Kurios är en pusselbit i Tools förbättringsarbete

Tools är ett av Nordens största företag inom försäljning av bland annat verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter. Företaget använder Palomas enkätverktyg Kurios för att göra personalundersökningar.

 

– Kurios är ett smidigt och användarvänligt enkätverktyg som är lätt att lära sig, säger Torsten Örtengren som är art director på Tools marknadsavdelning.

 

Tools ser enkätundersökningar som ett effektivt sätt att fånga upp och utvärdera hur personalen uppfattar händelser inom företaget.

 

– När vi genomför event eller konferenser så vill vi gärna ta reda på vad personalen ansåg fungerade bra eller dåligt för att på så sätt hitta vägar att vidareutveckla oss, säger Torsten Örtengren.

 

Enkäten kan också gälla hur personalen upplever ärendehanteringssystemet eller marknadsavdelningens tjänster. Personalutvärderinegn är användbart i utvecklingen av företagets verksamhet och enkätverktyget Kurios blir en pusselbit på resan mot ständiga förbättringar.

 

–  Enkätverktyget har fungerat mycket bra då det är så anpassat till användarperspektivet. Det är pålitligt och det är lätt att skapa enkäter och få ut resultatet på ett tydligt sätt. Dessutom vill jag ge en eloge till den personliga supporten som jag tycker fungerar jättebra, säger Torsten Örtengren.

 

FAKTA TOOLS:
Ägare: B&B TOOLS–koncernen
Totalt antal anställda: ca 1 000
Total försäljning: ca 2,5 MdKr

 

På 70-talet börsintroducerades bolaget och 30 år senare valde man att renodla och dela upp verksamheten i tre bolag. TOOLS-kedjan föds genom förvärv av starka lokala järnhandlare runt om i landet och under några år byggs Nordens största leverantör av produkter och tjänster till industriarbetare och hantverkare upp. Idag har TOOLS över 200 butiker i Sverige, Norge och Finland.


"Kurios är pålitligt. Det är lätt att skapa enkäter och få ut resultatet på ett tydligt sätt."


Torsten Örtengren,

Art Director

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER