Midnattsloppets nyhetsbrev

Med ett så stort antal tävlande krävs ett effektivt och lättanvänt verktyg för att kommunicera med alla deltagare. Midnattsloppet har i sju års tid använt sig av Postman för nyhetsbrev och ser det numera som en oumbärlig del i sin kommunikation.

– Tack vare vår stora databas med e-postadresser har vi förstått att vi sitter på en kommersiell guldgruva. Många företag tigger om att få vara med och annonsera i våra utskick. Men vi är väldigt försiktiga med att använda vår kommunikationskanal till detta, säger Göran Qvarfordt, vd för Midnattsloppet.

Midnattsloppet ser istället sina nyhetsbrevsutskick som en fantastisk möjlighet att dels rekrytera nya medlemmar inför kommande lopp och dels informera om tävlingen för dem som redan har anmält sig.

”Outstanding ur kostnadssynpunkt”

– Vi har tidigare parallellt använt oss av traditionella utskick per post, men i år blir det förmodligen sista gången vi gör det. Vi ser så många fördelar med e-postutskicken att tryckta utskick blir meningslösa. Dessutom är det helt outstanding ur kostnadssynpunkt, säger Göran Qvarfordt.

Dessutom menar han att vanliga postutskick i värsta fall kan ge ordentlig bad-will. När väl inbjudningarna går ut så kan det hända att loppen blir fullbokade redan när de kommer i brevlådan. Det kan leda till besvikelse hos dem som vill anmäla sig.

– Det finns en direkthet och en interaktivitet med nyhetsbreven som man inte får med traditionella utskick. Via Palomas verktyg för statistik och undersökningar har vi också goda möjligheter att kolla vilket genomslag informationen får, säger Göran Qvarfordt.

Använder kommersiella möjligheter med försiktighet

Midnattsloppet får många förfrågningar från företag som vill vara med och utnyttja den distributionskanal som nyhetsbrevsutskicken erbjuder. Men det måste i så fall vara något som ska ge deltagarna något mervärde.

– Vi vill att våra deltagare ska känna att innehållet i utskicket är något som berikar dem och som starkt förknippas med loppet. Om till exempel en skotillverkare ska annonsera så vill vi att de ska kunna erbjuda rejäl rabatt till våra deltagare, säger Göran Qvarfordt.

Dessutom anser han att det är viktigt att man tänker på hur mycket brev man kan skicka så att inte läsarna tröttnar.

– De får inte uppleva att de blir spammade. I rekryteringsfasen skickar vi maximalt ut ett brev i månaden. Men när de sedan har anmält sig så kommunicerar vi mer frekvent. Det kan handla om viktiga förändringar i loppet eller om det är något som deltagarna behöver veta. I slutfasen skickar vi maximalt två brev per vecka, säger Göran Qvarfordt.

Eftersom Midnattsloppet hanterar verktyget själva är användarvänligheten viktigt och det är något som Göran tycker är en stor fördel med Postman.

– Vi är jättenöja med den möjligheten vi har med direktkommunikation. Den kommer bara att bli nödvändigare ju mer uppkopplade människor blir. Det gäller bara att bryta igenom bruset och det gör man genom ett väl genomtänkt budskap. I år siktar vi på 53 000 anmälda och Postman är ett av hjälpmedlen för att nå dit, säger Göran Qvarfordt.


"Vi har tidigare parallellt använt oss av traditionella utskick per post, men i år blir det förmodligen sista gången vi gör det. Vi ser så många fördelar med e-postutskicken att tryckta utskick blir meningslösa."


Göran Qvarfordt,

VD

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER