Det fungerar faktiskt!

Företag använder sig av e-postmarknadsföring eftersom det faktiskt fungerar, och fungerar väl. Siffrorna talar sitt tydliga språk:

 • I början av 2011 utförde Econsultancy en undersökning där 72 % av respondenterna beskrev e-postmarknadsföringens ROI som bra eller utmärkt. Obetald SEO var det enda som fick ett högre resultat.
 • I en undersökning från MerchantCircle, besvarad av mer än 8 000 amerikanska företagare, framhölls marknadsföring via e-post vara en av de tre mest effektiva metoderna för reklam eller marknadsföring enligt 35,8 % av respondenterna.
 • I en undersökning utförd sommaren 2009 bland irländska marknadsförare ansåg 79 % e-post vara en viktig eller mycket viktig del av marknadsföringsstrategin.
 • Enligt andra undersökningar framhålls e-postmarknadsföring bland annat som näst största anledning till att webbutiker besöks, efter kännedom om märket, och som den kanal för direkt marknadsföring som förutsågs generera högst ROI under 2010.

Ett ökande intresse bland företagare

E-post är också en marknadsföringskanal som många företagare är intresserade av att investera i, vilket en mängd undersökningar visar. Nedan följer några exempel.

 • Enligt en undersökning från januari 2011 utförd av BtoB Magazine svarade 63 % av respondenterna att de troligen skulle öka sina utgifter för e-postmarknadsföring under 2011.
 • En undersökning utförd av DMA 2010 bland amerikanska och kanadensiska marknadsförare visade att e-post var den mest använda internetbaserade marknadsföringsmetoden.
 • Enligt en undersökning utförd av Campaigner 2010 planerade 61 % av respondenterna att öka sin marknadsföring via e-post och 33 % planerade att fortsätta på samma nivå.
 • En undersökning utförd av Silverpop 2009 bland 300 e-postmarknadsförare visade att trots att företagen var påverkade av lågkonjunkturen skulle fyra av tio öka sin budget för e-post under 2010, och för närmare hälften (47 %) skulle budgeten förbli oförändrad.
 • I en undersökning från november 2009 utförd av European Interactive Advertising Association bland marknadsföringschefer svarade 61 % av respondenterna att de planerade att investera mer i e-post.

Varför fungerar det då?

E-postmarknadsföring fungerar tack vare en mängd orsaker:

 • Man kan rikta sig direkt mot en önskad målgrupp
 • Det driver direktförsäljning
 • Det bygger förtroenden och lojalitet
 • Det stödjer försäljning via andra kanaler

Modern e-postmarknadsföringsservice använder databasintegration, segmentering och diverse andra metoder för att förbättra målinriktningen hos budskapet. Avancerade metoder kan till och med skapa improviserad e-post skräddarsydd för en individuell mottagare. Och varje e-postkampanj du sänder ut genererar en mängd data du kan använda dig av för att förfina ditt budskap. E-postkampanjer och erbjudanden får ofta omedelbar effekt; ökad försäljning, nedladdning, förfrågningar, registreringar med mera. Nyhetsbrev med information lockar folk till butiker och evenemang, bereder väg för kataloger och utskick, ökar medvetenhet om företaget, stärker varumärken och relationer samt befäster lojalitet och förtroenden.

 

Ett ganska bra sätt att marknadsföra sig på alltså. Men..

…vi ska inte förivra oss

Liksom med mycket annat kräver e-postmarknadsföring gott underhåll för att fungera väl. Vi vet att det kan fungera, så länge som man lyckas med det grundläggande – att bygga en lista på människor som vill höra vad du har att säga, ett välformulerat budskap och en försäkran om att din e-post faktiskt också når personerna på den listan.

 

Och när du lagt den grunden finns ett stort spektrum av ännu mer sofistikerade tekniker du kan använda för att öka din framgång. Det finns stort utrymme för förbättringar och många belöningar för dem som lyckas.

 

Stora vinster finns att göra för den som bara vågar försöka. Så är du övertygad? Börja marknadsföringsresan via e-post idag!

 

Läs mer om vårt verktyg för nyhetsbrev

 

KÄLLA: EMAIL MARKETING REPORTS