”Nyhetsbrev - en klockren kanal för Electra”

Med så många butiker hade Electra Sweden ett stort behov av ett enkelt och smidigt kommunikationsverktyg för att få ut produktnyheter och andra viktiga händelser till entreprenörerna.

Electra Sweden valde Postman och använder det i dag främst på två sätt. Dels genom ett regelbundet kampanjutskick till butiksägarna, dels genom ett nyhetsbrev som tar upp viktiga övergripande händelser inom koncernen.

 – Kampanjutskicket med våra erbjudanden går ut varje vecka till butikerna. Det skickas ut till samtliga och det är klockrent för oss på många sätt, säger Christoffer Tholsson som är ansvarig för Electra Swedens digitala marknadsföring.

Snabb information och direkt återkoppling

Fördelarna med e-postutskicken via Paloma är många. Dels får Electra Sweden snabbt ut viktig information, dels får företaget bättre kontroll över butikerna.

– Det hjälper oss att uppdatera informationen om de många butikerna i landet. Vi kan lätt följa statistiken om hur de läser brevet och vi kan följa hur försäljningen påverkas efter utskicket. Denna direktkontakt har vi stor nytta av, säger Christoffer Tholsson.

Det andra utskicket är ett nyhetsbrev som Electra Sweden skickar ut i olika editioner beroende på vilken kedja det går till.

– I nyhetsbrevet meddelar vi våra återförsäljare om viktiga nyheter och händelser i branschen. Det kan handla om produktnyheter, men också övergripande händelser som påverkar branschen som helhet. Vi tycker att det fungerar så bra att vi nu börjar gå ut med nyhetsbrev även till slutkonsumenterna. Vi tror att det kommer att ge oss ett stort mervärde, säger Christoffer Tholsson.

Valde Postman tack vare enkelheten och enkäter

När Electra Sweden valde att börja med nyhetsbrevsutskick var de noga med att välja ett lättarbetat verktyg. 

– Vi jämförde olika verktyg. Postman var det lättaste att arbeta med som nybörjare. Dessutom kunde de även erbjuda ett enkätverktyg, Kurios, som man skickar ut till prenumeranterna för att göra enkäter, säger Christoffer Tholsson.

Enkätverktyget har hjälpt Electra Sweden att fånga upp signaler och önskemål från handlarna. Nu står Electra Sweden i begrepp att låta butikerna själva hantera varsitt Postman-konto ut till slutkunderna. Det handlar om ett så kallat ”redaktörskonto”. Där har kunden ett huvudkonto och flera underkonton med mallar som delvis är låsta så att kunden kan bibehålla den grafiska profilen. I det här fallet är det butikerna som ska få tillgång till underkontona.

– Det är på planeringsstadiet, men vi ser många fördelar med att låta butikerna få hantera sina egna Postman-konton som håller samma grafiska profil som kedjan i helhet, avslutar Christoffer Tholsson.


"Vi jämförde olika verktyg och Postman var det lättaste att arbeta med som nybörjare. Dessutom kunde de erbjuda ett enkätverktyg, Kurios, som man skickar ut till prenumeranterna för att göra enkäter."


Christoffer Tholsson,

Marknadsansvarig

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER