”Nyhetsbrev är ett klockren kanal för Electra”

Med så många butiker behövde Electra Sweden ett snabbt, enkelt och smidigt kommunikationsverktyg för att få ut produktnyheter och andra viktiga händelser till entreprenörerna.

 

Electra Sweden använder Paostman framförallt på två sätt. Dels ett regelbundet kampanjutskick till butiksägarna och dels ett nyhetsbrev om viktiga övergripande händelser inom koncernen.

 

– Kampanjutskicket går ut varje vecka till butikerna om vad vi har för bra erbjudanden. Det skickas ut till samtliga och det är klockrent för oss på många sätt, säger Christoffer Tholsson som är ansvarig för Electra Swedens digitala marknadsföring.

Snabb information och direkt återkoppling

Fördelarna med e-postutskicken via Paloma har många fördelar för Electra Sweden. Dels får företaget snabbt ut viktig information och dels får man bättre kontroll över butikerna.

 

– Det hjälper oss att uppdatera informationen om de många butikerna i landet. Vi kan lätt följa statistiken om hur de läser brevet och vi kan följa hur försäljningen påverkas efter utskicket. Det blir en direktkontakt med dem som vi har stor nytta av, säger Christoffer Tholsson.

 

Det andra utskicket är ett nyhetsbrev som Electra Sweden skickar ut i olika editioner beroende på vilken kedja som det går till.

 

– I nyhetsbrevet meddelar vi våra återförsäljare om viktiga nyheter och händelser i branschen. Det kan handla om produktnyheter, men också övergripande händelser som påverkar branschen som helhet. Vi tycker att det fungerar så bra att vi nu börjar gå ut med nyhetsbrev även till slutkonsumenterna. Vi tror att det kommer att ge oss mycket mervärde, säger Christoffer Tholsson.

Valde Postman tack vare den enkelheten och möjligheter till enkäter

När Electra Sweden valde att börja med nyhetsbrevsutskick var man noga med att välja ett lättarbetat verktyg.

 

– Vi jämförde olika verktyg och Postman var det lättaste att arbeta med som nybörjare. Dessutom kunde de även erbjuda ett enkätverktyg, Kurios, som man skickar ut till prenumeranterna för att göra enkäter, säger Christoffer Tholsson.

 

Enkätverktyget, Kurios, har hjälpt dem att fånga upp signaler och önskemål från handlarna. Nu står Electra Sweden i begrepp att låta butikerna själva hantera varsitt Postmankonto ut till slutkunderna. Det handlar om ett så kallat ”redaktörskonto”. Där har man ett huvudkonto och flera underkonton med mallar som delvis är låsta så att man kan bibehålla den grafiska profilen. I det här fallet är det butikerna som ska få tillgång till underkontona.

 

– Det är på planeringsstadiet, men vi ser många fördelar med att låta butikerna få hantera sina egna Postmankonton som håller samma grafiska profil som kedjan i helhet, säger Christoffer Tholsson.


"Vi jämförde olika verktyg och Postman var det lättaste att arbeta med som nybörjare. Dessutom kunde de erbjuda ett enkätverktyg, Kurios, som man skickar ut till prenumeranterna för att göra enkäter."


Christoffer Tholsson,

Marknadsansvarig

Eller vill du ha en personlig demo av Postman?

Skapa ett demokonto så kontaktar vi dig för en personlig genomgång av verktyget. Skapa ett demokonto här!