivt att layouta själv.

 

– Om man inte är van vid att göra nyhetsbrev är Paloma ett jättebra verktyg. Sedan ger Palomagänget mycket bra support när man kör fast.


"Det gäller att budskapet sticker ut och att man är konkret i sin kommunikation. Man ska inte förvänta sig att prenumeranterna läser om du inte anstränger dig."


Amelie Jensen,

Marknadsassistent