"Nyhetsbrev - en viktig del av vårt varumärkesbyggande"

Med sina 6 400 anställda och sin geografiska spridning är Coor beroende av att snabbt, effektivt och kostnadseffektivt kunna kommunicera med sina kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter.

– Nyhetsbrev är en av våra viktigaste externa kommunikationskanaler. Vi har en hög ambitionsnivå i vårt nyhetsbrev och vi märker att det lönar sig. Vi ser i statistikrapporterna att öppningsfrekvensen på breven är hög och vi får mycket positiv feed-back, säger Coors kommunikationschef Åsvor Brynnel.

 Åsvor Brynnel ser digitala nyhetsbrev som ett effektivt och lätthanterligt verktyg för extern kommunikation. Det är framför allt den snabba och kostnadseffektiva distributionen som ger enorma fördelar gentemot tryckta medier.

 – De digitala nyhetsbrevens snabbhet är en stor fördel. Det är en kort produktionstid och ett miljövänligt alternativ till trycksaker. Dels är det ingen pappersåtgång, dels är det mindre transporter. Detta ligger i linje med Coors ambition att vara ett klimatsmart företag, säger Åsvor Brynnel.

Nyhetsbrevet, som heter Nova, innehåller artiklar om aktuella branschfenomen, nyheter och information från bolaget. Nova riktar sig i första hand till uppköpare av de servicetjänster som Coor levererar.

Via statistikfunktionen ser man omedelbart vilka ämnen som kunderna intresserar sig av. Därmed kan man successivt vässa budskapet och stärka relationerna gentemot målgruppen. 

– Nova är en viktig del av vårt varumärkesbyggande. Vi bjuder våra läsare på branschnyheter som vi vet att de är intresserade av. Vi passar också på att marknadsföra våra kompetenser och våra nya erbjudanden. Vi bygger successivt upp ett förtroende hos våra kunder och samarbetspartners, säger Åsvor Brynnel.

I Palomas leverans till Coor ingår det mesta ur Palomas palett. Coor köper kringtjänster som layout, montering, distribution och statistikrapportering. 

– Vi har använt oss av Palomas nyhetsbrevsverktyg i snart 10 år och är mycket nöjda. Palomas kompetenta medarbetare hjälper oss på bästa sätt när vi behöver det. Det är en pålitlig samarbetspartner som vi har stort förtroende för, säger Åsvor Brynnell.


"Vi har använt oss av Palomas nyhetsbrevsverktyg i snart 10 år och är mycket nöjda. Palomas kompetenta medarbetare hjälper oss på bästa sätt när vi behöver det. Det är en pålitlig samarbetspartner som vi har stort förtroende för."


Åsvor Brynnel,

Kommunikationschef

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER