Konkreta tips från Paloma om GDPR

Få inte panik av GDPR. Du kan lugnt fortsätta att kommunicera med dina kunder och lagra personuppgifter om du följer våra enkla tips. 

 

- Tänk på att du inte äger dina kunders uppgifter. Du lånar dem.

- Rensa alla gamla uppgifter du inte använder redan nu.

- Skapa samtyckesrutiner, d.v.s. att du konverterar dina äldre listor under en pågående process, så du får samtycke från alla och att du får med samtycke till alla nya upgifter du tar in. 

- Samtycke gäller bara för det aktuella område du fått samtycke till.

- Upprätta ett dokument om var och hur du lagrar uppgifter.

- Köp inte eller byt adresser med partners. Förbjudet sedan länge hos oss.

- Har du utländska leverantörer och dina kunders uppgifter lagras i tredjeland. Se till att din leverantör har ett Private Shield-avtal. Annars byt omgående.

- Dina kunder har rätt att få ut alla sina uppgifter ni har om hen samt har rätten att bli helt glömd, dvs raderad.

- Se samtycke som något positivt, det fördjupar din relation, personen samtycker till kommunikation med er.

- Läs på om berättigande intresse! 

Och på slutet, det viktigaste för dig som arbetar med nyhetsbrev om "Berättigande intresse". Juristen skriver:

"Som ovan nämnt finns det (främst inom B2B-relationer) möjlighet att använda den rättsliga grunden ”berättigat intresse” vid e-postmarknadsföring. Datainspektionen har tidigare godkänt branchorganisationen SWEDMA:s riktlinjer i frågan om vad som utgör ett berättigat intresse (riktlinjerna kan dock komma att uppdateras efter införandet av GDPR). I riktlinjerna förbjuds som huvudregel insamling av e-postadresser i B2C-relatationer utan samtycke. Undantag görs för så kallade ”soft opt ins” där insamling och utskick under vissa villkor får ske i samband med en diskussion om försäljning. I B2B-relationer är bedömningen betydligt friare. Som huvudregel är det berättigat att samla in och skicka marknadsföring via e-post i syfte att nå personer i sin yrkesroll. Det finns dock begränsningar rörande bland annat enskilda firmor som är viktiga att känna till."

Här kan du läsa mer om Swedmas etiska regler.

(Swedma = Bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring.)

Om du är orolig över hur GDPR kommer att påverka ditt företag, minns att sunt förnuft och ”ordning och reda” hjälper dig långt på vägen. Läs gärna artiklarna nedan och observera att Swedmas regler och riktlinjer gäller tillsvidare. Dessutom jobbar vi på Paloma för fullt med den utveckling och förändring som krävs och som kommer att underlätta för dig som är kund hos oss. Vi lanserar en "samtyckesfunktion" innan mars är slut.