Levererade meddelanden

Till att börja med vill du självklart veta hur många av dina meddelanden som kom fram. Att skicka ut viktiga meddelanden som aldrig når mottagaren är förödande för kostnadseffektiviteten. Se till att du håller ett öga på leveransbarheten och andelen studsar och andelen öppnade brev. Se till att du reflekterar över brevens innehåll i relation till dessa siffror för att notera vad som går hem hos dina mottagare och inte. Det är inte orimligt att ha som mål att 30-40% ska öppnas, och att försöka hålla studsarna under 5%.

 

Prova vårt verktyg för nyhetsbrev. 300 utskick/månad kostnadsfritt

Prenumerantutveckling

Hur många aktiva prenumeranter har du? I Postman hittar du den här siffran direkt i verktyget. Den här är något som kan vara bra att mäta på månadsbasis för att se att ni ökar i stadig takt. En rimlig förhoppning är ju att effekten av nyhetsbreven kommer att öka i samma takt som antalet ökningar på prenumerationer, och med ett bra arbete så är det också möjligt. Men även om utvecklingskurvan kanske inte är helt jämn mellan dessa två parametrar i förhållande till varandra, så är det åtminstone konstaterad fakta att fler prenumeranter kommer att ge fler konverteringar.

Aktiviteten hos prenumeranterna

Självklart vill du i första hand att dina prenumeranter ska visa aktivitet och respons på dina utskick. Enklast är att mäta detta i antal klick. Det här är en siffra som visar hur väl du har lyckats matcha ditt innehåll mot målgruppen, och det är absolut en siffra du vill följa upp löpande för att se att utvecklingen av innehållet går åt rätt håll. Hur mycket aktivitet man kan förvänta sig skiljer sig såklart men generellt kan man säga att under 10% är en låg aktivitet medan 30% är en riktigt bra aktivitet.

Konverteringar

Förutom att få prenumeranterna aktiva så finns det i många organisationer och för många företag ett annat mål, lite längre fram – och det är försäljningen. Hur en försäljning sker kan vara väldigt olika, och det kan röra sig om beställningar av produkter/tjänster, registreringar för diverse konton/tjänster eller en intresseanmälan via ett knappklick. Det här brukar vara den viktigaste siffran, åtminstone för försäljningscheferna. Här kan du behöva koppla på tjänster som Google Analytics för att kunna spåra konverteringarna till rätt kanal, men det brukar vara investering som är väl värd att satsa på. Här kan du räkna ut vad du tjänar på varje nyhetsbrev i snitt. Det är inte så dumt va?

Andelen avprenumerationer

Det här är den tråkigaste siffran att följa, men som är minst lika viktig som de övriga. Den här säger nämligen allt om ditt brev, dess innehåll och dess relevans. Om en prenumerant aktivt väljer att avsäga sig framtida kontakt från er så har ni helt enkelt inte lyckats. Då är det bara att bita i det sura äpplet och reflektera över orsakerna. Troligen kommer du aldrig att kunna ha en nollvision här, men det finns ändå en bra guide för hur du kan tänka.

 

<0.5% - Du kan ha gjort det alldeles för svårt för läsarna att kunna avsluta prenumeration, eller så har du helt enkelt lyckats riktigt bra. Vilket av ovan påståenden som är mest rimligt kan bara du själv avgöra. Men våga vara kritisk mot dig själv.

>2.0% - Här kan det vara läge att börja se över utskicken för att se vad orsaken till den höga andelen avprenumerationer kan vara.

 

En bra sak att börja med är att se över hur du samlar in dina adresser. Har dina prenumeranter gjort ett medvetet val att skriva upp sig för dina nyhetsbrev? I Postman har vi en funktion som kallas för dubbel opt-in som betyder att alla som anmäler sig för prenumeration behöver godkänna att de vill vara med på listan. På så sätt sållar du bort de som inte hör hemma där.

 

Ett tips är också att följa siffran efter varje utskick. Om ett utskick genererar 0,5% avprenumerationer medan nästa utskick genererar 3 % så säger det nästan sig självt. Ett utskick passade målgruppen perfekt, medan det andra saknade värde. Det är bara att se och lära längst med vägen.