Teknologin går framåt i rasande fart, men för dig som arbetar med marknadsföring kan det kanske kännas glädjande när jag säger att den mänskliga hjärnan inte utvecklas i samma snabba takt. Varför är det positivt? Därför att det gör att vi kan dra nytta av den kunskap som forskningen tagit fram kring psykologin bakom hur man påverkar en köpares beslutsprocess.

 

Genom att applicera de psykologiska principer man vet kring hur man påverkar en beslutsprocess så kan du nå nya resultat och fler konverteringar på din e-postmarknadsföring.

1. Erbjud en trovärdig avsändare
Du är troligen indoktrinerad i tanken om att det är texten i ämnesraden som är mest avgörande för om ditt utskick kommer att läsas eller inte. Faktum är att det namn som står som avsändare är minst lika viktigt för att fånga läsaren. Var konsekvent med vem som ska stå som avsändare av era utskick, och välj gärna en kombination av någons namn samt företagets namn (T.ex. Karl Karlsson på Företaget AB) för att skapa förtroende hos mottagaren.

 

Se till att du skickar din e-post från en e-postadress som ser trovärdig ut och känns riktig för mottagaren. Annars förlorar du förtroendet redan här.

2. Personifiera innehållet – inte bara ämnesraden
Köpare är medvetna idag på ett annat sätt än de varit tidigare. De är helt på det klara med att du enkelt kan använda sig av deras förnamn i ämnesraderna på dina mail, för att locka till läsning – och de vet också att det inte behöver betyda att du har tagit dig tid att lära känna dem eller deras behov på något vis.

 

För att göra intryck behöver du ta fram ett personifierat innehåll i dina utskick. Segmentera dina listor och se till att du får ut hög-relevant innehåll till var enskilt segment, så kommer dina mottagare att känna att du förstår dem bättre och det gör dem mer mottagliga för det du har att säga.

3. Erbjud relevant innehåll som inte kräver något
Det må låta kontroversiellt, men det är inte en bra idé att låsa allt relevant innehåll bakom ett premiumkonto eller ett krav på action– särskilt inte eftersom utskicket går till personer som faktiskt abonnerar. Att dela med dig av relevant innehåll utan något krav på läsaren skapar också en bild av dig som generös, och generositet är något som skapar en bra upplevelse. Vi är mer benägna att låta oss påverkas av någon vi tycker om, och någon som har gjort något snällt för oss.

När vi erbjuder ett innehåll som inte kräver att läsaren måste göra något för att ta del av det så skapar du goodwill, och det i sig kan resultera i att dina läsare blir mer öppna för att göra det du önskar att de ska göra.

 

4, Låt pålitliga experter uttala sig
När vi träffar på någon som vi känner kan mer än vi själva om ett särskilt ämne så har vi lättar för att acceptera det denne säger som sanning. Det här är något som marknadsförare har vetat om och dragit nytta av länge. I många reklamer ser man ofta experter som uttalar sig, och det ligger mycket pengar bakom detta sätt att validera sin tjänst eller produkt på.

 

Vi glömmer ofta att den här typen av förtroende är lika viktigt i vårt innehåll som det är i vår betalda reklam. Studier har visat av 85% av konsumenterna söker efter expertuttalanden eller forskning inför ett köp.

 

Involvera därför experter och låt de uttala sig om dina tjänster eller produkter och använd detta. Vad du än skriver om bör du se till att du kan stärka det med någon typ av forskning eller expertutlåtanden. Citera experter, referera till studier och rapporter, intervjua experter och ta med deras uttalanden i din text.

 

5, Inkludera den sociala påverkan
Förutom forskare och experter så finns det andra som vi också lyssnar på inför en beslutsprocess, och det är den sociala påverkan vi utsätts för. Vi människor vill gärna ha bekräftelse och vi läser in signaler från vår omgivning, medvetet och omedvetet. Det är också därför man möter på grupper av människor i samhället, på gott och ont.

Den sociala påverkan kan vara en god kraft och man kan absolut nyttja den på ett bra sätt för att övertyga dina abonnenter att agera. Genom att ta med vittnesmål, fallstudier och recensioner erbjuder du kraftfulla sociala bevis som övertygar.